Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfdte med innvandrerforeldre

1 Folkemengde 1. januar 2011 og 2012 og endringene i 2011, etter innvandringskategori og landbakgrunn. Absolutte tall
Innvandringskategori / landbakgrunn Folkemengde
1. januar 2011
Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflyttinger Folketilvekst1 Folkemengde 1. januar 2012
Befolkningen, i alt 4 920 305 60 220 41 393 18 827 79 498 32 466 47 032 65 859 4 985 870
Født i Norge med to norskfødte foreldre 4 037 301 42 670 39 294 3 376 5 097 5 799 -702 2 674 4 040 363
Innvandrere  500 500 - 1 500 -1 500 70 984 23 239 47 745 46 245  546 732
Norskfødte med innvandrerforeldre  100 422 9 482 49 9 433  870 1 650 -780 8 653  108 438
Utenlandsfødte med n norsk forelder 31 540 212 61 -49 1 230  464  766  717 32 233
Norskfødte med n utenlandsfødt forelder  213 486 8 040  440 7 600  877 1 169 -292 7 308  220 783
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre3 37 056 216 49 -33  440  145  295  262 37 321
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre  600 922 9 482 1 549 7 933 71 854 24 889 46 965 54 898  655 170
Øvrig befolkning 4 319 383 50 738 39 844 10 894 7 644 7 577 67 10 961 4 330 700
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn
I alt  600 922 9 482 1 549 7 933 71 854 24 889 46 965 54 898  655 170
Europa  287 433 4 028 1 020 3 008 48 150 14 954 33 196 36 204  323 284
EU/EØS  227 607 3 070  890 2 180 44 970 13 800 31 170 33 350  260 692
Ikke EU/EØS 59 826  958  130  828 3 180 1 154 2 026 2 854 62 592
Afrika 73 480 2 040 81 1 959 6 738 2 317 4 421 6 380 79 714
Asia med Tyrkia  209 467 3 210  304 2 906 13 641 5 553 8 088 10 994  220 328
Nord-Amerika 9 533 33  105 -72 1 195  970  225  153 9 679
Sør- og Mellom-Amerika 19 193  161 32  129 1 780  829  951 1 080 20 261
Oseania 1 816 10 7 3  350  266 84 87 1 904
Utvalgte grupper
Polen 60 610 1 160 80 1 080 12 885 2 352 10 533 11 613 72 103
Sverige 34 108  274  178 96 7 177 4 777 2 400 2 496 36 578
Pakistan 31 884  434 63  371  878  381  497  868 32 737
Somalia 27 523  928 24  904 1 934  892 1 042 1 946 29 395
Irak 27 827  693 27  666  954  487  467 1 133 28 935
Tyskland 24 394  257 93  164 2 228 1 089 1 139 1 303 25 683
Litauen 16 309  500 16  484 7 634  461 7 173 7 657 23 941
Vietnam 20 452  240 25  215  392  183  209  424 20 871
Danmark 19 522 65  223 -158 1 381  918  463  305 19 823
Iran 16 957  178 25  153 1 081  272  809  962 17 913
Russland 15 879  285 21  264 1 211  474  737 1 001 16 833
Tyrkia 16 430  235 31  204  405  283  122  326 16 742
Filippinene 14 797  124 13  111 2 611 1 072 1 539 1 650 16 431
Bosnia-Hercegovina 16 125  190 66  124  234  133  101  225 16 338
Thailand 13 293 90 12 78 1 311  276 1 035 1 113 14 398
Sri Lanka 14 017  162 18  144  309  172  137  281 14 293
Storbritannia 13 395 55 89 -34 1 257  649  608  574 13 959
Kosovo 13 303  262 20  242  310  141  169  411 13 700
Afghanistan 12 043  290 11  279  998 95  903 1 182 13 219
1  Differansen i folkemengde to påfølgende år vil som regel avvike fra summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Avviket i "befolkningsregnskapet" skyldes forsinket meldingsgang, annulleringer, korreksjoner mv.
2  Dette er personer som ble registret med fødselsmelding, men de er i realiteten født i utlandet.
3  Utenlandsk adopterte er med her.

Standardtegn i tabeller