Statistisk sentralbyrå

Holdninger til innvandrere og innvandring

1   Holdning til seks påstander om innvandrere, 2002-2006. Prosent
  År Alle Helt enig Nokså enig Både og Nokså uenig Helt uenig Vet ikke Tallet på personer som svarte
Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv 2002  100 18 48 12 14 5 2 1 410
  2003  100 21 45 9 18 6 1 1 385
  2004  100 21 47 10 15 6 2 1 320
  2005  100 24 45 10 13 5 2 1 289
  2006  100 26 46 10 12 5 1 1 288
Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene 2002  100 14 27 14 30 13 2 1 405
  2003  100 14 25 10 33 15 2 1 384
  2004  100 13 27 12 31 15 2 1 318
  2005  100 12 25 10 30 20 4 1 289
  2006  100 12 24 13 33 16 2 1 289
Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge 2002  100 24 39 12 14 8 2 1 409
  2003  100 31 39 9 13 7 1 1 381
  2004  100 27 39 10 14 8 1 1 318
  2005  100 36 35 8 11 8 3 1 289
  2006  100 31 37 11 13 7 1 1 289
Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet 2002  100 17 28 13 25 16 1 1 410
  2003  100 17 28 10 28 17 1 1 385
  2004  100 14 27 10 31 16 1 1 317
  2005  100 13 27 10 26 23 2 1 286
  2006  100 14 27 13 28 18 1 1 288
Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn 2002  100 60 26 4 6 4 1 1 410
  2003  100 61 22 3 8 4 1 1 384
  2004  100 64 23 3 6 4 0 1 319
  2005  100 69 21 3 4 3 1 1 287
  2006  100 62 24 4 6 4 1 1 288
Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig 2003  100 29 25 7 25 14 1 1 381
  2004  100 25 27 8 26 13 0 1 318
  2005  100 28 26 7 20 18 1 1 286
  2006  100 24 25 10 26 14 1 1 288

Standardtegn i tabeller