Statistisk sentralbyrå

3 Innvandringer1 etter innvandringsgrunn og statsborgerskap. 2007 (Rettet 10. oktober kl. 0945)
Statsborgerskap I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning Andre
Familie i alt Hvorav
familieinnvandret
til person med
flyktningbakgrunn
I alt 44 268 21 374 13 708 2 130 5 222 3 857  107
Europa 28 328 19 345 6 694  223  854 1 358 77
Asia med Tyrkia 9 052 1 122 4 138  869 2 062 1 722 8
Afrika 4 128  210 1 515  886 1 985  409 9
Nord- og Mellom Amerika 1 188  393  582 18 8  198 7
Sør- Amerika  829  142  539 23 1  141 6
Oseania  299  157  115 1 3 24 .
Statsløse  444 5  125  110  309 5 .
               
Første statsborgerskap fra Afrika, Asia med Tyrkia, Sør- og Mellom-Amerika,
Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand
16 884 1 895 7 359 1 972 4 879 2 724 27
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 26 940 19 474 6 224 48 34 1 128 80
Statsløse  444 5  125  110  309 5 .
               
Utvalgte land              
Polen 13 941 11 288 2 552 6 11 89 1
Tyskland 3 569 2 100 1 172 4 2  273 22
Litauen 2 289 1 806  455 1 3 22 3
Somalia 1 583 .  672  632  911 . .
Filippinene 1 561  137  490 1 21  909 4
Russland 1 372  164  430 1  589  189 .
Thailand 1 107 12 1 005 . 4 86 .
India  952  525  359 5 6 62 .
Storbritannia  933  584  305 2 2 21 21
Irak  925 3  260  210  658 4 -
Nederland  847  370  441 4 . 23 13
Kina  717  135  240 18 63  279 .
USA  704  261  317 4 2  120 4
Burma  622 . 69 67  551 2 .
Slovakia  585  539 36 2 . 10 .
Frankrike  571  289  155 . .  121 6
Romania  547  383  110 4 4 50 .
Afghanistan  541 4  241  218  296 . .
Pakistan  508 36  410 49 15 46 1
Serbia  501 76  192 84  205 28 .
Latvia  435  326  100 1 . 8 1
1  Førstegangsinnvandringer blant innvandrere (født i utlandet med to utenlandskfødte foreldre) med ikke-nordisk statsborgerskap.

Standardtegn i tabeller