Statistisk sentralbyrå

Innvandreres levekår

4 Eier bolig i utlandet, alene eller sammen med andre, etter landbakgrunn. Prosent
  I alt Bosnia-Hercegovina Serbia and Montenegro Tyrkia Irak Iran Pakistan Vietnam Sri Lanka Somalia Chile
Antall personer (N) 3 053  333  288  297  357  270  308  314  353  245  288
                       
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Ja 15,6 15,3 17,0 35,4 5,6 8,9 34,4 1,6 7,4 6,1 9,7
Nei 84,4 84,7 83,0 64,6 94,4 91,1 65,6 98,4 92,6 93,9 90,3
Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006.

Standardtegn i tabeller