Statistisk sentralbyrå

Holdninger til innvandrere og innvandring

4 Svar på tre spørsmål om eget forhold til innvandrere. 2002-2009. Prosent
"Ville du synes det var ubehagelig dersom ..." År Alle Ja Nei Vet ikke Tallet på personer som svarte
"... du eller noen i din nærmeste familie fikk en hjemmehjelp som var innvandrer?" 2002  100 11 88 1 1 410
  2003  100 10 89 1 1 385
  2004  100 10 90 1 1 319
  2005  100 6 93 1 1 288
  2006  100 8 91 1 1 286
  2007  100 10 89 1 1 274
  2008  100 10 90 1 1 109
  2009  100 7 92 1 1 104
"... du fikk en innvandrer som ny nabo?" 2002  100 8 90 2 1 410
  2003  100 9 89 2 1 384
  2004  100 9 90 1 1 316
  2005  100 6 92 1 1 288
  2006  100 7 91 2 1 287
  2007  100 8 91 1 1 270
  2008  100 6 94 1 1 110
  2009  100 6 93 1 1 104
"... du hadde en sønn eller datter som ville gifte seg med en innvandrer?" 2002  100 40 53 7 1 409
  2003  100 37 58 6 1 380
  2004  100 35 60 5 1 317
  2005  100 33 61 7 1 288
  2006  100 32 62 6 1 286
  2007  100 32 64 4 1 269
  2008  100 24 69 6 1 107
  2009  100 25 70 5 1 102

Standardtegn i tabeller