Statistisk sentralbyrå

Innvandring og utvandring

4 Utvandring, etter tilflyttingsland. 1966-2007
Til land Årsgjennomsnitt 2003 2004 2005 2006 2007
1966-19701 1971-1975 1976-19801 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005
I alt 14 387 13 931 14 615 15 317 21 006 18 546 22 885 23 782 24 672 23 271 21 709 22 053 22 122
                           
Europa i alt 9 962 9 657 9 281 9 654 15 297 10 902 15 277 16 215 16 638 14 837 13 710 13 944 13 684
Danmark2 2 474 2 485 2 082 2 308 3 022 2 484 2 949 3 176 3 259 3 147 2 941 3 095 2 804
Finland  312  362  307  377  439  246  682  996 1 017 1 004  767  687  600
Færøyene - - - 58 62 37  104 66 85 44 44 32 41
Island  158  210  269  322  429  314  523  462  491  460  457  349  295
Sverige 2 922 2 335 2 121 2 322 6 004 2 669 4 429 5 534 5 817 4 866 4 322 4 451 4 683
Belgia  129  174  129  117  144  211  216  139  113  122  109  141 95
Bosnia-Hercegovina3 - - - - - 49  411 71 69 53 58 32 40
Estland - - - - - 25 49 57 68 55 63 58 71
Frankrike  231  277  508  454  584  477  469  430  426  382  424  355  296
Hellas - - 49 71 77 67 83 57 48 47 66 56 42
Irland - - 28 27 29 36 82 69 81 58 76 56 41
Italia  252  136 99  112  147  130  169  162  190  140  127  127  129
Latvia - - - - - 16 48 65 74 75 70 56 80
Litauen - - - - - 11 32 77  104 88  102  136  164
Nederland  344  358  368  289  337  302  360  306  323  274  224  310  255
Polen 56 68 49 33 90  133  113  171  244  162  241  311  641
Portugal - - 41 39 59 53 59 63 63 48 49 58 62
Romania5 4 3 0 3 5 33 30 53 53 71 55 80 44
Russland6 26 37 48 36 22 64  114  142  159  173  133  157  104
Serbia og Montenegro4  119  125  104 46  169  379  408  481  249 99 53 61 -
Serbia 4 - - - - - - - - - - - - 24
Montenegro 4 - - - - - - - - - - - - 2
Spania  209  340  310  456  683  440  853  969 1 079  807  589  611  549
Storbritannia 1 329 1 482 1 863 1 774 1 944 1 529 1 826 1 464 1 408 1 470 1 596 1 425 1 173
Sveits  293  238  156  144  209  202  165  150  162  125  132  142  159
Tyskland7  833  697  536  510  645  702  774  720  703  735  656  720  763
Østerrike - - - 49 63 70 87 69 80 61 66 74 -
Europa ellers  271  330  214  107  133  222  241  264  273  271  290  364  527
                           
Afrika i alt  617  825  865  975  904  924  787  709  747  757  770  668  702
Etiopia 46 69 63 63 64 78 67 87  108 82 93 63 67
Ghana - 16 13 17 29 53 86 52 62 53 46 36 40
Kenya -  144  154  156 98 67 45 44 32 35 53 69 52
Marokko - 29 24 34 42 62 68 53 58 60 51 39 52
Somalia - - 1 3 9 37 37 94  103  157 99 64 64
Tanzania -  107  140  160  148  108 80 63 68 72 59 59 69
Afrika ellers  571  460  470  542  514  519  403  316  316  298  369  338  358
                           
Asia i alt  414  790 1 336 1 487 1 331 2 013 1 975 1 908 2 068 2 088 1 891 2 166 1 968
Afghanistan - - - - - - 1 11 4 29 14 10 3
Filippinene 8 37 58 67 61  107  119  111  116  108  146  115  129
Hongkong - - - 43 47 49 49 16 18 15 14 15 19
India 44 73 66 66 58  106 88 90  111  108 87  106 90
Irak - 2 4 8 2 14 13  154  279  219 93 87 61
Iran 24 36 31 2 20 56 34 58 55 56 65 76 38
Japan 89  123  148  168  115  115  143 79 68 76 65 85 78
Kina 7 10 13 35 35 84  146  176  163  229  198  219  208
Libanon - - 5 8 8 46 20 22 36 11 17 58 37
Pakistan - 52  270  332  206  353  293  208  228  213  179  236  182
Saudi-Arabia - - - 94 62  125 72 20 27 6 6 20 10
Sri Lanka - - 19 34 40 89 68 80 83 93 76 65 31
Sør-Korea - - 12 53 29 47 69 46 59 48 70 59 53
Thailand - 38 50 52 75 82  102  176  178  198  227  253  245
Tyrkia 31 64 85 67  106  158  118  103 83  146 88 91 92
Vietnam - 4 6 4 1 25 26 36 36 47 47 44 44
Asia ellers  211  351  569  454  466  556  614  522  524  486  499  627  648
                           
Amerika i alt 2 889 2 359 2 866 2 690 2 861 2 906 2 920 1 869 1 760 1 644 1 664 1 632 1 536
Nord- og Mellom-Amerika - - 2 684 2 477 2 527 2 496 2 573 1 610 1 520 1 364 1 405 1 369 1 285
Canada  428  313  253  224  300  334  265  191  195  146  191  184  230
USA 2 291 1 828 2 332 2 145 2 061 2 071 2 195 1 314 1 228 1 099 1 129 1 071  990
Nord- og Mellom-Amerika ellers - - 99  108  165 91  133  105 97  119 85  114 65
                           
Sør-Amerika - -  182  213  334  410  346  259  240  280  259  263  251
Brasil 40 46 66 57 63 56 82 97 73 92  115 95  103
Chile - 15 15 19  110  212  104 70 54  103 52 72 49
Colombia - 5 14 14 16 12 15 16 19 20 15 30 18
Sør-Amerika ellers - - 87  123  145  131  146 77 94 65 77 66 81
                           
Oseania i alt  300  245  181  214  230  250  340  256  251  237  281  295  308
Australia  278  208  142  159  188  199  287  220  219  206  240  265  279
Oseania ellers 22 37 39 55 42 51 53 36 32 31 41 30 29
                           
Uoppgitt  205 55 86  297  383 1 551 1 586 2 825 3 208 3 708 3 393 3 348 3 924
1  Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på http://www-ssb-no/emner/02/02/20/flytting/om statistikken.
2  Færøyene og Grønland er ikke medregnet.
3  Årsgjennomsnittet 1991-1995 inneholder tall for 1992-1995.
4  Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991 og for "Rest-Jugoslavia" fra 2002 da området skiftet navn til Serbia og Montenegro. 1. november 2006 delt i to, i Serbia og i Montenegro
5  Årsgjennomsnittet 1966-1970 inneholder tall for 1967-1970.
6  Tall for 1966-1991 gjelder Sovjetunionen.
7  Medregnet Den tyske demokratiske republikken.

Standardtegn i tabeller