Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

11 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter fem grupper av landbakgrunn1. Bydeler i Oslo. 1. januar 2010. Absolutte tall og prosent
Bydel Alle Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Norden Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Vest-Europa Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Øst-Europa Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Nord-Amerika2, Oseania Prosent av folkemengden i bydelen Folkemengden i alt
Hele Oslo  160 489 27,3 15 724 2,7 10 810 1,8 25 628 4,4  105 767 18,0 2 560 0,4  586 860
01 Gamle Oslo 15 043 35,3 1 377 3,2  731 1,7 2 049 4,8 10 692 25,1  194 0,5 42 569
02 Grünerløkka 13 739 30,1 1 843 4,0  908 2,0 2 586 5,7 8 177 17,9  225 0,5 45 647
03 Sagene 8 015 23,4  983 2,9  588 1,7 1 428 4,2 4 874 14,2  142 0,4 34 286
04 St. Hanshaugen 7 319 22,7 1 655 5,1  847 2,6 1 361 4,2 3 220 10,0  236 0,7 32 254
05 Frogner 10 923 21,7 2 819 5,6 2 005 4,0 1 974 3,9 3 594 7,1  531 1,1 50 396
06 Ullern 4 407 14,6  767 2,5  760 2,5 1 004 3,3 1 682 5,6  194 0,6 30 250
07 Vestre Aker 5 936 13,7 1 093 2,5 1 020 2,3 1 332 3,1 2 253 5,2  238 0,5 43 457
08 Nordre Aker 7 126 15,4 1 014 2,2  990 2,1 1 557 3,4 3 320 7,2  245 0,5 46 287
09 Bjerke 10 264 37,1  473 1,7  309 1,1 1 561 5,6 7 875 28,5 46 0,2 27 632
10 Grorud 10 698 41,0  330 1,3  223 0,9 1 400 5,4 8 703 33,4 42 0,2 26 074
11 Stovner 13 243 44,5  349 1,2  277 0,9 1 076 3,6 11 515 38,7 26 0,1 29 746
12 Alna 20 682 44,4  560 1,2  467 1,0 2 917 6,3 16 670 35,8 68 0,1 46 603
13 Østensjø 9 194 20,2  762 1,7  446 1,0 1 746 3,8 6 127 13,4  113 0,2 45 577
14 Nordstrand 6 190 13,3  939 2,0  665 1,4 1 425 3,1 3 012 6,5  149 0,3 46 419
15 Søndre Nordstrand 16 577 46,3  514 1,4  451 1,3 2 007 5,6 13 518 37,8 87 0,2 35 768
16 Sentrum  482 52,5  148 16,1 53 5,8 96 10,5  172 18,7 13 1,4  918
17 Marka  135 8,2 42 2,6 32 2,0 30 1,8 25 1,5 6 0,4 1 638
Uoppgitt, uten fast bosted  516 38,5 56 4,2 38 2,8 79 5,9  338 25,2 5 0,4 1 339
1  Eget eventuelt mors eller fars sitt fødeland.
2  USA og Canda.

Standardtegn i tabeller