Statistisk sentralbyrå

Innvandreres levekår

6 Regner med å flytte til opprinnelseslandet, og om hvor lenge, etter landbakgrunn. Prosent
  I alt Bosnia-Hercegovina Serbia og Montenegro Tyrkia Irak Iran Pakistan Vietnam Sri Lanka Somalia Chile
Antall personer (N) 3 050  333  288  297  357  269  307  313  353  245  288
                       
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
                       
Ja, når jeg blir gammel 16,5 24,3 16,7 23,6 16,8 14,5 12,4 12,8 20,1 14,7 12,8
Ja, om 5-10 år 5,5 7,2 2,8 10,8 7,3 2,6 2,3 1,6 5,4 13,1 5,9
Ja, innen 5 års tid 1,8 0,6 3,5 4,0 2,2 1,1 1,0 0,3 2,0 2,4 2,8
Nei 39,6 21,6 30,2 34,0 36,7 46,8 53,1 58,8 34,8 13,1 52,1
Vet ikke 36,6 46,2 46,8 27,6 37,0 35,0 31,3 26,5 37,7 56,7 26,4
Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006.

Standardtegn i tabeller