Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen etter innvandringsgrunn

1 Innvandringer1 etter innvandringsgrunn og innvandringsår. 1990-2007
Innvandringsår I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning2 Andre
I alt, 1990-2007  328 225 68 056  134 911 87 541 35 991 1 726
1990 11 051  987 4 692 4 197  959  216
1991 11 079 1 051 4 372 4 524 1 049 83
1992 12 234 1 153 4 870 5 027 1 132 52
1993 16 771 1 166 4 756 9 598 1 207 44
1994 11 346 1 217 4 255 4 587 1 215 72
1995 10 235 1 427 4 366 3 072 1 291 79
1996 9 681 1 488 4 656 1 963 1 480 94
1997 11 545 1 856 5 946 2 078 1 558  107
1998 14 360 2 512 6 862 3 057 1 819  110
1999 22 242 2 084 7 504 10 608 1 938  108
2000 18 975 1 994 7 616 7 152 2 126 87
2001 17 370 2 375 8 392 4 274 2 232 97
2002 22 651 2 703 12 838 4 502 2 507  101
2003 19 771 2 383 9 178 5 531 2 601 78
2004 21 193 4 065 9 189 5 085 2 758 96
2005 23 915 6 438 10 425 3 931 3 027 94
2006 29 538 11 783 11 286 3 133 3 235  101
2007 44 268 21 374 13 708 5 222 3 857  107
             
Første statsborgerskap fra nye EU-land i Øst-Europa3            
I alt, 1990-2007 48 339 29 427 12 798  622 5 412 80
1990  781 92  359  241 69 20
1991  646 71  354  132 82 7
1992  610 43  393 39  132 3
1993  546 41  351 34  117 3
1994  562 52  320 12  173 5
1995  592 55  313 11  211 2
1996  600 55  305 6  234 .
1997  680 55  387 3  229 6
1998  726 91  367 10  256 2
1999  827 87  369 11  358 2
2000  919 82  431 26  377 3
2001 1 280  195  520 13  550 2
2002 1 731  434  669 23  603 2
2003 1 476  295  572 9  598 2
2004 2 835 1 616  728 11  475 5
2005 4 869 3 438 1 019 12  395 5
2006 9 897 7 678 1 910 7  298 4
2007 18 762 15 047 3 431 22  255 7
1  Førstegangsinnvandringer blant innvandrere (født i utlandet med to utenlandskfødte foreldre) med ikke-nordisk statsborgerskap.
2  Au pairer har utdanning som innvandringsgrunn
3  Gruppen består av de nyeste EU-landene i Øst-Europa; Polen, Litauen, Estland, Tsjekkia, Ungarn, Latvia, Slovenia, Slovakia, Bulgaria og Romania.

Standardtegn i tabeller