Statistisk sentralbyrå

Innvandreres levekĺr

2 I inntektsgivende arbeid minst én time forrige uke, etter landbakgrunn og år. Prosent
IOs alder I alt Bosnia-Hercegovina Serbia og Montenegro Tidligere Jugoslavia Tyrkia Irak Iran Pakistan Vietnam Sri Lanka Somalia Chile
1996                        
Antall personer (N) 2 561      335  257    296  298  358  387  314  316
                         
I alt  100,0      100,0  100,0    100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Ja 50,0     48,4 52,9   50,7 49,0 43,6 69,5 18,2 57,0
Nei 50,0     51,6 47,1   49,3 51,0 56,4 30,5 81,8 43,0
                         
2005/2006                        
Antall personer (N) 3 049  333  288    297  357  269  306  313  353  245  288
                         
I alt  100,0  100,0  100,0    100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Ja 57,1 67,0 64,9   63,3 43,1 56,1 53,9 62,0 70,5 36,3 62,5
Nei 41,0 31,5 33,3   36,0 52,9 40,9 45,4 36,4 28,6 60,8 35,4
Vet ikke 1,8 1,5 1,7   0,7 3,9 3,0 0,7 1,6 0,8 2,9 2,1
Kilde: Levekår blant innvandrere 1996 og 2005/2006.

Standardtegn i tabeller