Statistisk sentralbyrå

Innvandreres levekår

1 Høyeste fullførte utdanning i/utenfor Norge, etter landbakgrunn og år. Prosent
IOs alder I alt Bosnia-Hercegovina Serbia og Montenegro Tidligere Jugoslavia Tyrkia Irak Iran Pakistan Vietnam Sri Lanka Somalia Chile
1996                        
Antall personer (N) 2 561      335  257    296  298  358  387  314  316
                         
I alt  100,0      100,0  100,0    100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Uoppgitt utdanning 2,1     - 1,6   1,7 1,7 2,5 2,6 1,9 6,3
Ikke fullført grunnskole 22,0     6,9 45,5   7,0 15,4 43,9 18,6 12,4 14,6
Grunnskole 14,9     18,2 17,5   3,0 26,8 10,9 10,6 16,9 3,5
Videregående skole 41,5     47,5 23,7   44,9 44,3 33,5 48,8 50,6 45,9
Høyere utdanning 19,5     27,5 11,7   42,9 11,7 9,2 19,4 18,2 29,7
                         
2005/2006                        
Antall personer (N) 3 048  333  288    297  357  269  306  313  353  244  288
                         
I alt  100,0  100,0  100,0    100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Ikke fullført noen utdanning 13,2 10,2 9,7   10,4 15,4 8,2 10,8 23,6 3,4 27,9 8,0
Grunnskole, 9 år el. mindre 18,9 7,5 16,7   40,4 20,2 8,2 27,1 16,9 15,3 17,6 10,1
Videregående skole 40,8 50,7 53,4   30,9 30,0 38,6 37,3 38,7 56,6 36,9 46,2
Høyere utdanning 25,7 30,3 20,2   17,1 32,7 43,5 23,2 18,1 23,2 16,7 33,6
Annet 1,6 1,2 -   1,0 1,7 1,5 1,6 2,6 1,4 0,8 2,1
Kilde: Levekår blant innvandrere 1996 og 2005/2006.

Standardtegn i tabeller