Statistisk sentralbyrå

10 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1 (de 20 største gruppene). Utvalgte kommuner. 1.januar 2012
Oslo   Bergen   Stavanger   Bærum  
I alt  181 343 I alt 35 139 I alt 23 882 I alt 19 284
Pakistan 22 034 Polen 4 281 Polen 2 588 Polen 2 876
Sverige 13 635 Irak 1 822 Storbritannia 1 603 Sverige 1 455
Somalia 12 779 Vietnam 1 330 Tyrkia 1 233 Iran  959
Polen 12 180 Tyskland 1 276 Sverige  886 Danmark  850
Sri Lanka 7 365 Litauen 1 230 Tyskland  869 Filippinene  847
Irak 7 336 Chile 1 227 Somalia  812 Pakistan  819
Tyrkia 6 206 Sri Lanka 1 179 India  754 Storbritannia  751
Marokko 6 166 Somalia 1 151 Danmark  754 Irak  748
Vietnam 5 822 Sverige 1 102 USA  645 Tyskland  599
Iran 5 729 Storbritannia 1 070 Russland  616 Afghanistan  561
Filippinene 4 968 Bosnia-Hercegovina  835 Iran  605 Russland  550
India 4 064 Thailand  802 Pakistan  566 Somalia  426
Tyskland 3 501 Iran  734 Litauen  534 USA  397
Danmark 3 477 Danmark  727 Vietnam  530 Litauen  384
Afghanistan 2 986 Filippinene  714 Bosnia-Hercegovina  523 India  357
Bosnia-Hercegovina 2 861 Latvia  703 Filippinene  490 Bosnia-Hercegovina  343
Russland 2 809 Russland  684 Thailand  490 Kina  340
Kina 2 658 India  660 Frankrike  460 Sri Lanka  318
Storbritannia 2 644 Tyrkia  647 Kina  453 Vietnam  288
Kosovo 2 535 Romania  634 Irak  405 Island  270
               
Trondheim   Drammen   Kristiansand   Fredrikstad  
I alt 20 331 I alt 15 276 I alt 12 137 I alt 10 173
Polen 1 536 Tyrkia 2 207 Vietnam  937 Irak 1 705
Tyrkia 1 088 Polen 1 388 Polen  845 Polen 1 066
Sverige 1 083 Irak 1 138 Irak  667 Somalia  831
Irak  930 Pakistan  959 Chile  655 Kosovo  662
Tyskland  921 Kosovo  678 Kosovo  623 Sverige  634
Vietnam  918 Somalia  662 Danmark  537 Bosnia-Hercegovina  577
Iran  847 India  636 Bosnia-Hercegovina  467 Iran  428
Russland  644 Afghanistan  575 Somalia  453 Danmark  350
Somalia  602 Bosnia-Hercegovina  536 Tyskland  434 Litauen  249
Kina  553 Vietnam  494 Russland  417 Tyskland  247
Bosnia-Hercegovina  516 Iran  489 Iran  378 Vietnam  206
Afghanistan  506 Sverige  425 Afghanistan  355 Filippinene  173
Thailand  419 Litauen  395 Sverige  348 Russland  163
Storbritannia  397 Danmark  365 Pakistan  274 Thailand  155
India  394 Tyskland  265 Storbritannia  246 Pakistan  137
Frankrike  364 Russland  264 Eritrea  234 Afghanistan  122
Danmark  352 Thailand  252 USA  203 Storbritannia  116
Filippinene  338 Sri Lanka  242 Thailand  190 Marokko  113
USA  308 Filippinene  167 Tyrkia  183 Tyrkia  107
Sri Lanka  301 Storbritannia  151 Filippinene  174 Island  107
               
Asker              
I alt 9 139            
Polen 1 465            
Sverige  714            
Somalia  483            
Danmark  435            
Pakistan  396            
Tyskland  378            
Storbritannia  324            
Iran  312            
Filippinene  264            
India  243            
Irak  236            
Litauen  207            
Bosnia-Hercegovina  205            
Kosovo  204            
Afghanistan  188            
Russland  186            
USA  184            
Vietnam  178            
Island  174            
Kina  113            
1  Eget, mors eller fars fødeland.

Standardtegn i tabeller