Statistisk sentralbyrå

Innvandreres levekår

7 Andel som har opplevd diskriminering på forskjellige områder, etter landbakgrunn. Prosent
  I alt Bosnia-Hercegovina Serbia og Montenegro Tyrkia Irak Iran Pakistan Vietnam Sri Lanka Somalia Chile
Antall personer (N) 3 053  333  288  297  357  270  308  314  353  245  288
                       
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Ikke opplevd diskriminering på noe område 55,6 69,7 63,2 48,8 42,0 36,3 61,7 66,6 73,9 33,9 57,6
Et område 26,4 21,6 22,2 25,6 34,2 32,2 26,0 25,2 19,5 28,2 26,7
To områder 11,9 6,9 9,7 17,5 14,6 17,8 9,1 6,1 4,8 25,3 9,0
Tre områder 4,5 1,2 3,1 6,7 7,3 9,6 2,3 1,9 1,4 9,0 4,5
Fire områder+ 1,6 0,6 1,8 1,4 1,9 4,1 0,9 0,2 0,4 3,6 2,2
Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006.

Standardtegn i tabeller