Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen etter innvandringsgrunn

8 Alle offisielle innvandringer, etter innvandringstype og statsborgerskap. 1990-2007
Innvandringsår Offisielle innvandringer Innvandringer utført av personer
som har bodd i Norge tidligere
Førstegangsinnvandringer
I alt Ikke-nordiske Norske Andre nordiske Utenlandsadopterte med mer
1990-2007  630 482  183 057  447 425  328 225 22 632 88 794 7 774
1990 25 494 10 559 14 935 11 051  642 2 631  611
1991 26 283 11 259 15 024 11 079  723 2 702  520
1992 26 743 10 273 16 470 12 234  879 2 769  588
1993 31 711 10 199 21 512 16 771  924 3 202  615
1994 26 911 9 912 16 999 11 346  941 4 127  585
1995 25 589 9 827 15 762 10 235 1 015 3 961  551
1996 26 239 10 032 16 207 9 681  968 4 962  596
1997 31 957 11 069 20 888 11 545 1 170 7 540  633
1998 36 704 11 164 25 540 14 360 1 152 9 321  707
1999 41 841 10 694 31 147 22 242 1 161 7 164  580
2000 36 487 9 621 26 866 18 975 1 399 6 236  256
2001 34 264 9 522 24 742 17 370 1 436 5 665  271
2002 40 122 9 906 30 216 22 651 1 771 5 523  271
2003 35 957 9 700 26 257 19 771 1 733 4 544  209
2004 36 482 9 431 27 051 21 193 1 737 3 889  232
2005 40 148 10 263 29 885 23 915 1 696 4 061  213
2006 45 776 9 683 36 093 29 538 1 589 4 745  221
2007 61 774 9 943 51 831 44 268 1 696 5 752  115

Standardtegn i tabeller