Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

10 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1 (de 20 største gruppene). Utvalgte kommuner. 1. januar 2011
Oslo   Bergen   Stavanger   Bærum  
I alt  170 206 I alt 32 038 I alt 22 245 I alt 17 825
Pakistan 21 629 Polen 3 561 Polen 2 292 Polen 2 389
Somalia 12 248 Irak 1 758 Storbritannia 1 542 Sverige 1 416
Sverige 12 088 Vietnam 1 287 Tyrkia 1 210 Iran  896
Polen 10 430 Chile 1 244 Sverige  846 Danmark  847
Sri Lanka 7 238 Tyskland 1 237 Tyskland  810 Pakistan  795
Irak 7 100 Sri Lanka 1 152 Somalia  806 Filippinene  731
Tyrkia 6 130 Sverige 1 111 Danmark  732 Storbritannia  716
Marokko 5 993 Somalia 1 090 India  640 Irak  701
Vietnam 5 694 Storbritannia 1 014 USA  615 Tyskland  605
Iran 5 521 Bosnia-Hercegovina  831 Russland  571 Afghanistan  506
Filippinene 4 642 Litauen  830 Pakistan  552 Russland  497
India 3 823 Thailand  770 Iran  552 Somalia  422
Danmark 3 377 Danmark  716 Vietnam  534 USA  400
Tyskland 3 263 Iran  703 Bosnia-Hercegovina  526 India  351
Afghanistan 2 741 Filippinene  650 Filippinene  472 Bosnia-Hercegovina  341
Bosnia-Hercegovina 2 736 Tyrkia  643 Thailand  453 Sri Lanka  320
Kina 2 557 India  628 Kina  421 Kina  298
Storbritannia 2 535 Russland  626 Frankrike  416 Vietnam  294
Russland 2 502 USA  547 Litauen  411 Litauen  259
Kosovo 2 347 Kina  535 Irak  405 Kosovo  228
               
Trondheim   Drammen   Kristiansand   Fredrikstad  
I alt 18 501 I alt 14 350 I alt 11 524 I alt 9 288
Polen 1 255 Tyrkia 2 191 Vietnam  923 Irak 1 609
Tyrkia 1 072 Polen 1 162 Polen  789 Polen  817
Sverige 1 044 Irak 1 102 Chile  658 Somalia  793
Irak  915 Pakistan  956 Irak  626 Kosovo  648
Vietnam  886 Kosovo  659 Kosovo  607 Sverige  593
Tyskland  837 India  613 Danmark  520 Bosnia-Hercegovina  561
Iran  786 Somalia  600 Bosnia-Hercegovina  466 Iran  399
Russland  609 Bosnia-Hercegovina  526 Tyskland  422 Danmark  322
Somalia  554 Afghanistan  522 Somalia  408 Tyskland  241
Kina  533 Vietnam  478 Russland  386 Vietnam  207
Bosnia-Hercegovina  516 Iran  447 Iran  384 Filippinene  148
Afghanistan  460 Sverige  395 Sverige  347 Litauen  146
Thailand  376 Danmark  361 Afghanistan  318 Russland  142
Danmark  366 Litauen  288 Pakistan  260 Thailand  136
Storbritannia  360 Russland  273 Storbritannia  238 Pakistan  131
India  352 Tyskland  263 USA  215 Storbritannia  111
Frankrike  307 Thailand  248 Eritrea  208 Afghanistan  111
Filippinene  300 Sri Lanka  238 Tyrkia  175 Tyrkia  109
USA  287 Storbritannia  144 Thailand  169 India  108
Sri Lanka  285 Filippinene  143 Filippinene  159 Island 97
               
Asker              
I alt 8 358            
Polen 1 223            
Sverige  703            
Somalia  452            
Danmark  435            
Pakistan  389            
Tyskland  387            
Storbritannia  307            
Iran  295            
India  228            
Kosovo  217            
Filippinene  217            
Irak  216            
Bosnia-Hercegovina  210            
USA  182            
Vietnam  171            
Russland  163            
Afghanistan  156            
Island  154            
Litauen  122            
Tyrkia 99            
1  Eget, mors eller fars fødeland.

Standardtegn i tabeller