Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfĝdte med innvandrerforeldre

9 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1 og kommune. 1. januar 2012. Absolutte tall og prosent
Kommune Folkemengde i alt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av folketallet
Alle EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Alle EU/EØS,USA, Canada, Australia og New Zealand Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS
Hele landet 4 985 870         655 170  272 326  382 844           13,1 5,5 7,7
0101 Halden 29 543 3 313 1 380 1 933 11,2 4,7 6,5
0104 Moss 30 723 5 160 1 725 3 435 16,8 5,6 11,2
0105 Sarpsborg 53 333 7 625 2 516 5 109 14,3 4,7 9,6
0106 Fredrikstad 75 583 10 173 3 504 6 669 13,5 4,6 8,8
0111 Hvaler 4 206  207  117 90 4,9 2,8 2,1
0118 Aremark 1 423 56 33 23 3,9 2,3 1,6
0119 Marker 3 518  277  163  114 7,9 4,6 3,2
0121 Rømskog  688 45 40 5 6,5 5,8 0,7
0122 Trøgstad 5 219  413  286  127 7,9 5,5 2,4
0123 Spydeberg 5 348  458  226  232 8,6 4,2 4,3
0124 Askim 15 096 2 677  771 1 906 17,7 5,1 12,6
0125 Eidsberg 11 049 1 413  604  809 12,8 5,5 7,3
0127 Skiptvet 3 631  307  187  120 8,5 5,2 3,3
0128 Rakkestad 7 698  837  315  522 10,9 4,1 6,8
0135 Råde 6 987  543  350  193 7,8 5,0 2,8
0136 Rygge 14 691 1 556  729  827 10,6 5,0 5,6
0137 Våler (Østf.) 4 705  495  362  133 10,5 7,7 2,8
0138 Hobøl 4 911  630  403  227 12,8 8,2 4,6
0211 Vestby 15 143 1 922  860 1 062 12,7 5,7 7,0
0213 Ski 28 970 4 075 1 595 2 480 14,1 5,5 8,6
0214 Ås 17 284 3 085 1 327 1 758 17,8 7,7 10,2
0215 Frogn 15 154 1 460  868  592 9,6 5,7 3,9
0216 Nesodden 17 809 2 084 1 273  811 11,7 7,1 4,6
0217 Oppegård 25 520 3 074 1 314 1 760 12,0 5,1 6,9
0219 Bærum  114 489 19 284 9 470 9 814 16,8 8,3 8,6
0220 Asker 56 447 9 139 4 681 4 458 16,2 8,3 7,9
0221 Aurskog-Høland 14 905 1 228  844  384 8,2 5,7 2,6
0226 Sørum 16 091 2 122 1 178  944 13,2 7,3 5,9
0227 Fet 10 626 1 207  681  526 11,4 6,4 5,0
0228 Rælingen 16 170 2 897  948 1 949 17,9 5,9 12,1
0229 Enebakk 10 487 1 126  546  580 10,7 5,2 5,5
0230 Lørenskog 33 709 7 198 2 060 5 138 21,4 6,1 15,2
0231 Skedsmo 49 698 10 250 2 933 7 317 20,6 5,9 14,7
0233 Nittedal 21 454 2 743 1 257 1 486 12,8 5,9 6,9
0234 Gjerdrum 6 152  750  543  207 12,2 8,8 3,4
0235 Ullensaker 31 044 5 225 2 070 3 155 16,8 6,7 10,2
0236 Nes (Ak.) 19 462 1 665  874  791 8,6 4,5 4,1
0237 Eidsvoll 21 621 2 181 1 058 1 123 10,1 4,9 5,2
0238 Nannestad 11 362 1 414  755  659 12,4 6,6 5,8
0239 Hurdal 2 657  182  123 59 6,8 4,6 2,2
0301 Oslo kommune  613 282  181 343 53 753  127 590 29,6 8,8 20,8
0402 Kongsvinger 17 522 1 791  604 1 187 10,2 3,4 6,8
0403 Hamar 29 045 2 789 1 000 1 789 9,6 3,4 6,2
0412 Ringsaker 33 192 2 158 1 235  923 6,5 3,7 2,8
0415 Løten 7 477  469  231  238 6,3 3,1 3,2
0417 Stange 19 190 1 365  617  748 7,1 3,2 3,9
0418 Nord-Odal 5 141  174  113 61 3,4 2,2 1,2
0419 Sør-Odal 7 859  381  241  140 4,8 3,1 1,8
0420 Eidskog 6 288  408  230  178 6,5 3,7 2,8
0423 Grue 5 003  331  150  181 6,6 3,0 3,6
0425 Åsnes 7 606  407  208  199 5,4 2,7 2,6
0426 Våler (Hedm.) 3 844  211  160 51 5,5 4,2 1,3
0427 Elverum 20 152 1 574  592  982 7,8 2,9 4,9
0428 Trysil 6 752  529  365  164 7,8 5,4 2,4
0429 Åmot 4 337  262  181 81 6,0 4,2 1,9
0430 Stor-Elvdal 2 678  239  128  111 8,9 4,8 4,1
0432 Rendalen 1 959 78 55 23 4,0 2,8 1,2
0434 Engerdal 1 390  102 55 47 7,3 4,0 3,4
0436 Tolga 1 681  168 95 73 10,0 5,7 4,3
0437 Tynset 5 564  465  255  210 8,4 4,6 3,8
0438 Alvdal 2 431  125 62 63 5,1 2,6 2,6
0439 Folldal 1 641 73 39 34 4,4 2,4 2,1
0441 Os (Hedm.) 2 040  163  101 62 8,0 5,0 3,0
0501 Lillehammer 26 765 2 550 1 019 1 531 9,5 3,8 5,7
0502 Gjøvik 29 202 3 094 1 035 2 059 10,6 3,5 7,1
0511 Dovre 2 742  192  110 82 7,0 4,0 3,0
0512 Lesja 2 195  154  134 20 7,0 6,1 0,9
0513 Skjåk 2 307  128 81 47 5,5 3,5 2,0
0514 Lom 2 382  108 54 54 4,5 2,3 2,3
0515 Vågå 3 739  150 65 85 4,0 1,7 2,3
0516 Nord-Fron 5 830  302  165  137 5,2 2,8 2,3
0517 Sel 5 992  252  105  147 4,2 1,8 2,5
0519 Sør-Fron 3 208  199  132 67 6,2 4,1 2,1
0520 Ringebu 4 561  396  288  108 8,7 6,3 2,4
0521 Øyer 5 095  482  251  231 9,5 4,9 4,5
0522 Gausdal 6 160  292  156  136 4,7 2,5 2,2
0528 Østre Toten 14 747  990  568  422 6,7 3,9 2,9
0529 Vestre Toten 12 928  769  285  484 5,9 2,2 3,7
0532 Jevnaker 6 483  465  261  204 7,2 4,0 3,1
0533 Lunner 8 776  596  279  317 6,8 3,2 3,6
0534 Gran 13 493  967  420  547 7,2 3,1 4,1
0536 Søndre Land 5 761  365  175  190 6,3 3,0 3,3
0538 Nordre Land 6 768  337  188  149 5,0 2,8 2,2
0540 Sør-Aurdal 3 154  173  108 65 5,5 3,4 2,1
0541 Etnedal 1 408  119 58 61 8,5 4,1 4,3
0542 Nord-Aurdal 6 428  500  315  185 7,8 4,9 2,9
0543 Vestre Slidre 2 232  182  112 70 8,2 5,0 3,1
0544 Øystre Slidre 3 174  229  161 68 7,2 5,1 2,1
0545 Vang 1 617  199  135 64 12,3 8,3 4,0
0602 Drammen 64 597 15 276 4 007 11 269 23,6 6,2 17,4
0604 Kongsberg 25 479 3 172 1 523 1 649 12,4 6,0 6,5
0605 Ringerike 29 236 3 022 1 356 1 666 10,3 4,6 5,7
0612 Hole 6 322  775  565  210 12,3 8,9 3,3
0615 Flå 1 034  100 67 33 9,7 6,5 3,2
0616 Nes (Busk.) 3 452  344  211  133 10,0 6,1 3,9
0617 Gol 4 581  647  348  299 14,1 7,6 6,5
0618 Hemsedal 2 228  391  324 67 17,5 14,5 3,0
0619 Ål 4 741  424  272  152 8,9 5,7 3,2
0620 Hol 4 457  634  471  163 14,2 10,6 3,7
0621 Sigdal 3 535  169  126 43 4,8 3,6 1,2
0622 Krødsherad 2 186  181  148 33 8,3 6,8 1,5
0623 Modum 13 116 1 047  528  519 8,0 4,0 4,0
0624 Øvre Eiker 17 421 1 777 1 057  720 10,2 6,1 4,1
0625 Nedre Eiker 23 262 3 709 1 287 2 422 15,9 5,5 10,4
0626 Lier 24 177 3 805 1 690 2 115 15,7 7,0 8,7
0627 Røyken 19 594 2 111 1 292  819 10,8 6,6 4,2
0628 Hurum 9 185  864  579  285 9,4 6,3 3,1
0631 Flesberg 2 638  170  112 58 6,4 4,2 2,2
0632 Rollag 1 383 75 40 35 5,4 2,9 2,5
0633 Nore og Uvdal 2 540  179  127 52 7,0 5,0 2,0
0701 Horten 26 307 3 210 1 283 1 927 12,2 4,9 7,3
0702 Holmestrand 10 251  870  421  449 8,5 4,1 4,4
0704 Tønsberg 40 677 4 680 2 287 2 393 11,5 5,6 5,9
0706 Sandefjord 44 150 5 801 2 431 3 370 13,1 5,5 7,6
0709 Larvik 42 947 4 644 1 927 2 717 10,8 4,5 6,3
0711 Svelvik 6 581  641  419  222 9,7 6,4 3,4
0713 Sande (Vestf.) 8 680  830  510  320 9,6 5,9 3,7
0714 Hof 3 048  185  140 45 6,1 4,6 1,5
0716 Re (f.o.m. 2002) 8 936  789  452  337 8,8 5,1 3,8
0719 Andebu 5 448  447  296  151 8,2 5,4 2,8
0720 Stokke 11 178 1 282  710  572 11,5 6,4 5,1
0722 Nøtterøy 20 995 2 053  959 1 094 9,8 4,6 5,2
0723 Tjøme 4 813  441  281  160 9,2 5,8 3,3
0728 Lardal 2 413  143 92 51 5,9 3,8 2,1
0805 Porsgrunn 35 219 3 590 1 324 2 266 10,2 3,8 6,4
0806 Skien 52 509 6 728 1 962 4 766 12,8 3,7 9,1
0807 Notodden 12 469  978  461  517 7,8 3,7 4,1
0811 Siljan 2 432  146 48 98 6,0 2,0 4,0
0814 Bamble 14 106  907  385  522 6,4 2,7 3,7
0815 Kragerø 10 710  941  441  500 8,8 4,1 4,7
0817 Drangedal 4 126  283  187 96 6,9 4,5 2,3
0819 Nome 6 579  608  270  338 9,2 4,1 5,1
0821 Bø (Telem.) 5 766  605  273  332 10,5 4,7 5,8
0822 Sauherad 4 314  329  134  195 7,6 3,1 4,5
0826 Tinn 5 982  614  274  340 10,3 4,6 5,7
0827 Hjartdal 1 602 46 37 9 2,9 2,3 0,6
0828 Seljord 2 959  214  130 84 7,2 4,4 2,8
0829 Kviteseid 2 498  167  118 49 6,7 4,7 2,0
0830 Nissedal 1 430 92 80 12 6,4 5,6 0,8
0831 Fyresdal 1 335  139  116 23 10,4 8,7 1,7
0833 Tokke 2 287  117 79 38 5,1 3,5 1,7
0834 Vinje 3 700  266  160  106 7,2 4,3 2,9
0901 Risør 6 899  573  294  279 8,3 4,3 4,0
0904 Grimstad 21 301 2 265 1 170 1 095 10,6 5,5 5,1
0906 Arendal 42 801 4 655 2 125 2 530 10,9 5,0 5,9
0911 Gjerstad 2 478  208 79  129 8,4 3,2 5,2
0912 Vegårshei 1 933  114 35 79 5,9 1,8 4,1
0914 Tvedestrand 6 019  534  294  240 8,9 4,9 4,0
0919 Froland 5 257  352  227  125 6,7 4,3 2,4
0926 Lillesand 9 878  869  433  436 8,8 4,4 4,4
0928 Birkenes 4 828  431  209  222 8,9 4,3 4,6
0929 Åmli 1 825  205  123 82 11,2 6,7 4,5
0935 Iveland 1 298  114 75 39 8,8 5,8 3,0
0937 Evje og Hornnes 3 496  412  154  258 11,8 4,4 7,4
0938 Bygland 1 219 85 46 39 7,0 3,8 3,2
0940 Valle 1 293  102 52 50 7,9 4,0 3,9
0941 Bykle  970  138 98 40 14,2 10,1 4,1
1001 Kristiansand 83 243 12 137 3 683 8 454 14,6 4,4 10,2
1002 Mandal 15 149 1 410  671  739 9,3 4,4 4,9
1003 Farsund 9 433  716  375  341 7,6 4,0 3,6
1004 Flekkefjord 9 046  991  568  423 11,0 6,3 4,7
1014 Vennesla 13 583 1 104  540  564 8,1 4,0 4,2
1017 Songdalen 6 165  794  311  483 12,9 5,0 7,8
1018 Søgne 10 855  887  461  426 8,2 4,2 3,9
1021 Marnardal 2 286  197  119 78 8,6 5,2 3,4
1026 Åseral  912 89 54 35 9,8 5,9 3,8
1027 Audnedal 1 689 87 74 13 5,2 4,4 0,8
1029 Lindesnes 4 753  448  250  198 9,4 5,3 4,2
1032 Lyngdal 7 895  761  315  446 9,6 4,0 5,6
1034 Hægebostad 1 665  132 83 49 7,9 5,0 2,9
1037 Kvinesdal 5 834  460  232  228 7,9 4,0 3,9
1046 Sirdal 1 816  192  130 62 10,6 7,2 3,4
1101 Eigersund 14 475 1 390  788  602 9,6 5,4 4,2
1102 Sandnes 67 814 10 912 4 856 6 056 16,1 7,2 8,9
1103 Stavanger  127 506 23 882 10 970 12 912 18,7 8,6 10,1
1106 Haugesund 35 099 4 712 2 319 2 393 13,4 6,6 6,8
1111 Sokndal 3 257  131 65 66 4,0 2,0 2,0
1112 Lund 3 183  243 86  157 7,6 2,7 4,9
1114 Bjerkreim 2 739  215  163 52 7,8 6,0 1,9
1119 Hå 17 244 1 952 1 280  672 11,3 7,4 3,9
1120 Klepp 17 746 1 957 1 166  791 11,0 6,6 4,5
1121 Time 16 769 1 452  711  741 8,7 4,2 4,4
1122 Gjesdal 10 778 1 069  673  396 9,9 6,2 3,7
1124 Sola 23 877 3 497 2 018 1 479 14,6 8,5 6,2
1127 Randaberg 10 265  939  580  359 9,1 5,7 3,5
1129 Forsand 1 190 80 62 18 6,7 5,2 1,5
1130 Strand 11 533  891  462  429 7,7 4,0 3,7
1133 Hjelmeland 2 807  429  272  157 15,3 9,7 5,6
1134 Suldal 3 845  311  196  115 8,1 5,1 3,0
1135 Sauda 4 754  287  162  125 6,0 3,4 2,6
1141 Finnøy 2 955  312  281 31 10,6 9,5 1,0
1142 Rennesøy 4 388  408  322 86 9,3 7,3 2,0
1144 Kvitsøy  519 37 28 9 7,1 5,4 1,7
1145 Bokn  851 63 50 13 7,4 5,9 1,5
1146 Tysvær 10 320  702  433  269 6,8 4,2 2,6
1149 Karmøy 40 536 3 083 1 740 1 343 7,6 4,3 3,3
1151 Utsira  218 20 9 11 9,2 4,1 5,0
1160 Vindafjord 8 447  787  596  191 9,3 7,1 2,3
1201 Bergen  263 762 35 139 15 181 19 958 13,3 5,8 7,6
1211 Etne 3 963  311  276 35 7,8 7,0 0,9
1216 Sveio 5 228  378  226  152 7,2 4,3 2,9
1219 Bømlo 11 503  945  502  443 8,2 4,4 3,9
1221 Stord 17 957 1 584  797  787 8,8 4,4 4,4
1222 Fitjar 2 944  139  105 34 4,7 3,6 1,2
1223 Tysnes 2 766  186  158 28 6,7 5,7 1,0
1224 Kvinnherad 13 318  856  454  402 6,4 3,4 3,0
1227 Jondal 1 050 59 47 12 5,6 4,5 1,1
1228 Odda 6 946  523  314  209 7,5 4,5 3,0
1231 Ullensvang 3 417  308  185  123 9,0 5,4 3,6
1232 Eidfjord  957 96 65 31 10,0 6,8 3,2
1233 Ulvik 1 112  121 96 25 10,9 8,6 2,2
1234 Granvin  923 59 49 10 6,4 5,3 1,1
1235 Voss 13 978  760  356  404 5,4 2,5 2,9
1238 Kvam 8 522  774  406  368 9,1 4,8 4,3
1241 Fusa 3 811  221  160 61 5,8 4,2 1,6
1242 Samnanger 2 417  161 81 80 6,7 3,4 3,3
1243 Os (Hord.) 17 726 1 574  987  587 8,9 5,6 3,3
1244 Austevoll 4 792  447  357 90 9,3 7,4 1,9
1245 Sund 6 409  639  349  290 10,0 5,4 4,5
1246 Fjell 22 720 1 647  892  755 7,2 3,9 3,3
1247 Askøy 26 210 1 770 1 033  737 6,8 3,9 2,8
1251 Vaksdal 4 138  240  143 97 5,8 3,5 2,3
1252 Modalen  370 16 11 5 4,3 3,0 1,4
1253 Osterøy 7 521  502  389  113 6,7 5,2 1,5
1256 Meland 7 036  466  275  191 6,6 3,9 2,7
1259 Øygarden 4 419  314  168  146 7,1 3,8 3,3
1260 Radøy 4 952  447  340  107 9,0 6,9 2,2
1263 Lindås 14 668  965  634  331 6,6 4,3 2,3
1264 Austrheim 2 776  330  257 73 11,9 9,3 2,6
1265 Fedje  576 31 27 4 5,4 4,7 0,7
1266 Masfjorden 1 683 48 34 14 2,9 2,0 0,8
1401 Flora 11 654 1 179  510  669 10,1 4,4 5,7
1411 Gulen 2 310  148  113 35 6,4 4,9 1,5
1412 Solund  851 79 57 22 9,3 6,7 2,6
1413 Hyllestad 1 461  153  137 16 10,5 9,4 1,1
1416 Høyanger 4 216  316  161  155 7,5 3,8 3,7
1417 Vik 2 748  196  153 43 7,1 5,6 1,6
1418 Balestrand 1 338  196  139 57 14,6 10,4 4,3
1419 Leikanger 2 236  106 71 35 4,7 3,2 1,6
1420 Sogndal 7 348  520  291  229 7,1 4,0 3,1
1421 Aurland 1 712  113 98 15 6,6 5,7 0,9
1422 Lærdal 2 205  150  104 46 6,8 4,7 2,1
1424 Årdal 5 572  510  359  151 9,2 6,4 2,7
1426 Luster 5 026  244  187 57 4,9 3,7 1,1
1428 Askvoll 3 010  150  103 47 5,0 3,4 1,6
1429 Fjaler 2 832  335  175  160 11,8 6,2 5,6
1430 Gaular 2 848  162  145 17 5,7 5,1 0,6
1431 Jølster 3 052  183  107 76 6,0 3,5 2,5
1432 Førde 12 307  878  448  430 7,1 3,6 3,5
1433 Naustdal 2 710  104 70 34 3,8 2,6 1,3
1438 Bremanger 3 891  409  283  126 10,5 7,3 3,2
1439 Vågsøy 6 129  593  388  205 9,7 6,3 3,3
1441 Selje 2 831  148  105 43 5,2 3,7 1,5
1443 Eid 5 950  376  217  159 6,3 3,6 2,7
1444 Hornindal 1 220 57 44 13 4,7 3,6 1,1
1445 Gloppen 5 679  321  153  168 5,7 2,7 3,0
1449 Stryn 7 065  972  738  234 13,8 10,4 3,3
1502 Molde 25 488 2 154 1 138 1 016 8,5 4,5 4,0
1504 Ålesund 44 416 4 353 2 510 1 843 9,8 5,7 4,1
1505 Kristiansund 23 813 2 196 1 094 1 102 9,2 4,6 4,6
1511 Vanylven 3 388  168  123 45 5,0 3,6 1,3
1514 Sande (M. og R.) 2 588  352  316 36 13,6 12,2 1,4
1515 Herøy (M. og R.) 8 727  740  471  269 8,5 5,4 3,1
1516 Ulstein 7 828 1 093  688  405 14,0 8,8 5,2
1517 Hareid 5 000  706  387  319 14,1 7,7 6,4
1519 Volda 8 693  649  257  392 7,5 3,0 4,5
1520 Ørsta 10 398  623  310  313 6,0 3,0 3,0
1523 Ørskog 2 202  254  162 92 11,5 7,4 4,2
1524 Norddal 1 738  152  129 23 8,7 7,4 1,3
1525 Stranda 4 602  550  429  121 12,0 9,3 2,6
1526 Stordal 1 026  152  126 26 14,8 12,3 2,5
1528 Sykkylven 7 664  733  415  318 9,6 5,4 4,1
1529 Skodje 4 184  304  206 98 7,3 4,9 2,3
1531 Sula 8 256  635  419  216 7,7 5,1 2,6
1532 Giske 7 312  575  380  195 7,9 5,2 2,7
1534 Haram 8 973 1 120  663  457 12,5 7,4 5,1
1535 Vestnes 6 539  547  388  159 8,4 5,9 2,4
1539 Rauma 7 428  467  341  126 6,3 4,6 1,7
1543 Nesset 3 004  127 85 42 4,2 2,8 1,4
1545 Midsund 1 988  211  140 71 10,6 7,0 3,6
1546 Sandøy 1 315  157  124 33 11,9 9,4 2,5
1547 Aukra 3 289  308  213 95 9,4 6,5 2,9
1548 Fræna 9 484  631  431  200 6,7 4,5 2,1
1551 Eide 3 442  195  117 78 5,7 3,4 2,3
1554 Averøy 5 593  380  274  106 6,8 4,9 1,9
1557 Gjemnes 2 579  156 92 64 6,0 3,6 2,5
1560 Tingvoll 3 101  245  136  109 7,9 4,4 3,5
1563 Sunndal 7 196  491  136  355 6,8 1,9 4,9
1566 Surnadal 5 952  227  133 94 3,8 2,2 1,6
1567 Rindal 2 088 23 19 4 1,1 0,9 0,2
1571 Halsa 1 641 51 34 17 3,1 2,1 1,0
1573 Smøla 2 182  163  145 18 7,5 6,6 0,8
1576 Aure 3 511  254  166 88 7,2 4,7 2,5
1601 Trondheim  176 349 20 331 7 695 12 636 11,5 4,4 7,2
1612 Hemne 4 221  183 74  109 4,3 1,8 2,6
1613 Snillfjord  981 45 34 11 4,6 3,5 1,1
1617 Hitra 4 399  670  539  131 15,2 12,3 3,0
1620 Frøya 4 369  623  524 99 14,3 12,0 2,3
1621 Ørland 5 119  192  112 80 3,8 2,2 1,6
1622 Agdenes 1 715 90 55 35 5,2 3,2 2,0
1624 Rissa 6 543  380  296 84 5,8 4,5 1,3
1627 Bjugn 4 584  173  108 65 3,8 2,4 1,4
1630 Åfjord 3 257 64 37 27 2,0 1,1 0,8
1632 Roan  987 36 27 9 3,6 2,7 0,9
1633 Osen 1 020 21 17 4 2,1 1,7 0,4
1634 Oppdal 6 755  430  229  201 6,4 3,4 3,0
1635 Rennebu 2 569 72 57 15 2,8 2,2 0,6
1636 Meldal 3 924  110 75 35 2,8 1,9 0,9
1638 Orkdal 11 429  713  284  429 6,2 2,5 3,8
1640 Røros 5 604  339  189  150 6,0 3,4 2,7
1644 Holtålen 2 013 70 49 21 3,5 2,4 1,0
1648 Midtre Gauldal 6 153  553  440  113 9,0 7,2 1,8
1653 Melhus 15 392  887  484  403 5,8 3,1 2,6
1657 Skaun 6 941  235  100  135 3,4 1,4 1,9
1662 Klæbu 5 930  342  220  122 5,8 3,7 2,1
1663 Malvik 12 785  802  505  297 6,3 3,9 2,3
1664 Selbu 4 042  148  108 40 3,7 2,7 1,0
1665 Tydal  870 35 30 5 4,0 3,4 0,6
1702 Steinkjer 21 303 1 160  483  677 5,4 2,3 3,2
1703 Namsos 12 953  861  279  582 6,6 2,2 4,5
1711 Meråker 2 513  205 85  120 8,2 3,4 4,8
1714 Stjørdal 22 058 1 205  409  796 5,5 1,9 3,6
1717 Frosta 2 618  191  163 28 7,3 6,2 1,1
1718 Leksvik 3 527  133 65 68 3,8 1,8 1,9
1719 Levanger 18 922 1 199  546  653 6,3 2,9 3,5
1721 Verdal 14 387  693  253  440 4,8 1,8 3,1
1724 Verran2 2 705  348  300 48 12,9 11,1 1,8
1725 Namdalseid 1 694 51 27 24 3,0 1,6 1,4
1736 Snåsa 2 164 75 65 10 3,5 3,0 0,5
1738 Lierne 1 410 75 73 2 5,3 5,2 0,1
1739 Røyrvik  494 27 20 7 5,5 4,0 1,4
1740 Namsskogan  916 33 23 10 3,6 2,5 1,1
1742 Grong 2 409  175 49  126 7,3 2,0 5,2
1743 Høylandet 1 264 34 29 5 2,7 2,3 0,4
1744 Overhalla 3 679  148  100 48 4,0 2,7 1,3
1748 Fosnes  668 51 45 6 7,6 6,7 0,9
1749 Flatanger 1 141 76 62 14 6,7 5,4 1,2
1750 Vikna 4 241  286  185  101 6,7 4,4 2,4
1751 Nærøy 5 069  222  133 89 4,4 2,6 1,8
1755 Leka  573 33 24 9 5,8 4,2 1,6
1756 Inderøy (f.o.m. 2012) 6 682  242  141  101 3,6 2,1 1,5
1804 Bodø 48 422 3 188 1 219 1 969 6,6 2,5 4,1
1805 Narvik 18 473 1 536  665  871 8,3 3,6 4,7
1811 Bindal 1 562 32 25 7 2,0 1,6 0,4
1812 Sømna 2 038 75 38 37 3,7 1,9 1,8
1813 Brønnøy 7 778  435  171  264 5,6 2,2 3,4
1815 Vega 1 256 40 25 15 3,2 2,0 1,2
1816 Vevelstad  511 33 27 6 6,5 5,3 1,2
1818 Herøy (Nordl.) 1 711  188  137 51 11,0 8,0 3,0
1820 Alstahaug 7 372  590  213  377 8,0 2,9 5,1
1822 Leirfjord 2 107  167 54  113 7,9 2,6 5,4
1824 Vefsn 13 259  630  238  392 4,8 1,8 3,0
1825 Grane 1 455 64 44 20 4,4 3,0 1,4
1826 Hattfjelldal 1 456 93 45 48 6,4 3,1 3,3
1827 Dønna 1 433 63 39 24 4,4 2,7 1,7
1828 Nesna 1 813  233 92  141 12,9 5,1 7,8
1832 Hemnes 4 585  215  105  110 4,7 2,3 2,4
1833 Rana 25 652 1 199  540  659 4,7 2,1 2,6
1834 Lurøy 1 937  107 86 21 5,5 4,4 1,1
1835 Træna  497 86 75 11 17,3 15,1 2,2
1836 Rødøy 1 320 67 45 22 5,1 3,4 1,7
1837 Meløy 6 657  340  169  171 5,1 2,5 2,6
1838 Gildeskål 2 000  130 81 49 6,5 4,1 2,5
1839 Beiarn 1 097 21 17 4 1,9 1,5 0,4
1840 Saltdal 4 710  311  118  193 6,6 2,5 4,1
1841 Fauske 9 513  432  178  254 4,5 1,9 2,7
1845 Sørfold 2 003 70 51 19 3,5 2,5 0,9
1848 Steigen 2 609  164  110 54 6,3 4,2 2,1
1849 Hamarøy 1 783  181  107 74 10,2 6,0 4,2
1850 Tysfjord 1 956 77 59 18 3,9 3,0 0,9
1851 Lødingen 2 179  166 75 91 7,6 3,4 4,2
1852 Tjeldsund 1 284 30 13 17 2,3 1,0 1,3
1853 Evenes 1 359 58 31 27 4,3 2,3 2,0
1854 Ballangen 2 616  163 67 96 6,2 2,6 3,7
1856 Røst  595 38 19 19 6,4 3,2 3,2
1857 Værøy  751 77 65 12 10,3 8,7 1,6
1859 Flakstad 1 383 71 50 21 5,1 3,6 1,5
1860 Vestvågøy 10 848  698  270  428 6,4 2,5 3,9
1865 Vågan 9 086  803  372  431 8,8 4,1 4,7
1866 Hadsel 7 937  616  151  465 7,8 1,9 5,9
1867 Bø (Nordl.) 2 720  169 66  103 6,2 2,4 3,8
1868 Øksnes 4 467  311  211  100 7,0 4,7 2,2
1870 Sortland 9 983  601  207  394 6,0 2,1 3,9
1871 Andøy 5 032  319  159  160 6,3 3,2 3,2
1874 Moskenes 1 116  122  104 18 10,9 9,3 1,6
1901 Harstad 23 640 1 568  550 1 018 6,6 2,3 4,3
1902 Tromsø 69 116 6 641 3 416 3 225 9,6 4,9 4,7
1911 Kvæfjord 3 025  237 74  163 7,8 2,4 5,4
1913 Skånland 2 972  225  113  112 7,6 3,8 3,8
1915 Bjarkøy  455 30 17 13 6,6 3,7 2,9
1917 Ibestad 1 410 91 47 44 6,5 3,3 3,1
1919 Gratangen 1 136  107 84 23 9,4 7,4 2,0
1920 Lavangen 1 016 24 9 15 2,4 0,9 1,5
1922 Bardu 3 875  236  101  135 6,1 2,6 3,5
1923 Salangen 2 214  169 44  125 7,6 2,0 5,6
1924 Målselv 6 599  292  166  126 4,4 2,5 1,9
1925 Sørreisa 3 381  160  103 57 4,7 3,0 1,7
1926 Dyrøy 1 188 39 23 16 3,3 1,9 1,3
1927 Tranøy 1 524  107 47 60 7,0 3,1 3,9
1928 Torsken  892 63 51 12 7,1 5,7 1,3
1929 Berg  887 82 50 32 9,2 5,6 3,6
1931 Lenvik 11 345  695  251  444 6,1 2,2 3,9
1933 Balsfjord 5 502  211  149 62 3,8 2,7 1,1
1936 Karlsøy 2 355  194  142 52 8,2 6,0 2,2
1938 Lyngen 3 028  118 69 49 3,9 2,3 1,6
1939 Storfjord 1 909  120 81 39 6,3 4,2 2,0
1940 Gáivuotna Kåfjord 2 210 91 60 31 4,1 2,7 1,4
1941 Skjervøy 2 880  173  111 62 6,0 3,9 2,2
1942 Nordreisa 4 807  183 89 94 3,8 1,9 2,0
1943 Kvænangen 1 284 47 35 12 3,7 2,7 0,9
2002 Vardø 2 122  177  115 62 8,3 5,4 2,9
2003 Vadsø 6 125  867  171  696 14,2 2,8 11,4
2004 Hammerfest 9 934 1 302  591  711 13,1 5,9 7,2
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 2 927  145  121 24 5,0 4,1 0,8
2012 Alta 19 282 1 437  677  760 7,5 3,5 3,9
2014 Loppa 1 087 68 48 20 6,3 4,4 1,8
2015 Hasvik  995  149  124 25 15,0 12,5 2,5
2017 Kvalsund 1 010 44 30 14 4,4 3,0 1,4
2018 Måsøy 1 243  147  108 39 11,8 8,7 3,1
2019 Nordkapp 3 228  338  200  138 10,5 6,2 4,3
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 3 946  232  110  122 5,9 2,8 3,1
2021 Kárásjohka Karasjok 2 763  157  110 47 5,7 4,0 1,7
2022 Lebesby 1 356  131 94 37 9,7 6,9 2,7
2023 Gamvik 1 008  141  110 31 14,0 10,9 3,1
2024 Berlevåg 1 015 76 54 22 7,5 5,3 2,2
2025 Deatnu Tana 2 896  230  145 85 7,9 5,0 2,9
2027 Unjárga Nesseby  901 55 26 29 6,1 2,9 3,2
2028 Båtsfjord 2 089  371  237  134 17,8 11,3 6,4
2030 Sør-Varanger 9 860 1 156  502  654 11,7 5,1 6,6
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  Tallet på innvandringer til 1724 Verran kan være feilregistreringer, slik at det er uvisst om de som har meldt flytting til kommunen fra utlandet og er registrert bosatte der, egentlig holder til i kommunen.

Standardtegn i tabeller