Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfĝdte med innvandrerforeldre

9 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1 og kommune. 1. januar 2010. Absolutte tall og prosent
Kommune Folkemengde i alt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av folketallet
Alle EU/EØS, USA, Canada,
Australia og New Zealand
Asia, Afrika, Latin-Amerika,
Oseania unntatt Australia og New Zealand,
og Europa utenom EU/EØS
Alle EU/EØS,USA, Canada,
Australia og New Zealand
Asia, Afrika, Latin-Amerika,
Oseania unntatt Australia og New Zealand,
og Europa utenom EU/EØS
Hele landet 4 858 199  552 313  210 725  341 588        11,4 4,3 7,0
0101 Halden 28 776 2 856 1 144 1 712 9,9 4,0 5,9
0104 Moss 30 030 4 571 1 444 3 127 15,2 4,8 10,4
0105 Sarpsborg 52 159 6 515 2 036 4 479 12,5 3,9 8,6
0106 Fredrikstad 73 638 8 554 2 658 5 896 11,6 3,6 8,0
0111 Hvaler 4 085  160  103 57 3,9 2,5 1,4
0118 Aremark 1 424 54 29 25 3,8 2,0 1,8
0119 Marker 3 471  262  142  120 7,5 4,1 3,5
0121 Rømskog  688 45 39 6 6,5 5,7 0,9
0122 Trøgstad 5 092  311  207  104 6,1 4,1 2,0
0123 Spydeberg 5 167  355  176  179 6,9 3,4 3,5
0124 Askim 14 864 2 414  629 1 785 16,2 4,2 12,0
0125 Eidsberg 10 821 1 159  444  715 10,7 4,1 6,6
0127 Skiptvet 3 541  256  153  103 7,2 4,3 2,9
0128 Rakkestad 7 517  713  208  505 9,5 2,8 6,7
0135 Råde 6 882  426  258  168 6,2 3,7 2,4
0136 Rygge 14 293 1 403  625  778 9,8 4,4 5,4
0137 Våler 4 472  356  239  117 8,0 5,3 2,6
0138 Hobøl 4 742  459  269  190 9,7 5,7 4,0
0211 Vestby 14 373 1 523  654  869 10,6 4,6 6,0
0213 Ski 28 023 3 446 1 216 2 230 12,3 4,3 8,0
0214 Ås 16 386 2 561 1 002 1 559 15,6 6,1 9,5
0215 Frogn 14 622 1 238  709  529 8,5 4,8 3,6
0216 Nesodden 17 348 1 818 1 088  730 10,5 6,3 4,2
0217 Oppegård 24 882 2 761 1 183 1 578 11,1 4,8 6,3
0219 Bærum  111 213 16 650 7 983 8 667 15,0 7,2 7,8
0220 Asker 54 623 7 783 3 907 3 876 14,2 7,2 7,1
0221 Aurskog-Høland 14 294  914  590  324 6,4 4,1 2,3
0226 Sørum 15 369 1 606  807  799 10,4 5,3 5,2
0227 Fet 10 238  916  479  437 8,9 4,7 4,3
0228 Rælingen 15 591 2 406  697 1 709 15,4 4,5 11,0
0229 Enebakk 10 176  872  398  474 8,6 3,9 4,7
0230 Lørenskog 32 730 6 210 1 572 4 638 19,0 4,8 14,2
0231 Skedsmo 47 723 8 690 2 168 6 522 18,2 4,5 13,7
0233 Nittedal 20 939 2 318  973 1 345 11,1 4,6 6,4
0234 Gjerdrum 5 821  571  376  195 9,8 6,5 3,3
0235 Ullensaker 29 088 4 053 1 449 2 604 13,9 5,0 9,0
0236 Nes 18 827 1 211  573  638 6,4 3,0 3,4
0237 Eidsvoll 20 689 1 640  727  913 7,9 3,5 4,4
0238 Nannestad 10 927 1 055  494  561 9,7 4,5 5,1
0239 Hurdal 2 617  141  101 40 5,4 3,9 1,5
0301 Oslo  586 860  160 489 43 078  117 411 27,3 7,3 20,0
0402 Kongsvinger 17 377 1 648  544 1 104 9,5 3,1 6,4
0403 Hamar 28 344 2 381  843 1 538 8,4 3,0 5,4
0412 Ringsaker 32 524 1 626  854  772 5,0 2,6 2,4
0415 Løten 7 272  330  158  172 4,5 2,2 2,4
0417 Stange 19 104 1 175  558  617 6,2 2,9 3,2
0418 Nord-Odal 5 118  141 85 56 2,8 1,7 1,1
0419 Sør-Odal 7 791  259  167 92 3,3 2,1 1,2
0420 Eidskog 6 327  361  201  160 5,7 3,2 2,5
0423 Grue 5 078  264  121  143 5,2 2,4 2,8
0425 Åsnes 7 607  326  156  170 4,3 2,1 2,2
0426 Våler 3 870  168  112 56 4,3 2,9 1,4
0427 Elverum 19 834 1 312  447  865 6,6 2,3 4,4
0428 Trysil 6 763  447  292  155 6,6 4,3 2,3
0429 Åmot 4 285  223  147 76 5,2 3,4 1,8
0430 Stor-Elvdal 2 679  169 89 80 6,3 3,3 3,0
0432 Rendalen 1 998 70 42 28 3,5 2,1 1,4
0434 Engerdal 1 434  100 52 48 7,0 3,6 3,3
0436 Tolga 1 671  130 57 73 7,8 3,4 4,4
0437 Tynset 5 490  335  177  158 6,1 3,2 2,9
0438 Alvdal 2 441 97 51 46 4,0 2,1 1,9
0439 Folldal 1 669 65 38 27 3,9 2,3 1,6
0441 Os 2 033  143 93 50 7,0 4,6 2,5
0501 Lillehammer 26 381 2 257  917 1 340 8,6 3,5 5,1
0502 Gjøvik 28 807 2 711  828 1 883 9,4 2,9 6,5
0511 Dovre 2 776  144 89 55 5,2 3,2 2,0
0512 Lesja 2 174 99 80 19 4,6 3,7 0,9
0513 Skjåk 2 265 70 43 27 3,1 1,9 1,2
0514 Lom 2 410 76 57 19 3,2 2,4 0,8
0515 Vågå 3 722  126 52 74 3,4 1,4 2,0
0516 Nord-Fron 5 800  235  106  129 4,1 1,8 2,2
0517 Sel 5 999  180 77  103 3,0 1,3 1,7
0519 Sør-Fron 3 175  148 76 72 4,7 2,4 2,3
0520 Ringebu 4 540  326  244 82 7,2 5,4 1,8
0521 Øyer 5 002  387  206  181 7,7 4,1 3,6
0522 Gausdal 6 142  250  126  124 4,1 2,1 2,0
0528 Østre Toten 14 518  744  389  355 5,1 2,7 2,4
0529 Vestre Toten 12 770  605  223  382 4,7 1,7 3,0
0532 Jevnaker 6 268  378  190  188 6,0 3,0 3,0
0533 Lunner 8 600  477  210  267 5,5 2,4 3,1
0534 Gran 13 363  756  318  438 5,7 2,4 3,3
0536 Søndre Land 5 811  317  152  165 5,5 2,6 2,8
0538 Nordre Land 6 672  237  107  130 3,6 1,6 1,9
0540 Sør-Aurdal 3 186  153 89 64 4,8 2,8 2,0
0541 Etnedal 1 389 58 30 28 4,2 2,2 2,0
0542 Nord-Aurdal 6 415  453  249  204 7,1 3,9 3,2
0543 Vestre Slidre 2 225  145 78 67 6,5 3,5 3,0
0544 Øystre Slidre 3 216  202  127 75 6,3 3,9 2,3
0545 Vang 1 590  144 94 50 9,1 5,9 3,1
0602 Drammen 62 566 13 465 2 983 10 482 21,5 4,8 16,8
0604 Kongsberg 24 714 2 501 1 120 1 381 10,1 4,5 5,6
0605 Ringerike 28 806 2 473 1 059 1 414 8,6 3,7 4,9
0612 Hole 5 976  551  372  179 9,2 6,2 3,0
0615 Flå  998 72 33 39 7,2 3,3 3,9
0616 Nes 3 420  268  173 95 7,8 5,1 2,8
0617 Gol 4 479  524  236  288 11,7 5,3 6,4
0618 Hemsedal 2 087  307  252 55 14,7 12,1 2,6
0619 Ål 4 672  328  226  102 7,0 4,8 2,2
0620 Hol 4 422  532  387  145 12,0 8,8 3,3
0621 Sigdal 3 514  112 77 35 3,2 2,2 1,0
0622 Krødsherad 2 117  108 79 29 5,1 3,7 1,4
0623 Modum 12 911  856  408  448 6,6 3,2 3,5
0624 Øvre Eiker 16 616 1 320  708  612 7,9 4,3 3,7
0625 Nedre Eiker 22 687 3 066  991 2 075 13,5 4,4 9,1
0626 Lier 23 267 3 117 1 197 1 920 13,4 5,1 8,3
0627 Røyken 18 894 1 756 1 052  704 9,3 5,6 3,7
0628 Hurum 9 045  711  465  246 7,9 5,1 2,7
0631 Flesberg 2 578  106 73 33 4,1 2,8 1,3
0632 Rollag 1 390 54 33 21 3,9 2,4 1,5
0633 Nore og Uvdal 2 514  116 99 17 4,6 3,9 0,7
0701 Horten 25 678 2 710  982 1 728 10,6 3,8 6,7
0702 Holmestrand 10 065  786  406  380 7,8 4,0 3,8
0704 Tønsberg 39 367 3 951 1 829 2 122 10,0 4,6 5,4
0706 Sandefjord 43 126 4 849 1 891 2 958 11,2 4,4 6,9
0709 Larvik 42 412 4 069 1 604 2 465 9,6 3,8 5,8
0711 Svelvik 6 466  507  294  213 7,8 4,5 3,3
0713 Sande 8 303  671  354  317 8,1 4,3 3,8
0714 Hof 3 064  176  125 51 5,7 4,1 1,7
0716 Re 8 710  604  318  286 6,9 3,7 3,3
0719 Andebu 5 294  349  199  150 6,6 3,8 2,8
0720 Stokke 10 994 1 198  658  540 10,9 6,0 4,9
0722 Nøtterøy 20 713 1 802  809  993 8,7 3,9 4,8
0723 Tjøme 4 685  346  200  146 7,4 4,3 3,1
0728 Lardal 2 409  115 71 44 4,8 2,9 1,8
0805 Porsgrunn 34 623 3 047 1 056 1 991 8,8 3,0 5,8
0806 Skien 51 668 5 897 1 617 4 280 11,4 3,1 8,3
0807 Notodden 12 390  749  350  399 6,0 2,8 3,2
0811 Siljan 2 412  135 59 76 5,6 2,4 3,2
0814 Bamble 14 107  797  336  461 5,6 2,4 3,3
0815 Kragerø 10 620  794  382  412 7,5 3,6 3,9
0817 Drangedal 4 159  241  154 87 5,8 3,7 2,1
0819 Nome 6 527  503  190  313 7,7 2,9 4,8
0821 Bø 5 595  471  178  293 8,4 3,2 5,2
0822 Sauherad 4 270  301  113  188 7,0 2,6 4,4
0826 Tinn 6 022  532  220  312 8,8 3,7 5,2
0827 Hjartdal 1 587 39 32 7 2,5 2,0 0,4
0828 Seljord 2 966  162 88 74 5,5 3,0 2,5
0829 Kviteseid 2 522  152  103 49 6,0 4,1 1,9
0830 Nissedal 1 404 77 62 15 5,5 4,4 1,1
0831 Fyresdal 1 381  161  141 20 11,7 10,2 1,4
0833 Tokke 2 337  110 76 34 4,7 3,3 1,5
0834 Vinje 3 641  209  115 94 5,7 3,2 2,6
0901 Risør 6 894  509  243  266 7,4 3,5 3,9
0904 Grimstad 20 497 1 817  924  893 8,9 4,5 4,4
0906 Arendal 41 655 3 828 1 659 2 169 9,2 4,0 5,2
0911 Gjerstad 2 478  162 59  103 6,5 2,4 4,2
0912 Vegårshei 1 886  117 34 83 6,2 1,8 4,4
0914 Tvedestrand 5 939  437  228  209 7,4 3,8 3,5
0919 Froland 5 002  276  166  110 5,5 3,3 2,2
0926 Lillesand 9 465  703  334  369 7,4 3,5 3,9
0928 Birkenes 4 689  393  183  210 8,4 3,9 4,5
0929 Åmli 1 861  162 89 73 8,7 4,8 3,9
0935 Iveland 1 254  110 73 37 8,8 5,8 3,0
0937 Evje og Hornnes 3 397  358  142  216 10,5 4,2 6,4
0938 Bygland 1 223 69 43 26 5,6 3,5 2,1
0940 Valle 1 289 77 43 34 6,0 3,3 2,6
0941 Bykle  970  111 82 29 11,4 8,5 3,0
1001 Kristiansand 81 295 10 772 3 110 7 662 13,3 3,8 9,4
1002 Mandal 14 696 1 135  528  607 7,7 3,6 4,1
1003 Farsund 9 410  628  327  301 6,7 3,5 3,2
1004 Flekkefjord 9 003  833  465  368 9,3 5,2 4,1
1014 Vennesla 13 116  907  430  477 6,9 3,3 3,6
1017 Songdalen 5 940  613  232  381 10,3 3,9 6,4
1018 Søgne 10 509  738  392  346 7,0 3,7 3,3
1021 Marnardal 2 231  189  111 78 8,5 5,0 3,5
1026 Åseral  917 78 41 37 8,5 4,5 4,0
1027 Audnedal 1 670 72 60 12 4,3 3,6 0,7
1029 Lindesnes 4 661  412  240  172 8,8 5,1 3,7
1032 Lyngdal 7 739  670  253  417 8,7 3,3 5,4
1034 Hægebostad 1 624  103 61 42 6,3 3,8 2,6
1037 Kvinesdal 5 776  380  190  190 6,6 3,3 3,3
1046 Sirdal 1 790  155 90 65 8,7 5,0 3,6
1101 Eigersund 14 170 1 179  623  556 8,3 4,4 3,9
1102 Sandnes 64 671 8 781 3 568 5 213 13,6 5,5 8,1
1103 Stavanger  123 850 20 267 8 887 11 380 16,4 7,2 9,2
1106 Haugesund 34 049 3 928 1 853 2 075 11,5 5,4 6,1
1111 Sokndal 3 285 98 44 54 3,0 1,3 1,6
1112 Lund 3 139  213 81  132 6,8 2,6 4,2
1114 Bjerkreim 2 583  135 88 47 5,2 3,4 1,8
1119 Hå 16 342 1 412  772  640 8,6 4,7 3,9
1120 Klepp 16 918 1 495  838  657 8,8 5,0 3,9
1121 Time 16 077 1 224  566  658 7,6 3,5 4,1
1122 Gjesdal 10 208  776  447  329 7,6 4,4 3,2
1124 Sola 22 831 2 926 1 649 1 277 12,8 7,2 5,6
1127 Randaberg 9 997  795  470  325 8,0 4,7 3,3
1129 Forsand 1 149 55 40 15 4,8 3,5 1,3
1130 Strand 11 206  733  362  371 6,5 3,2 3,3
1133 Hjelmeland 2 744  332  199  133 12,1 7,3 4,8
1134 Suldal 3 849  246  169 77 6,4 4,4 2,0
1135 Sauda 4 695  217  136 81 4,6 2,9 1,7
1141 Finnøy 2 824  243  212 31 8,6 7,5 1,1
1142 Rennesøy 4 035  286  207 79 7,1 5,1 2,0
1144 Kvitsøy  527 33 28 5 6,3 5,3 0,9
1145 Bokn  831 35 33 2 4,2 4,0 0,2
1146 Tysvær 9 928  518  285  233 5,2 2,9 2,3
1149 Karmøy 39 624 2 516 1 329 1 187 6,3 3,4 3,0
1151 Utsira  218 16 8 8 7,3 3,7 3,7
1160 Vindafjord 8 197  532  388  144 6,5 4,7 1,8
1201 Bergen  256 600 28 974 11 189 17 785 11,3 4,4 6,9
1211 Etne 3 882  258  225 33 6,6 5,8 0,9
1216 Sveio 4 999  287  141  146 5,7 2,8 2,9
1219 Bømlo 11 275  757  369  388 6,7 3,3 3,4
1221 Stord 17 565 1 332  585  747 7,6 3,3 4,3
1222 Fitjar 2 931 96 66 30 3,3 2,3 1,0
1223 Tysnes 2 779  142  116 26 5,1 4,2 0,9
1224 Kvinnherad 13 187  664  309  355 5,0 2,3 2,7
1227 Jondal 1 036 28 19 9 2,7 1,8 0,9
1228 Odda 7 047  439  245  194 6,2 3,5 2,8
1231 Ullensvang 3 382  221  118  103 6,5 3,5 3,0
1232 Eidfjord  958 75 52 23 7,8 5,4 2,4
1233 Ulvik 1 129  103 71 32 9,1 6,3 2,8
1234 Granvin  947 51 36 15 5,4 3,8 1,6
1235 Voss 13 902  658  292  366 4,7 2,1 2,6
1238 Kvam 8 360  545  314  231 6,5 3,8 2,8
1241 Fusa 3 823  213  160 53 5,6 4,2 1,4
1242 Samnanger 2 375  125 64 61 5,3 2,7 2,6
1243 Os 16 684 1 128  640  488 6,8 3,8 2,9
1244 Austevoll 4 571  277  214 63 6,1 4,7 1,4
1245 Sund 6 079  527  260  267 8,7 4,3 4,4
1246 Fjell 21 823 1 364  681  683 6,3 3,1 3,1
1247 Askøy 24 993 1 456  823  633 5,8 3,3 2,5
1251 Vaksdal 4 107  183  111 72 4,5 2,7 1,8
1252 Modalen  344 9 6 3 2,6 1,7 0,9
1253 Osterøy 7 421  388  293 95 5,2 3,9 1,3
1256 Meland 6 631  340  197  143 5,1 3,0 2,2
1259 Øygarden 4 267  235  121  114 5,5 2,8 2,7
1260 Radøy 4 825  372  284 88 7,7 5,9 1,8
1263 Lindås 14 286  810  519  291 5,7 3,6 2,0
1264 Austrheim 2 738  261  209 52 9,5 7,6 1,9
1265 Fedje  594 28 23 5 4,7 3,9 0,8
1266 Masfjorden 1 635 28 20 8 1,7 1,2 0,5
1401 Flora 11 586 1 068  442  626 9,2 3,8 5,4
1411 Gulen 2 302 92 62 30 4,0 2,7 1,3
1412 Solund  867 61 47 14 7,0 5,4 1,6
1413 Hyllestad 1 502  158  142 16 10,5 9,5 1,1
1416 Høyanger 4 256  267  132  135 6,3 3,1 3,2
1417 Vik 2 768  163  115 48 5,9 4,2 1,7
1418 Balestrand 1 344  160  124 36 11,9 9,2 2,7
1419 Leikanger 2 182 83 59 24 3,8 2,7 1,1
1420 Sogndal 7 035  365  183  182 5,2 2,6 2,6
1421 Aurland 1 682 72 62 10 4,3 3,7 0,6
1422 Lærdal 2 199  136 94 42 6,2 4,3 1,9
1424 Årdal 5 634  465  309  156 8,3 5,5 2,8
1426 Luster 4 945  174  125 49 3,5 2,5 1,0
1428 Askvoll 2 999  106 72 34 3,5 2,4 1,1
1429 Fjaler 2 846  340  146  194 11,9 5,1 6,8
1430 Gaular 2 778  103 83 20 3,7 3,0 0,7
1431 Jølster 2 981 91 53 38 3,1 1,8 1,3
1432 Førde 12 035  722  330  392 6,0 2,7 3,3
1433 Naustdal 2 675 70 43 27 2,6 1,6 1,0
1438 Bremanger 3 908  352  232  120 9,0 5,9 3,1
1439 Vågsøy 5 996  430  212  218 7,2 3,5 3,6
1441 Selje 2 821  102 67 35 3,6 2,4 1,2
1443 Eid 5 849  320  171  149 5,5 2,9 2,5
1444 Hornindal 1 227 49 35 14 4,0 2,9 1,1
1445 Gloppen 5 696  248  115  133 4,4 2,0 2,3
1449 Stryn 6 967  793  566  227 11,4 8,1 3,3
1502 Molde 24 795 1 593  808  785 6,4 3,3 3,2
1504 Ålesund 42 982 3 209 1 620 1 589 7,5 3,8 3,7
1505 Kristiansund 23 238 1 762  763  999 7,6 3,3 4,3
1511 Vanylven 3 471  155  114 41 4,5 3,3 1,2
1514 Sande 2 518  212  171 41 8,4 6,8 1,6
1515 Herøy 8 383  429  180  249 5,1 2,1 3,0
1516 Ulstein 7 461  871  514  357 11,7 6,9 4,8
1517 Hareid 4 859  511  229  282 10,5 4,7 5,8
1519 Volda 8 573  517  203  314 6,0 2,4 3,7
1520 Ørsta 10 343  560  256  304 5,4 2,5 2,9
1523 Ørskog 2 138  193 96 97 9,0 4,5 4,5
1524 Norddal 1 801  147  117 30 8,2 6,5 1,7
1525 Stranda 4 531  394  267  127 8,7 5,9 2,8
1526 Stordal 1 030  138  105 33 13,4 10,2 3,2
1528 Sykkylven 7 589  635  341  294 8,4 4,5 3,9
1529 Skodje 3 944  251  159 92 6,4 4,0 2,3
1531 Sula 7 931  444  273  171 5,6 3,4 2,2
1532 Giske 7 029  394  243  151 5,6 3,5 2,1
1534 Haram 8 739  841  467  374 9,6 5,3 4,3
1535 Vestnes 6 506  413  292  121 6,3 4,5 1,9
1539 Rauma 7 413  391  287  104 5,3 3,9 1,4
1543 Nesset 3 074  106 67 39 3,4 2,2 1,3
1545 Midsund 1 952  163  103 60 8,4 5,3 3,1
1546 Sandøy 1 320  132  101 31 10,0 7,7 2,3
1547 Aukra 3 196  233  141 92 7,3 4,4 2,9
1548 Fræna 9 336  426  271  155 4,6 2,9 1,7
1551 Eide 3 382  127 59 68 3,8 1,7 2,0
1554 Averøy 5 477  315  221 94 5,8 4,0 1,7
1557 Gjemnes 2 599  146 75 71 5,6 2,9 2,7
1560 Tingvoll 3 071  187  101 86 6,1 3,3 2,8
1563 Sunndal 7 289  436  122  314 6,0 1,7 4,3
1566 Surnadal 5 956  150 82 68 2,5 1,4 1,1
1567 Rindal 2 041 10 7 3 0,5 0,3 0,1
1571 Halsa 1 650 52 36 16 3,2 2,2 1,0
1573 Smøla 2 143 98 81 17 4,6 3,8 0,8
1576 Aure 3 502  144 93 51 4,1 2,7 1,5
1601 Trondheim  170 936 17 022 5 841 11 181 10,0 3,4 6,5
1612 Hemne 4 207  150 51 99 3,6 1,2 2,4
1613 Snillfjord  998 47 40 7 4,7 4,0 0,7
1617 Hitra 4 256  464  375 89 10,9 8,8 2,1
1620 Frøya 4 314  523  441 82 12,1 10,2 1,9
1621 Ørland 5 121  180  105 75 3,5 2,1 1,5
1622 Agdenes 1 719 69 36 33 4,0 2,1 1,9
1624 Rissa 6 442  314  253 61 4,9 3,9 0,9
1627 Bjugn 4 548  136 78 58 3,0 1,7 1,3
1630 Åfjord 3 220 46 29 17 1,4 0,9 0,5
1632 Roan  999 27 19 8 2,7 1,9 0,8
1633 Osen 1 033 15 14 1 1,5 1,4 0,1
1634 Oppdal 6 603  356  170  186 5,4 2,6 2,8
1635 Rennebu 2 622 53 42 11 2,0 1,6 0,4
1636 Meldal 3 920 93 58 35 2,4 1,5 0,9
1638 Orkdal 11 276  618  252  366 5,5 2,2 3,2
1640 Røros 5 576  296  171  125 5,3 3,1 2,2
1644 Holtålen 2 064 64 46 18 3,1 2,2 0,9
1648 Midtre Gauldal 6 012  411  324 87 6,8 5,4 1,4
1653 Melhus 14 841  722  300  422 4,9 2,0 2,8
1657 Skaun 6 626  165 59  106 2,5 0,9 1,6
1662 Klæbu 5 801  267  149  118 4,6 2,6 2,0
1663 Malvik 12 550  615  373  242 4,9 3,0 1,9
1664 Selbu 4 004  134 87 47 3,3 2,2 1,2
1665 Tydal  859 28 23 5 3,3 2,7 0,6
1702 Steinkjer 21 080  905  374  531 4,3 1,8 2,5
1703 Namsos 12 795  713  219  494 5,6 1,7 3,9
1711 Meråker 2 471  144 62 82 5,8 2,5 3,3
1714 Stjørdal 21 375  926  297  629 4,3 1,4 2,9
1717 Frosta 2 495 79 51 28 3,2 2,0 1,1
1718 Leksvik 3 528  109 48 61 3,1 1,4 1,7
1719 Levanger 18 580  920  372  548 5,0 2,0 2,9
1721 Verdal 14 222  571  153  418 4,0 1,1 2,9
1723 Mosvik  810 18 17 1 2,2 2,1 0,1
1724 Verran2 2 914  497  470 27 17,1 16,1 0,9
1725 Namdalseid 1 697 46 24 22 2,7 1,4 1,3
1729 Inderøy 5 879  202  121 81 3,4 2,1 1,4
1736 Snåsa 2 164 58 48 10 2,7 2,2 0,5
1738 Lierne 1 435 73 70 3 5,1 4,9 0,2
1739 Røyrvik  495 22 15 7 4,4 3,0 1,4
1740 Namsskogan  928 35 23 12 3,8 2,5 1,3
1742 Grong 2 361  109 36 73 4,6 1,5 3,1
1743 Høylandet 1 270 29 23 6 2,3 1,8 0,5
1744 Overhalla 3 577 80 54 26 2,2 1,5 0,7
1748 Fosnes  670 23 21 2 3,4 3,1 0,3
1749 Flatanger 1 104 33 24 9 3,0 2,2 0,8
1750 Vikna 4 122  171  117 54 4,1 2,8 1,3
1751 Nærøy 4 990  158  114 44 3,2 2,3 0,9
1755 Leka  593 21 15 6 3,5 2,5 1,0
1804 Bodø 47 282 2 716  923 1 793 5,7 2,0 3,8
1805 Narvik 18 402 1 326  541  785 7,2 2,9 4,3
1811 Bindal 1 601 27 21 6 1,7 1,3 0,4
1812 Sømna 2 041 61 34 27 3,0 1,7 1,3
1813 Brønnøy 7 660  310  108  202 4,0 1,4 2,6
1815 Vega 1 288 25 17 8 1,9 1,3 0,6
1816 Vevelstad  510 23 19 4 4,5 3,7 0,8
1818 Herøy 1 618 54 24 30 3,3 1,5 1,9
1820 Alstahaug 7 196  415  144  271 5,8 2,0 3,8
1822 Leirfjord 2 140  146 51 95 6,8 2,4 4,4
1824 Vefsn 13 388  558  171  387 4,2 1,3 2,9
1825 Grane 1 496 38 17 21 2,5 1,1 1,4
1826 Hattfjelldal 1 444 65 31 34 4,5 2,1 2,4
1827 Dønna 1 431 61 38 23 4,3 2,7 1,6
1828 Nesna 1 786  182 72  110 10,2 4,0 6,2
1832 Hemnes 4 584  185 85  100 4,0 1,9 2,2
1833 Rana 25 282  970  410  560 3,8 1,6 2,2
1834 Lurøy 1 900 72 59 13 3,8 3,1 0,7
1835 Træna  489 76 67 9 15,5 13,7 1,8
1836 Rødøy 1 281 38 25 13 3,0 2,0 1,0
1837 Meløy 6 639  279  135  144 4,2 2,0 2,2
1838 Gildeskål 1 996 69 44 25 3,5 2,2 1,3
1839 Beiarn 1 114 10 8 2 0,9 0,7 0,2
1840 Saltdal 4 692  257 98  159 5,5 2,1 3,4
1841 Fauske 9 552  372  154  218 3,9 1,6 2,3
1845 Sørfold 1 984 37 22 15 1,9 1,1 0,8
1848 Steigen 2 619  147 90 57 5,6 3,4 2,2
1849 Hamarøy 1 752  131 84 47 7,5 4,8 2,7
1850 Tysfjord 2 007 57 40 17 2,8 2,0 0,8
1851 Lødingen 2 181  108 52 56 5,0 2,4 2,6
1852 Tjeldsund 1 345 32 11 21 2,4 0,8 1,6
1853 Evenes 1 357 33 20 13 2,4 1,5 1,0
1854 Ballangen 2 616  122 40 82 4,7 1,5 3,1
1856 Røst  612 34 19 15 5,6 3,1 2,5
1857 Værøy  761 89 70 19 11,7 9,2 2,5
1859 Flakstad 1 369 50 38 12 3,7 2,8 0,9
1860 Vestvågøy 10 674  520  216  304 4,9 2,0 2,8
1865 Vågan 9 023  645  265  380 7,1 2,9 4,2
1866 Hadsel 7 981  543  124  419 6,8 1,6 5,2
1867 Bø 2 789  153 38  115 5,5 1,4 4,1
1868 Øksnes 4 438  179 99 80 4,0 2,2 1,8
1870 Sortland 9 819  440  116  324 4,5 1,2 3,3
1871 Andøy 5 002  191  103 88 3,8 2,1 1,8
1874 Moskenes 1 130 92 82 10 8,1 7,3 0,9
1901 Harstad 23 257 1 281  446  835 5,5 1,9 3,6
1902 Tromsø 67 305 5 633 2 806 2 827 8,4 4,2 4,2
1911 Kvæfjord 3 049  198 59  139 6,5 1,9 4,6
1913 Skånland 2 855  117 71 46 4,1 2,5 1,6
1915 Bjarkøy  482 31 18 13 6,4 3,7 2,7
1917 Ibestad 1 408 66 35 31 4,7 2,5 2,2
1919 Gratangen 1 150 83 58 25 7,2 5,0 2,2
1920 Lavangen 1 012 21 10 11 2,1 1,0 1,1
1922 Bardu 3 949  231 90  141 5,8 2,3 3,6
1923 Salangen 2 211  122 24 98 5,5 1,1 4,4
1924 Målselv 6 510  195  112 83 3,0 1,7 1,3
1925 Sørreisa 3 366  134 83 51 4,0 2,5 1,5
1926 Dyrøy 1 233 39 19 20 3,2 1,5 1,6
1927 Tranøy 1 552 99 44 55 6,4 2,8 3,5
1928 Torsken  899 39 30 9 4,3 3,3 1,0
1929 Berg  926 53 45 8 5,7 4,9 0,9
1931 Lenvik 11 243  564  195  369 5,0 1,7 3,3
1933 Balsfjord 5 515  182  122 60 3,3 2,2 1,1
1936 Karlsøy 2 371  142 91 51 6,0 3,8 2,2
1938 Lyngen 3 152  113 49 64 3,6 1,6 2,0
1939 Storfjord 1 888  111 75 36 5,9 4,0 1,9
1940 Gáivuotna Kåfjord 2 207 62 44 18 2,8 2,0 0,8
1941 Skjervøy 2 881  143 81 62 5,0 2,8 2,2
1942 Nordreisa 4 757  163 68 95 3,4 1,4 2,0
1943 Kvænangen 1 316 38 27 11 2,9 2,1 0,8
2002 Vardø 2 124  147 87 60 6,9 4,1 2,8
2003 Vadsø 6 101  727  162  565 11,9 2,7 9,3
2004 Hammerfest 9 724 1 057  443  614 10,9 4,6 6,3
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 2 949  109 98 11 3,7 3,3 0,4
2012 Alta 18 680 1 139  490  649 6,1 2,6 3,5
2014 Loppa 1 087 44 28 16 4,0 2,6 1,5
2015 Hasvik  934 84 64 20 9,0 6,9 2,1
2017 Kvalsund 1 026 31 19 12 3,0 1,9 1,2
2018 Måsøy 1 267  117 87 30 9,2 6,9 2,4
2019 Nordkapp 3 185  219  113  106 6,9 3,5 3,3
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 3 991  183 83  100 4,6 2,1 2,5
2021 Kárásjohka Karasjok 2 789  148  102 46 5,3 3,7 1,6
2022 Lebesby 1 342 94 58 36 7,0 4,3 2,7
2023 Gamvik 1 009 93 70 23 9,2 6,9 2,3
2024 Berlevåg 1 044 64 38 26 6,1 3,6 2,5
2025 Deatnu Tana 2 912  218  136 82 7,5 4,7 2,8
2027 Unjárga Nesseby  884 48 24 24 5,4 2,7 2,7
2028 Båtsfjord 2 070  295  170  125 14,3 8,2 6,0
2030 Sør-Varanger 9 738  945  347  598 9,7 3,6 6,1
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  Tallet på innvandringer til 1724 Verran kan være feilregistreringer, slik at det er uvisst om de som har meldt flytting til kommunen fra utlandet og er registrert bosatte der, egentlig holder til i kommunen.

Standardtegn i tabeller