Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

13 Innvandrere1, etter tid bosatt i Norge/første innvandringsår, kjønn og landbakgrunn2. 1. januar 2011
Landbakgrunn/kjønn I alt Botid i år
Første innflyttingsår
25+ (1985 -) 20-24 (1986-1990) 15-19 (1991-1995) 10-14 (1996-2000) 5-9 (2001-2005) 0-4 (2006-2010)
Begge kjønn, i alt  500 500 64 296 41 250 42 477 57 776 87 052  207 649
Norden i alt 63 030 18 006 4 360 4 596 8 989 7 294 19 785
Av dette              
Danmark 17 957 8 754 1 706 1 196 1 605 1 901 2 795
Sverige 32 538 5 716 1 835 2 339 5 332 3 997 13 319
Vest-Europa i alt 56 259 12 950 2 428 2 729 5 176 7 906 25 070
Av dette              
Nederland 6 550 1 423  287  391  614 1 090 2 745
Storbritannia 12 675 4 632  810  883 1 189 1 399 3 762
Tyskland 22 651 3 732  610  724 1 999 3 672 11 914
Øst-Europa i alt  142 595 4 894 3 988 15 574 11 560 20 085 86 494
Av dette              
Bosnia-Hercegovina 13 111  186  109 9 149 1 915  924  828
Kosovo 9 525 89 1 002 2 695 2 875 1 573 1 291
Litauen 15 519 14 9 47  218 1 370 13 861
Polen 56 878 1 785 1 403 1 048  845 5 000 46 797
Russland 14 228  111 96  763 2 227 5 985 5 046
Afrika i alt 55 593 3 483 4 374 4 142 7 713 14 726 21 155
Av dette              
Eritrea 6 536  232  558  263  168  623 4 692
Etiopia 4 724  131  336  175  622 1 286 2 174
Kongo 1 847 26 39 39  148  737  858
Marokko 4 987 1 252  872  625  832  706  700
Somalia 19 707 43 1 072 1 844 3 661 6 384 6 703
Asia med Tyrkia  155 320 19 732 21 465 13 743 21 426 32 806 46 148
Av dette              
Afghanistan 10 371 7  211 96  786 4 729 4 542
Filippinene 13 372 1 350 1 461  779 1 196 2 214 6 372
Irak 21 272 54  609 1 690 7 292 6 328 5 299
Iran 14 007  305 4 368 1 734 2 631 2 739 2 230
Pakistan 17 454 6 506 2 724 1 506 1 877 2 389 2 452
Sri Lanka 8 699  701 2 939 1 471 1 484 1 109  995
Thailand 12 852  391  703  819 1 405 3 901 5 633
Tyrkia 10 583 2 210 2 047 1 151 1 574 1 924 1 677
Vietnam 13 036 4 210 3 359 2 366  749 1 175 1 177
Nord-Amerika3 i alt 9 185 2 947  542  645  936 1 135 2 980
Av dette              
USA 7 562 2 569  474  539  777  910 2 293
Sør- og Mellom-Amerika i alt 16 747 2 034 4 031  960 1 813 2 811 5 098
Av dette              
Brasil 2 913  149  143  117  250  676 1 578
Chile 6 098  953 3 337  335  372  513  588
Colombia 1 184 90  117 54  234  239  450
Oseania i alt 1 771  250 62 88  163  289  919
Av dette              
Australia 1 267  158 40 54  108  206  701
Menn i alt  257 548 31 043 22 417 19 916 27 938 41 237  114 997
Norden 31 093 7 060 2 190 2 118 4 629 4 072 11 024
Vest-Europa 31 984 6 212 1 369 1 605 3 163 4 730 14 905
Øst-Europa 79 102 2 403 1 870 7 319 4 518 9 071 53 921
Afrika 29 925 2 235 2 936 2 242 3 869 7 664 10 979
Asia med Tyrkia 72 982 10 926 11 699 5 895 10 481 13 968 20 013
Nord-Amerika3 4 289 1 127  239  330  484  569 1 540
Sør- og Mellom-Amerika 7 096  981 2 086  362  677  970 2 020
Oseania 1 077 99 28 45  117  193  595
Kvinner i alt  242 952 33 253 18 833 22 561 29 838 45 815 92 652
Norden 31 937 10 946 2 170 2 478 4 360 3 222 8 761
Vest-Europa 24 275 6 738 1 059 1 124 2 013 3 176 10 165
Øst-Europa 63 493 2 491 2 118 8 255 7 042 11 014 32 573
Afrika 25 668 1 248 1 438 1 900 3 844 7 062 10 176
Asia med Tyrkia 82 338 8 806 9 766 7 848 10 945 18 838 26 135
Nord-Amerika3 4 896 1 820  303  315  452  566 1 440
Sør- og Mellom-Amerika 9 651 1 053 1 945  598 1 136 1 841 3 078
Oseania  694  151 34 43 46 96  324
1  Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.
2  Hovedsaklig eget, eventuelt foreldrenes fødeland dersom begge er født i utlandet og dette er ulikt personens eget.
3  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller