Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

11 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter fem grupper av landbakgrunn1. Bydeler i Oslo. 1. januar 2011. Absolutte tall og prosent
Bydel Alle Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Norden Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Vest-Europa Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Øst-Europa Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Nord-Amerika2,Oseania Prosent av folkemengden i bydelen Folkemengden i alt
Hele Oslo  170 206 28,4 17 617 2,9 11 540 1,9 28 424 4,7  109 959 18,4 2 666 0,4  599 230
01 Gamle Oslo 15 803 36,1 1 603 3,7  796 1,8 2 326 5,3 10 881 24,9  197 0,5 43 770
02 Grünerløkka 14 934 31,6 2 296 4,9 1 010 2,1 2 977 6,3 8 404 17,8  247 0,5 47 256
03 Sagene 8 455 24,1 1 093 3,1  638 1,8 1 542 4,4 5 041 14,4  141 0,4 35 115
04 St. Hanshaugen 7 870 23,7 1 887 5,7  900 2,7 1 424 4,3 3 416 10,3  243 0,7 33 137
05 Frogner 11 637 22,8 3 181 6,2 2 081 4,1 2 153 4,2 3 677 7,2  545 1,1 51 120
06 Ullern 4 719 15,3  819 2,7  795 2,6 1 119 3,6 1 799 5,9  187 0,6 30 744
07 Vestre Aker 6 361 14,4 1 133 2,6 1 032 2,3 1 466 3,3 2 481 5,6  249 0,6 44 320
08 Nordre Aker 7 679 16,2 1 072 2,3 1 089 2,3 1 726 3,6 3 531 7,4  261 0,6 47 433
09 Bjerke 10 847 38,4  516 1,8  329 1,2 1 704 6,0 8 252 29,2 46 0,2 28 226
10 Grorud 11 123 42,3  342 1,3  241 0,9 1 532 5,8 8 964 34,1 44 0,2 26 291
11 Stovner 13 964 46,3  356 1,2  269 0,9 1 243 4,1 12 070 40,0 26 0,1 30 178
12 Alna 21 498 45,7  578 1,2  493 1,0 3 165 6,7 17 188 36,6 74 0,2 47 025
13 Østensjø 9 678 20,9  791 1,7  479 1,0 1 934 4,2 6 362 13,8  112 0,2 46 244
14 Nordstrand 6 471 13,8 1 005 2,1  673 1,4 1 566 3,3 3 078 6,6  149 0,3 46 888
15 Søndre Nordstrand 17 085 47,7  532 1,5  475 1,3 2 226 6,2 13 756 38,4 96 0,3 35 843
16 Sentrum  486 54,4  168 18,8 47 5,3  105 11,8  156 17,5 10 1,1  893
17 Marka  128 7,9 47 2,9 29 1,8 24 1,5 21 1,3 7 0,4 1 627
Uoppgitt, uten fast bosted 1 468 47,1  198 6,3  164 5,3  192 6,2  882 28,3 32 1,0 3 120
1  Eget eventuelt mors eller fars sitt fødeland.
2  USA og Canda.

Standardtegn i tabeller