Statistisk sentralbyrå

8 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1. Fylke. 1. januar 2012 (Rettet 27. april 2012 og 15. mars 2013)
Fylke Folkemengde i alt Innvandrere. Absolutte tall.
I alt Europa EU/EØS Ikke EU/EØS Asia med Tyrkia Afrika Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika2 Oseania
I alt 4 985 870  546 732  294 327  243 689 50 638  163 281 60 238 17 698 9 327 1 861
01 Østfold  278 352 29 538 17 022 12 376 4 646 8 738 2 884  553  302 39
02 Akershus  556 254 69 480 38 636 33 017 5 619 22 380 5 064 1 901 1 281  218
03 Oslo  613 285  139 081 58 180 47 680 10 500 52 054 21 242 4 990 2 068  547
04 Hedmark  192 791 12 570 7 475 6 106 1 369 3 089 1 560  253  172 21
05 Oppland  187 147 12 500 7 424 6 033 1 391 3 090 1 579  212  158 37
06 Buskerud  265 164 31 734 17 671 14 527 3 144 10 147 2 602  865  375 74
07 Vestfold  236 424 22 086 13 420 10 908 2 512 5 958 1 720  520  388 80
08 Telemark  170 023 14 282 7 442 5 767 1 675 4 059 1 992  535  214 40
09 Aust-Agder  111 495 9 727 5 819 4 773 1 046 2 588  831  220  236 33
10 Vest-Agder  174 324 17 334 9 340 6 781 2 559 4 877 1 565  998  507 47
11 Rogaland  443 115 51 782 31 284 26 702 4 582 12 811 4 176 1 835 1 421  255
12 Hordaland  490 570 45 628 25 989 22 845 3 144 11 477 4 757 2 292  919  194
14 Sogn og Fjordane  108 201 7 894 5 414 4 910  504 1 276  766  314  105 19
15 Møre og Romsdal  256 628 20 246 13 695 12 170 1 525 4 209 1 481  541  248 72
16 Sør-Trøndelag  297 950 24 265 13 122 11 008 2 114 7 168 2 568  878  460 69
17 Nord-Trøndelag  133 390 6 920 3 788 3 255  533 1 788 1 088  137 98 21
18 Nordland  238 320 13 897 7 595 6 145 1 450 3 751 2 058  294  165 34
19 Troms  158 650 10 995 6 362 5 315 1 047 2 424 1 706  284  183 36
20 Finnmark 73 787 6 773 4 649 3 371 1 278 1 397  599 76 27 25
                     
Fylke Folkemengde i alt Innvandrere. Prosent
I alt Europa EU/EØS Ikke EU/EØS Asia med Tyrkia Afrika Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika2 Oseania
I alt 4 985 870  546 732 5,9 4,9 1,0 3,3 1,2 0,4 0,2 0,0
01 Østfold  278 352 29 538 6,1 4,4 1,7 3,1 1,0 0,2 0,1 0,0
02 Akershus  556 254 69 480 6,9 5,9 1,0 4,0 0,9 0,3 0,2 0,0
03 Oslo  613 285  139 081 9,5 7,8 1,7 8,5 3,5 0,8 0,3 0,1
04 Hedmark  192 791 12 570 3,9 3,2 0,7 1,6 0,8 0,1 0,1 0,0
05 Oppland  187 147 12 500 4,0 3,2 0,7 1,7 0,8 0,1 0,1 0,0
06 Buskerud  265 164 31 734 6,7 5,5 1,2 3,8 1,0 0,3 0,1 0,0
07 Vestfold  236 424 22 086 5,7 4,6 1,1 2,5 0,7 0,2 0,2 0,0
08 Telemark  170 023 14 282 4,4 3,4 1,0 2,4 1,2 0,3 0,1 0,0
09 Aust-Agder  111 495 9 727 5,2 4,3 0,9 2,3 0,7 0,2 0,2 0,0
10 Vest-Agder  174 324 17 334 5,4 3,9 1,5 2,8 0,9 0,6 0,3 0,0
11 Rogaland  443 115 51 782 7,1 6,0 1,0 2,9 0,9 0,4 0,3 0,1
12 Hordaland  490 570 45 628 5,3 4,7 0,6 2,3 1,0 0,5 0,2 0,0
14 Sogn og Fjordane  108 201 7 894 5,0 4,5 0,5 1,2 0,7 0,3 0,1 0,0
15 Møre og Romsdal  256 628 20 246 5,3 4,7 0,6 1,6 0,6 0,2 0,1 0,0
16 Sør-Trøndelag  297 950 24 265 4,4 3,7 0,7 2,4 0,9 0,3 0,2 0,0
17 Nord-Trøndelag  133 390 6 920 2,8 2,4 0,4 1,3 0,8 0,1 0,1 0,0
18 Nordland  238 320 13 897 3,2 2,6 0,6 1,6 0,9 0,1 0,1 0,0
19 Troms  158 650 10 995 4,0 3,4 0,7 1,5 1,1 0,2 0,1 0,0
20 Finnmark 73 787 6 773 6,3 4,6 1,7 1,9 0,8 0,1 0,0 0,0
                     
                     
    Norskfødte med innvandrerforeldre. Absolutte tall.
Fylke Folkemengde i alt I alt Europa EU/EØS Ikke EU/EØS Asia med Tyrkia Afrika Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika2 Oseania
I alt 4 985 870  108 438 28 957 17 003 11 954 57 047 19 476 2 563  352 43
01 Østfold  278 352 6 647 2 540  980 1 560 3 064  947 90 6 -
02 Akershus  556 254 14 831 4 209 2 679 1 530 8 696 1 595  280 49 2
03 Oslo  613 285 42 262 6 180 3 350 2 830 25 009 10 254  720 87 12
04 Hedmark  192 791 1 692  714  409  305  610  327 33 8 -
05 Oppland  187 147 1 690  703  426  277  634  315 32 3 3
06 Buskerud  265 164 7 138 2 074 1 140  934 4 130  757  164 10 3
07 Vestfold  236 424 3 930 1 544  820  724 1 851  472 50 13 -
08 Telemark  170 023 2 488  863  447  416 1 000  531 85 7 2
09 Aust-Agder  111 495 1 330  607  363  244  540  145 27 11 -
10 Vest-Agder  174 324 3 071 1 108  491  617 1 338  338  249 37 1
11 Rogaland  443 115 7 979 2 928 1 836 1 092 3 586 1 206  191 57 11
12 Hordaland  490 570 6 428 1 876 1 354  522 3 048 1 066  406 29 3
14 Sogn og Fjordane  108 201  704  384  318 66  198 79 38 3 2
15 Møre og Romsdal  256 628 1 896  892  704  188  726  239 36 3 -
16 Sør-Trøndelag  297 950 3 279 1 013  728  285 1 645  471  129 17 4
17 Nord-Trøndelag  133 390  603  245  184 61  201  152 3 2 -
18 Nordland  238 320 1 112  410  283  127  428  250 19 5 -
19 Troms  158 650  908  432  342 90  213  251 8 4 -
20 Finnmark 73 787  450  235  149 86  130 81 3 1 -
Fylke   Norskfødte med innvandrerforeldre. Prosent.
Folkemengde i alt I alt Europa EU/EØS Ikke EU/EØS Asia med Tyrkia Afrika Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika2 Oseania
I alt 4 985 870  108 438 0,6 0,3 0,2 1,1 0,4 0,1 0,0 0,0
01 Østfold  278 352 6 647 0,9 0,4 0,6 1,1 0,3 0,0 0,0 -
02 Akershus  556 254 14 831 0,8 0,5 0,3 1,6 0,3 0,1 0,0 0,0
03 Oslo  613 285 42 262 1,0 0,5 0,5 4,1 1,7 0,1 0,0 0,0
04 Hedmark  192 791 1 692 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 -
05 Oppland  187 147 1 690 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
06 Buskerud  265 164 7 138 0,8 0,4 0,4 1,6 0,3 0,1 0,0 0,0
07 Vestfold  236 424 3 930 0,7 0,3 0,3 0,8 0,2 0,0 0,0 -
08 Telemark  170 023 2 488 0,5 0,3 0,2 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0
09 Aust-Agder  111 495 1 330 0,5 0,3 0,2 0,5 0,1 0,0 0,0 -
10 Vest-Agder  174 324 3 071 0,6 0,3 0,4 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0
11 Rogaland  443 115 7 979 0,7 0,4 0,2 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0
12 Hordaland  490 570 6 428 0,4 0,3 0,1 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0
14 Sogn og Fjordane  108 201  704 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
15 Møre og Romsdal  256 628 1 896 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 -
16 Sør-Trøndelag  297 950 3 279 0,3 0,2 0,1 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0
17 Nord-Trøndelag  133 390  603 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 -
18 Nordland  238 320 1 112 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 -
19 Troms  158 650  908 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 -
20 Finnmark 73 787  450 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 -
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  USA og Canada

Standardtegn i tabeller