Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfřdte med innvandrerforeldre

2 Fem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2011
Innvandringskategori og statsborgerskap Personer med innvandringsbakgrunn Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1 Innvandrere Utenlandsfødte5 Utenlandske statsborgere
Norske og utenlandske statsborgere i alt  883 004  600 922  500 500  569 096  369 228
Uten innvandringsbakgrunn2 - - - - 1 711
Innvandrere  500 500  500 500  500 500  500 500  331 677
Norskfødte med innvandrerforeldre3  100 422  100 422 - - 23 494
Utanlandsfødte med én norskfødt forelder4 31 540 - - 31 540 3 855
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder4  213 486 - - - 8 008
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre5 37 056 - - 37 056  483
           
Norske statsborgere i alt  515 487  245 751  168 823 - -
Innvandrere  168 823  168 823  168 823  168 823 -
Norskfødte med innvandrerforeldre4 76 928 76 928 - - -
Utanlandsfødte med én norskfødt forelder4 27 685 - - 27 685 -
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder4  205 478 - - - -
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre5 36 573 - - 36 573 -
           
Utenlandske statsborgere i alt  367 517  355 171  331 677  336 015  369 228
Uten innvandringsbakgrunn3 - - - - 1 711
Innvandrere  331 677  331 677  331 677  331 677  331 677
Norskfødte med innvandrerforeldre4 23 494 23 494 - - 23 494
Utanlandsfødte med én norskfødt forelder4 3 855 - - 3 855 3 855
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder4 8 008 - - - 8 008
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre5  483 - -  483  483
1  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre omfatter personer som har to utanlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.
2  Dette er blant annet personer født i Norge med norskfødte foreldre som har bosatt seg i utlandet og fått tilflyttingslandet sitt statsborgerskap, og som senere har vendt tilbake til Norge
3  Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre/uten norskfødte foreldre eller besteforeldre.
4  Omfatter også en del personer med to utenlandsfødte foreldre, men med minst én norskfødt besteforelder.
5  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'.

Standardtegn i tabeller