Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen etter innvandringsgrunn

5 Familieinnvandringer1, etter familieforeningstype, herboendes innvandringskategori og statsborgerskap. 2007 og 1990-2007 [Rettet 2. oktober 2008 kl 12.08]
  Familieinnvandring i alt Gjenforening og medfølging Familieetablering i alt Herboendes innvandringskategori ved familieetablering
  Herboende er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre2 Herboende tilhører den øvrige befolkningen2
I alt 2007 13 708 9 419 4 289 1 763 2 526
Utvalgte statsborgerskap          
Polen 2 552 2 450  102 60 42
Tyskland 1 172 1 123 49 17 32
Thailand 1 005  352  653  32  621
Somalia  672  598 74  73 1
Filippinene  490  209  281  28  253
Litauen  455  430 25  10 15
Nederland  441  419 22  6 16
Russland  430  193  237  30  207
Pakistan  410  139  271  262 9
India  359  291 68  51 17
USA  317  183  134  8  126
Storbritannia  305  234 71  8 63
Brasil  283  101  182  13  169
Irak  260  143  117  114 3
Afghanistan  241  163 78  71 7
Kina  240  152 88  39 49
Tyrkia  212 66  146  92 54
Serbia  192 98 94  83 11
Vietnam  175 74  101  80 21
Frankrike  155  134 21  3 18
Iran  146 63 83  79 4
           
I alt 1990-2007  134 911 76 643 58 268 23 905 34 363
Utvalgte statsborgerskap          
Thailand 8 707 2 619 6 088  254 5 834
Irak 7 569 6 476 1 093 1 048 45
Polen 7 525 5 646 1 879  417 1 462
Somalia 7 071 6 498  573  562  11
Pakistan 7 004 2 625 4 379 4 206  173
Russland 6 845 3 552 3 293  292 3 001
USA 6 368 3 642 2 726  141 2 585
Tyrkia 5 642 2 045 3 597 2 258 1 339
Storbritannia 5 528 3 893 1 635  238 1 397
Tyskland 5 025 4 195  830  138  692
Filippinene 4 837 1 577 3 260  382 2 878
Sri Lanka 3 867 1 908 1 959 1 886  73
Vietnam 3 679 1 831 1 848 1 566  282
Iran 2 855 1 588 1 267 1 140  127
Nederland 2 788 2 421  367  69  298
Kina 2 558 1 623  935  516  419
Marokko 2 530  640 1 890 1 095  795
India 2 489 1 254 1 235 1 048  187
Afghanistan 2 450 2 131  319  295 24
Serbia og Montenegro 2 410 1 093 1 317  994  323
1  Født i utlandet med to utenlandskfødte foreldre og ikke-nordisk statsborgerskap.
2  Tallene er rettet 2. oktober 2008 kl 12.08.

Standardtegn i tabeller