Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

3 Tre varianter av innvandringskategori1, fødeland og statsborgerskap etter landbakgrunn og kjønn. 1. januar 2012
Landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap/kjønn Folkemengde etter
Innvandringskategori Fødeland Statsborgerskap
Innvandringsbakgrunn2 Innvandrere og norskfødte
med innvandrereforeldre3
Innvandrere4 Norskfødte
med innvandrerforeldre
Begge kjønn            
I alt  945 507  655 170  546 732  108 438  616 286  407 262
EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand  472 053  272 326  254 926 17 400  298 560  268 468
Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS og
Oseania utenom Australia og New Zealand2
 473 454  382 844  291 806 91 038  317 726  138 794
             
Europa  498 286  323 284  294 327 28 957  327 338  280 055
Av dette            
EU/EØS  427 563  260 692  243 689 17 003  276 462  256 324
Ikke EU/EØS 70 723 62 592 50 638 11 954 50 876 23 731
Afrika 94 716 79 714 60 238 19 476 63 203 32 549
Asia med Tyrkia  269 938  220 328  163 281 57 047  178 999 71 341
Nord-Amerika5 39 897 9 679 9 327  352 19 427 10 474
Sør- og Mellom-Amerika 38 200 20 261 17 698 2 563 24 702 8 340
Oseania 4 470 1 904 1 861 43 2 617 1 639
Statsløse - - - - - 2 773
Uoppgitt - - - - - 91
             
Menn            
I alt  488 050  339 957  284 335 55 622  318 339  219 423
Europa  268 180  177 833  162 886 14 947  179 967  160 925
Av dette            
EU/EØS  235 646  149 500  140 664 8 836  157 603  151 223
Ikke EU/EØS 32 534 28 333 22 222 6 111 22 364 9 702
Afrika 49 943 42 204 32 280 9 924 33 860 16 927
Asia med Tyrkia  128 909  105 338 76 133 29 205 82 151 30 567
Nord-Amerika5 20 172 4 596 4 418  178 9 474 5 143
Sør- og Mellom-Amerika 18 373 8 809 7 466 1 343 11 343 3 258
Oseania 2 473 1 177 1 152 25 1 544 1 033
Statsløse - - - - - 1 515
Uoppgitt - - - - - 55
             
Kvinner            
I alt  457 457  315 213  262 397 52 816  297 947  187 839
Europa  230 106  145 451  131 441 14 010  147 371  119 130
Av dette            
EU/EØS  191 917  111 192  103 025 8 167  118 859  105 101
Ikke EU/EØS 38 189 34 259 28 416 5 843 28 512 14 029
Afrika 44 773 37 510 27 958 9 552 29 343 15 622
Asia med Tyrkia  141 029  114 990 87 148 27 842 96 848 40 774
Nord-Amerika5 19 725 5 083 4 909  174 9 953 5 331
Sør- og Mellom-Amerika 19 827 11 452 10 232 1 220 13 359 5 082
Oseania 1 997  727  709 18 1 073  606
Statsløse - - - - - 1 258
Uoppgitt - - - - - 36
1  Generell definisjon: Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4  Eget, mors eller fars fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
5  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller