Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

7 Folkemengde, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og landbakgrunn1. 1. januar 2011
Landbakgrunn I alt Norsk statsborgerskap Utenlandsk statsborgerskap Prosent med norsk statsborgerskap
I alt 4 920 305 4 551 077  369 228 92,5
Norge 4 319 383 4 305 326 14 057 99,7
         
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt  600 922  245 751  355 171 40,9
Europa i alt  287 433 61 807  225 626 21,5
Danmark 19 522 4 286 15 236 22,0
Finland 6 626 1 091 5 535 16,5
Island 6 022  329 5 693 5,5
Sverige 34 108 3 225 30 883 9,5
Bulgaria 2 693  747 1 946 27,7
Estland 2 871  219 2 652 7,6
Frankrike 4 289  382 3 907 8,9
Kroatia 3 327 2 407  920 72,3
Italia 2 230  321 1 909 14,4
Latvia 4 979  179 4 800 3,6
Nederland 7 251  882 6 369 12,2
Polen 60 610 5 112 55 498 8,4
Romania 5 670 1 051 4 619 18,5
Litauen 16 309  242 16 067 1,5
Spania 2 577  349 2 228 13,5
Storbritannia 13 395 1 776 11 619 13,3
Russland 15 879 4 853 11 026 30,6
Sveits 1 242  176 1 066 14,2
Tyskland 24 394 3 129 21 265 12,8
Ukraina 2 918  743 2 175 25,5
Ungarn 2 599 1 188 1 411 45,7
Bosnia-Hercegovina 16 125 11 855 4 270 73,5
Makedonia 3 244 2 519  725 77,7
Slovakia 2 498  152 2 346 6,1
Tsjekkia 1 614  549 1 065 34,0
Serbia 2 987 1 565 1 422 52,4
Kosovo 13 303 10 454 2 849 78,6
Resten av Europa 8 151 2 026 6 125 24,9
         
Afrika i alt 73 480 39 730 33 750 54,1
Algerie 1 525 1 102  423 72,3
Burundi 1 192  351  841 29,4
Eritrea 7 728 2 469 5 259 31,9
Etiopia 5 805 2 686 3 119 46,3
Egypt  883  453  430 51,3
Gambia 1 472 1 085  387 73,7
Ghana 2 116 1 275  841 60,3
Kenya 1 344  697  647 51,9
Kongo 2 183  611 1 572 28,0
Liberia 1 116  220  896 19,7
Marokko 8 305 6 984 1 321 84,1
Nigeria 1 389  594  795 42,8
Rwanda  688  287  401 41,7
Somalia 27 523 16 207 11 316 58,9
Sudan 1 611  681  930 42,3
Sør-Afrika  809  288  521 35,6
Tanzania  784  278  506 35,5
Tunisia 1 097  722  375 65,8
Uganda  941  513  428 54,5
Resten av Afrika 4 969 2 227 2 742 44,8
         
Asia med Tyrkia i alt  209 467  132 621 76 846 63,3
Afghanistan 12 043 4 459 7 584 37,0
Burma 3 350  185 3 165 5,5
Sri Lanka 14 017 11 712 2 305 83,6
Filippinene 14 797 6 892 7 905 46,6
India 10 096 6 066 4 030 60,1
Indonesia 1 237  357  880 28,9
Irak 27 827 16 436 11 391 59,1
Iran 16 957 13 025 3 932 76,8
Kina 7 895 3 821 4 074 48,4
Libanon 2 476 2 019  457 81,5
Det palestinske området 3 340 1 236 2 104 37,0
Pakistan 31 884 25 923 5 961 81,3
Syria 2 163 1 499  664 69,3
Thailand 13 293 3 683 9 610 27,7
Tyrkia 16 430 12 422 4 008 75,6
Vietnam 20 452 18 635 1 817 91,1
Resten av Asia 11 210 4 251 6 959 37,9
         
Nord-Amerika2 i alt 9 533 1 861 7 672 19,5
USA 7 853 1 578 6 275 20,1
Canada 1 680  283 1 397 16,8
         
Sør-og Mellom-Amerika i alt 19 193 9 573 9 620 49,9
Brasil 3 017  584 2 433 19,4
Chile 7 708 5 302 2 406 68,8
Colombia 1 307  624  683 47,7
Peru 1 124  475  649 42,3
Cuba  781  337  444 43,1
Argentina  700  285  415 40,7
Mexico  846  280  566 33,1
Den dominikanske republikk  648  358  290 55,2
Resten av Sør- og Mellom-Amerika 3 062 1 328 1 734 43,4
         
Oseania i alt 1 816  159 1 657 8,8
Australia 1 294 88 1 206 6,8
Resten av Oceania  522 71  451 13,6
1  Eget, eventuelt mors eller fars fødeland for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Bare USA og Canada

Standardtegn i tabeller