Statistisk sentralbyrå

11 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter fem grupper av landbakgrunn1. Bydeler i Oslo. 1. januar 2012. Absolutte tall og prosent (Rettet 26. april 2012 kl. 1640)
Innvandrere Alle Alle innvandrere i prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i EU/EØS Ikke EU/EØS Bakgrunn i Asia Bakgrunn i Afrika Bakgrunn i Sør og Mellom-Amerika2 Nord-Amerika og Oseania Folkemengden i alt Europa i alt
Bydel   Prosent av folkemengden i bydelen                
Hele Oslo  139 081 22,7 7,8 1,7 8,5 3,5 0,8 0,4  613 285 9,5
01 Gamle Oslo 12 985 28,9 9,1 2,0 10,0 6,2 1,2 0,4 44 958 11,1
02 Grünerløkka 13 608 27,6 11,7 2,1 7,7 4,4 1,3 0,5 49 307 13,8
03 Sagene 7 234 20,1 7,4 1,7 4,8 4,8 1,0 0,4 35 990 9,1
04 St. Hanshaugen 7 490 22,0 11,8 1,4 4,3 2,6 1,1 0,7 34 109 13,2
05 Frogner 11 738 22,3 13,1 1,7 4,3 1,2 1,1 1,0 52 531 14,8
06 Ullern 4 390 14,0 7,8 0,9 3,3 0,9 0,5 0,5 31 275 8,8
07 Vestre Aker 6 000 13,3 7,3 0,8 3,3 0,8 0,5 0,5 45 186 8,1
08 Nordre Aker 7 301 15,1 7,1 1,1 3,7 2,2 0,5 0,5 48 432 8,1
09 Bjerke 8 409 28,9 6,9 2,0 13,9 5,1 0,7 0,2 29 090 8,9
10 Grorud 8 065 30,1 4,7 2,5 15,5 5,9 1,3 0,1 26 777 7,3
11 Stovner 9 578 31,3 4,3 1,5 19,9 4,9 0,5 0,1 30 554 5,8
12 Alna 15 173 31,8 4,8 3,1 17,6 5,1 0,9 0,2 47 786 7,9
13 Østensjø 7 581 16,1 4,6 1,8 6,3 2,6 0,5 0,2 47 164 6,4
14 Nordstrand 5 754 12,1 5,8 1,0 3,1 1,4 0,5 0,3 47 696 6,8
15 Søndre Nordstrand 11 531 31,8 5,8 2,3 17,4 5,2 0,7 0,3 36 304 8,2
16 Sentrum  498 51,7 32,2 3,4 9,0 4,2 1,8 1,1  963 35,6
17 Marka  134 8,2 5,6 0,2 1,6 0,1 0,1 0,5 1 637 5,9
Uoppgitt, uten fast bosted 1 612 45,7 19,5 1,6 11,0 10,9 1,6 1,1 3 526 21,2
Norskfødte med innvandrerforeldre Alle Prosent av
folkemengden
i bydelen
Bakgrunn i EU/EØS Ikke EU/EØS Bakgrunn i Asia Bakgrunn i Afrika Bakgrunn i Sør og Mellom-Amerika2 Nord-Amerika og Oseania Folkemengden i alt Europa i alt
Bydel   Prosent av folkemengden i bydelen                
Hele Oslo 42 262 6,9 0,5 0,5 4,1 1,7 0,1 0,0  613 285 1,0
01 Gamle Oslo 3 843 8,5 0,5 0,5 4,1 3,3 0,2 0,0 44 958 1,0
02 Grünerløkka 2 698 5,5 0,6 0,4 2,6 1,7 0,1 0,0 49 307 1,1
03 Sagene 1 640 4,6 0,5 0,2 1,7 2,0 0,1 0,0 35 990 0,7
04 St. Hanshaugen  915 2,7 0,6 0,2 1,0 0,8 0,1 0,0 34 109 0,8
05 Frogner 1 001 1,9 0,6 0,2 0,7 0,3 0,1 0,0 52 531 0,8
06 Ullern  579 1,9 0,6 0,1 0,8 0,3 0,1 0,0 31 275 0,7
07 Vestre Aker  817 1,8 0,6 0,1 0,7 0,3 0,1 0,0 45 186 0,7
08 Nordre Aker  908 1,9 0,5 0,2 0,7 0,5 0,0 0,0 48 432 0,6
09 Bjerke 3 192 11,0 0,5 0,8 7,3 2,2 0,1 0,0 29 090 1,3
10 Grorud 3 612 13,5 0,6 0,8 8,4 3,3 0,3 0,0 26 777 1,4
11 Stovner 5 129 16,8 0,4 0,6 12,6 3,0 0,1 0,0 30 554 1,1
12 Alna 7 427 15,5 0,5 1,3 10,5 3,1 0,2 0,0 47 786 1,8
13 Østensjø 2 726 5,8 0,5 0,6 3,2 1,4 0,1 0,0 47 164 1,1
14 Nordstrand 1 199 2,5 0,4 0,2 1,1 0,7 0,0 0,0 47 696 0,7
15 Søndre Nordstrand 6 337 17,5 0,7 1,0 11,9 3,6 0,2 0,0 36 304 1,7
16 Sentrum 26 2,7 0,4 - 1,7 0,6 - 0,0  963 0,4
17 Marka 7 0,4 0,3 0,1 0,1 - - 0,0 1 637 0,4
Uoppgitt, uten fast bosted  206 5,8 0,3 0,2 1,9 3,2 0,1 0,1 3 526 0,5
1  Eget eventuelt mors eller fars sitt fødeland.
2  USA og Canda

Standardtegn i tabeller