Statistisk sentralbyrå

Innvandring og utvandring

3 Innvandring, etter fraflyttingsland. 1966-2007
Fra land Årsgjennomsnitt 2003 2004 2005 2006 2007
1966-19701 1971-1975 1976-19801 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005
I alt 15 240 18 766 18 758 20 355 27 330 27 465 34 690 37 395 35 957 36 482 40 148 45 776 61 774
                           
Europa i alt 10 354 11 182 11 076 11 938 13 957 17 181 21 095 20 377 18 793 20 296 23 107 29 114 42 379
Danmark2 2 380 2 822 2 201 2 828 3 232 2 308 2 727 3 009 2 851 2 893 2 897 2 828 2 956
Finland  425  442  540  447  392  395 1 130  930  934  647  594  580  789
Færøyene - - - 56 54  103  109 51 51 35 38 70 49
Island  204  241  402  422  422  450  683  430  393  299  293  309  337
Sverige 2 813 2 544 2 256 2 348 3 785 4 614 6 243 4 512 4 527 4 308 4 611 5 206 6 300
Belgia  101  183  177  110  159  188  224  191  186  191  213  200  194
Bosnia-Hercegovina3 - - - - - 2 175  569  208  131  150  176  143  156
Estland - - - - - 60 83  158  108  155  210  244  410
Frankrike  222  332  628  583  445  529  599  519  460  459  579  628  830
Hellas - - 51 83 83 69 89 88 97 74 93 92 92
Irland - - 46 37 40 43 76 87 76 80 88 78  133
Italia  260  152  137  130  138  166  229  229  230  228  225  267  308
Latvia - - - - - 39  107  153  157  135  175  295  466
Litauen - - - - - - 91  415  265  523  783 1 339 2 356
Nederland  343  403  449  364  362  388  479  570  443  601  809  912 1 016
Polen 89  112  133  257  485  322  268 1 324  586 1 576 3 271 7 401 14 073
Portugal - - 52 68 66 64 84 95 74 92  121  111  177
Romania5 6 6 5 10 56 91  128  207  187  228  229  234  583
Russland6  245 43 59 46 72  294  683 1 454 1 835 1 724 1 398 1 083 1 442
Serbia og Montenegro4  310  232  122 92  724 1 352 1 617  557  437  552  502  421 -
Serbia 4 - - - - - - - - - - - -  291
Montenegro 4 - - - - - - - - - - - - 11
Spania  170  301  299  337  470  441  512  703  679  717  753  881  818
Storbritannia 1 418 1 886 2 334 2 541 1 832 1 587 1 835 1 582 1 395 1 653 1 537 1 602 1 929
Sveits  266  281  184  170  142  209  218  168  203  151  184  202  232
Tyskland7  883  799  719  733  727  833 1 400 1 654 1 530 1 653 2 101 2 581 4 168
Østerrike - - -  103 63 76  109 94 77  112  118  137  139
Europa ellers  219  403  282  173  207  384  803  988  881 1 060 1 109 1 270 2 124
                           
Afrika i alt  544 1 123 1 187 1 252 2 235 1 960 2 687 3 939 4 217 3 875 4 010 3 746 4 427
Etiopia 58 90 77  104  301  205  283  454  404  367  506  403  592
Ghana - 22 18 36  168  126  109  155  111  236  151  140  109
Kenya -  164  146  187  163  113  161  159  128  128  158  154  172
Marokko - 78  116  102  234  173  236  200  158  178  183  153  157
Somalia - - 3 8  315  444  832 1 297 1 578 1 068  903 1 011 1 348
Tanzania -  113  152  163  173  158  135  157  320 98  140  129  136
Afrika ellers  486  656  675  652  882  741  932 1 519 1 518 1 800 1 969 1 756 1 913
                           
Asia i alt  651 2 172 2 943 3 862 7 067 4 843 7 066 9 460 9 434 8 848 9 230 8 963 10 658
Afghanistan - - - - - -  106  811 1 188  654  714  504  478
Filippinene 19 73  138  422  578  429  386  666  653  643  832  986 1 360
Hongkong - - -  116  147 80 43 34 35 15 28 36 45
India 59  204  233  327  354  183  239  334  298  298  347  552  960
Irak - 3 8 17  156  263 1 659 1 306  934  919 1 159  820  921
Iran 27 39 64 43  949  282  391  587  616  438  353  271  400
Japan  116  150  178  180  162  133  168  117  102  120  139  120  138
Kina 12 34 29 83  229  264  398  804  923  862  883  798  834
Libanon - - 20 21  142  100 74 84 76  105 45  154  102
Pakistan -  747  562  733  972  620  794  815  800  719  755  663  785
Saudi-Arabia - - - 81 74  176  171 49 49 29 35 18 23
Sri Lanka - - 42  207  855  387  360  334  322  319  281  216  255
Sør-Korea - -  240  309  236  159  199  174  165  196  168  185  133
Thailand - 42  107  132  275  270  410 1 052  986 1 220 1 353 1 377 1 568
Tyrkia 72  251  297  225  665  460  550  634  680  538  466  363  344
Vietnam - 29  228  325  552  377  191  303  268  311  311  263  224
Asia ellers  346  600  797  641  721  661  925 1 356 1 339 1 462 1 361 1 637 2 088
                           
Amerika i alt 3 446 3 948 3 312 3 089 3 848 3 186 3 408 3 043 2 959 2 853 2 905 3 016 3 357
Nord- og Mellom-Amerika - - 2 897 2 617 2 384 2 502 2 664 2 147 2 083 1 959 2 014 2 059 2 220
Canada  352  398  280  255  257  295  306  243  193  260  224  263  348
USA 2 867 3 189 2 488 2 232 1 987 2 069 2 104 1 614 1 590 1 405 1 504 1 522 1 561
Nord- og Mellom-Amerika ellers - -  129  130  140  138  647  291  300  294  286  274  311
                           
Sør-Amerika - -  414  471 1 464  683  744  896  876  894  891  957 1 137
Brasil 51 59 63  101  116  123  162  259  259  289  324  367  505
Chile - 65  119  100  934  149  164  183  172  174  159  181  131
Colombia - 25 62  115  203  189  168  176  165  164  145  163  173
Sør-Amerika ellers - -  170  155  211  222  250  278  280  267  263  246  328
                           
Oseania i alt  187  315  219  196  204  227  343  329  339  354  326  462  498
Australia  158  271  170  150  155  174  282  277  282  297  283  369  406
Oseania ellers 29 44 49 46 49 53 62 53 57 57 43 93 92
                           
Uoppgitt 58 26 21 18 19 68 91  246  215  256  570  475  455
1  Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på http://www-ssb-no/emner/02/02/20/flytting/om statistikken.
2  Færøyene og Grønland er ikke medregnet.
3  Årsgjennomsnittet 1991-1995 inneholder tall for 1992-1995.
4  Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991 og for "Rest-Jugoslavia" fra 2002 da området skiftet navn til Serbia og Montenegro. 1. november 2006 delt i to, i Serbia og i Montenegro
5  Årsgjennomsnittet 1966-1970 inneholder tall for 1967-1970.
6  Tall for 1966-1991 gjelder Sovjetunionen.
7  Medregnet Den tyske demokratiske republikken.

Standardtegn i tabeller