Statistisk sentralbyrå

Innvandreres levekår

5 Gir økonomisk hjelp til familien i opprinnelseslandet og hvor ofte, etter landbakgrunn. Prosent
  I alt Bosnia-Hercegovina Serbia og Montenegro Tyrkia Irak Iran Pakistan Vietnam Sri Lanka Somalia Chile
Antall personer (N) 3 050  333  288  297  357  269  307  313  353  245  288
                       
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Ja 56,9 70,6 66,7 51,2 47,6 38,7 44,0 66,1 79,3 74,3 41,3
- hver måned 10,4 15,6 11,5 5,7 7,8 3,0 5,9 2,2 10,5 37,6 12,8
- minst en gang i året, men ikke hver måned 34,1 46,8 37,8 33,0 28,6 22,3 26,1 50,8 47,0 27,8 20,8
- sjeldnere enn hvert år 12,2 7,8 17,4 12,5 11,2 13,0 11,4 12,8 21,8 8,6 7,6
Nei, hjelper ikke 42,9 29,4 33,3 48,5 52,1 61,3 56,0 33,2 19,8 25,7 58,3
Vet ikke 0,5 0,3 - 0,3 0,3 0,4 0,7 1,0 0,8 0,4 0,3
Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006.

Standardtegn i tabeller