Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

3 Tre varianter av innvandringskategori1, fødeland og statsborgerskap, etter landbakgrunn og kjønn. 1. januar 2011
Landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap/kjønn Folkemengde etter
Innvandringskategori Fødeland Statsborgerskap
Innvandringsbakgrunn2 Innvandrere og norskfødte med innvandrereforeldre3 Innvandrere4 Norskfødte med innvandrerforeldre
Begge kjønn            
Utlandet i alt  883 004  600 922  500 500  100 422  569 096  369 228
EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand  434 686  238 999  224 160 14 839  267 292  234 057
Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand2  448 318  361 923  276 340 85 583  301 804  135 171
             
Norden  157 414 67 201 63 030 4 171 81 046 72 612
Vest-Europa  122 724 60 325 56 259 4 066 69 772 58 897
EU-land i Øst-Europa  110 749  100 081 93 874 6 207 94 733 90 543
Ikke EU-land i Øst-Europa 67 419 59 826 48 721 11 105 48 934 23 295
Afrika 87 927 73 480 55 593 17 887 58 506 31 660
Asia med Tyrkia  256 701  209 467  155 320 54 147  170 754 68 973
Nord-Amerika5 39 423 9 533 9 185  348 19 177 10 386
Sør- og Mellom-Amerika 36 391 19 193 16 747 2 446 23 656 8 054
Oseania 4 256 1 816 1 771 45 2 518 1 594
Statsløse - - - - - 3 118
Uoppgitt - - - - - 96
             
Menn            
Utlandet i alt  452 975  309 097  257 548 51 549  291 098  196 347
Norden 79 784 33 263 31 093 2 170 40 379 37 636
Vest-Europa 66 336 34 116 31 984 2 132 38 977 34 330
EU-land i Øst-Europa 66 415 60 836 57 636 3 200 58 122 57 196
Ikke EU-land i Øst-Europa 31 067 27 152 21 466 5 686 21 596 9 638
Afrika 46 485 39 027 29 925 9 102 31 478 16 533
Asia med Tyrkia  123 117  100 749 72 982 27 767 78 858 29 942
Nord-Amerika5 19 865 4 465 4 289  176 9 293 5 071
Sør- og Mellom-Amerika 17 570 8 390 7 096 1 294 10 932 3 158
Oseania 2 336 1 099 1 077 22 1 463  983
Statsløse - - - - - 1 801
Uoppgitt - - - - - 59
             
Kvinner            
Utlandet i alt  430 029  291 825  242 952 48 873  277 998  172 881
Norden 77 630 33 938 31 937 2 001 40 667 34 976
Vest-Europa 56 388 26 209 24 275 1 934 30 795 24 567
EU-land i Øst-Europa 44 334 39 245 36 238 3 007 36 611 33 347
Ikke EU-land i Øst-Europa 36 352 32 674 27 255 5 419 27 338 13 657
Afrika 41 442 34 453 25 668 8 785 27 028 15 127
Asia med Tyrkia  133 584  108 718 82 338 26 380 91 896 39 031
Nord-Amerika5 19 558 5 068 4 896  172 9 884 5 315
Sør- og Mellom-Amerika 18 821 10 803 9 651 1 152 12 724 4 896
Oseania 1 920  717  694 23 1 055  611
Statsløse - - - - - 1 317
Uoppgitt - - - - - 37
1  Generell definisjon: Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4  Eget, mors eller fars fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
5  USA og Canada

Standardtegn i tabeller