Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

13 Innvandrere1, etter tid bosatt i Norge/første innvandringsår og landbakgrunn2. 1. januar 2010.
Landbakgrunn/sex I alt Botid i år Første innflyttingsår
25+ (1984 -) 20-24 (1985-1989) 15-19 (1990-1994) 10-14 (1995-1999) 5-9 (2000-2004) 0-4 (2005-2009)
Begge kjønn, i alt  459 346 60 999 38 498 42 357 50 825 82 699  183 968
               
Norden i alt 59 087 17 591 4 455 4 142 8 605 7 485 16 809
Av dette              
Danmark 17 774 8 644 1 754 1 238 1 480 1 911 2 747
Sverige 29 763 5 552 1 835 2 054 5 125 3 979 11 218
               
Vest-Europa i alt 52 707 12 673 2 592 2 435 4 746 7 068 23 193
Av dette              
Nederland 6 270 1 382  314  330  585  894 2 765
Storbritannia 12 140 4 563  877  804 1 163 1 396 3 337
Tyskland 21 341 3 660  642  655 1 704 3 171 11 509
               
Øst-Europa i alt  122 670 4 668 3 464 14 019 11 791 16 473 72 255
Av dette              
Bosnia-Hercegovina 13 103  180  109 7 920 2 969 1 034  891
Kosovo 9 417 83  795 2 519 3 054 1 554 1 412
Litauen 9 838 16 4 36  154  916 8 712
Polen 49 309 1 603 1 361 1 141  847 2 558 41 799
Russland 13 470  107 37  618 1 795 5 485 5 428
               
Afrika i alt 50 769 3 179 3 853 4 337 6 216 14 045 19 139
Av dette              
Eritrea 4 759  194  482  349  155  376 3 203
Etiopia 4 219  108  292  206  422 1 260 1 931
Kongo 1 759 26 34 36 86  474 1 103
Marokko 4 861 1 175  799  701  735  769  682
Somalia 18 349 35  805 1 820 2 755 6 714 6 220
               
Asia med Tyrkia  147 439 17 850 19 591 15 646 17 001 33 557 43 794
Av dette              
Afghanistan 9 074 4  154  144  301 4 465 4 006
Filippinene 12 128 1 130 1 465  854 1 045 2 006 5 628
Irak 20 443 44  499 1 493 4 310 8 849 5 248
Iran 13 508  175 3 970 2 097 2 292 3 039 1 935
Pakistan 17 098 6 030 2 873 1 546 1 883 2 318 2 448
Sri Lanka 8 606  507 2 726 1 675 1 525 1 118 1 055
Thailand 11 872  338  577  824 1 169 3 375 5 589
Tyrkia 10 378 2 084 1 816 1 325 1 487 1 904 1 762
Vietnam 12 892 3 803 2 870 3 115  785 1 092 1 227
               
Nord-Amerika3 i alt 8 962 2 939  570  602  870 1 076 2 905
Av dette              
USA 7 414 2 568  494  512  716  871 2 253
               
Sør- og Mellom-Amerika i alt 16 035 1 854 3 911 1 105 1 443 2 741 4 981
Av dette              
Brasil 2 728  129  131  119  201  543 1 605
Chile 6 029  840 3 278  478  334  509  590
Colombia 1 100 82  102 67  116  305  428
               
Oseania i alt 1 677  245 62 71  153  254  892
Av dette              
Australia 1 197  155 39 48 99  174  682
               
Menn i alt  235 555 29 279 21 335 20 175 23 620 39 614  101 532
Norden 28 835 6 815 2 269 1 907 4 330 4 117 9 397
Vest-Europa 29 870 5 987 1 513 1 394 2 919 4 203 13 854
Øst-Europa 67 886 2 302 1 685 6 645 4 821 6 536 45 897
Afrika 27 314 2 032 2 680 2 454 3 033 7 348 9 767
Asia med Tyrkia 69 727 10 041 10 832 7 034 7 418 15 686 18 716
Nord-Amerika3 4 108 1 110  252  295  453  543 1 455
Sør- og Mellom-Amerika 6 802  898 2 073  410  540 1 013 1 868
Oseania 1 013 94 31 36  106  168  578
               
Kvinner i alt  223 791 31 720 17 163 22 182 27 205 43 085 82 436
Norden 30 252 10 776 2 186 2 235 4 275 3 368 7 412
Vest-Europa 22 837 6 686 1 079 1 041 1 827 2 865 9 339
Øst-Europa 54 784 2 366 1 779 7 374 6 970 9 937 26 358
Afrika 23 455 1 147 1 173 1 883 3 183 6 697 9 372
Asia med Tyrkia 77 712 7 809 8 759 8 612 9 583 17 871 25 078
Nord-Amerika3 4 854 1 829  318  307  417  533 1 450
Sør- og Mellom-Amerika 9 233  956 1 838  695  903 1 728 3 113
Oseania  664  151 31 35 47 86  314
1  Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.
2  Hovedsaklig eget, eventuelt foreldrenes fødeland dersom begge er født i utlandet og dette er ulikt personens eget.
3  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller