Statistisk sentralbyrå

Innvandreres levekår

3 Eier jord i opprinnelseslandet, alene eller sammen med andre, etter landbakgrunn. Prosent
Eier jord i opprinnelseslandet I alt Bosnia-Hercegovina Serbia og Montenegro Tyrkia Irak Iran Pakistan Vietnam Sri Lanka Somalia Chile
Antall personer (N) 3 050  333  288  297  357  269  307  313  353  245  288
                       
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Ja 10,8 10,8 13,5 13,8 5,9 5,6 23,5 1,6 7,6 9,4 5,9
Nei 87,6 89,2 85,4 85,2 93,6 92,9 76,2 89,1 92,1 90,6 92,7
Vet ikke 1,7 - 1,0 1,0 0,6 1,5 0,3 9,3 0,3 - 1,4
Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006.

Standardtegn i tabeller