Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

8 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1 og fylke. 1. januar 2010
  Folkemengde i alt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Absolutte tall
  I alt Norden Vest-Europa Øst-Europa Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika2 Sør- og Mellom-Amerika Oseania
I alt 4 858 199  552 313 63 040 56 425  137 572 67 169  198 722 9 309 18 355 1 721
01 Østfold  271 662 30 869 3 933 1 923 10 393 3 188 10 506  301  591 34
02 Akershus  536 499 70 383 10 255 7 148 16 525 5 572 27 384 1 335 1 948  216
03 Oslo  586 860  160 489 15 724 10 810 25 628 28 641 71 910 2 044 5 216  516
04 Hedmark  190 709 11 770 2 086 1 321 3 287 1 368 3 247  168  274 19
05 Oppland  185 216 11 678 1 610 1 455 3 557 1 321 3 313  164  222 36
06 Buskerud  257 673 32 343 3 773 2 840 8 754 2 760 12 844  351  949 72
07 Vestfold  231 286 22 133 2 935 2 384 6 906 1 785 7 130  409  510 74
08 Telemark  168 231 14 377 1 662 1 684 3 663 2 066 4 492  210  570 30
09 Aust-Agder  108 499 9 129 1 123 1 358 2 759  734 2 652  258  217 28
10 Vest-Agder  170 377 17 685 1 698 2 255 4 966 1 470 5 494  566 1 190 46
11 Rogaland  427 947 48 991 4 447 7 465 14 989 4 391 14 334 1 370 1 758  237
12 Hordaland  477 175 42 374 3 405 5 325 12 292 4 740 13 065  872 2 497  178
14 Sogn og Fjordane  107 080 6 990  710 1 256 2 489  667 1 417  103  331 17
15 Møre og Romsdal  251 262 16 785 1 541 2 680 6 143 1 287 4 338  243  496 57
16 Sør-Trøndelag  290 547 22 815 2 267 2 751 6 038 2 491 7 897  431  873 67
17 Nord-Trøndelag  131 555 5 942  755  660 1 797  925 1 591 88  107 19
18 Nordland  236 271 11 938 1 782 1 303 3 090 1 642 3 640  172  280 29
19 Troms Romsa  156 494 9 860 1 815 1 434 2 334 1 531 2 261  198  250 37
20 Finnmark Finnmárku 72 856 5 762 1 519  373 1 962  590 1 207 26 76 9
                     
    Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Prosent
I alt 4 858 199  552 313 11,4 10,2 24,9 12,2 36,0 1,7 3,3 0,3
01 Østfold  271 662 30 869 12,7 6,2 33,7 10,3 34,0 1,0 1,9 0,1
02 Akershus  536 499 70 383 14,6 10,2 23,5 7,9 38,9 1,9 2,8 0,3
03 Oslo  586 860  160 489 9,8 6,7 16,0 17,8 44,8 1,3 3,3 0,3
04 Hedmark  190 709 11 770 17,7 11,2 27,9 11,6 27,6 1,4 2,3 0,2
05 Oppland  185 216 11 678 13,8 12,5 30,5 11,3 28,4 1,4 1,9 0,3
06 Buskerud  257 673 32 343 11,7 8,8 27,1 8,5 39,7 1,1 2,9 0,2
07 Vestfold  231 286 22 133 13,3 10,8 31,2 8,1 32,2 1,8 2,3 0,3
08 Telemark  168 231 14 377 11,6 11,7 25,5 14,4 31,2 1,5 4,0 0,2
09 Aust-Agder  108 499 9 129 12,3 14,9 30,2 8,0 29,1 2,8 2,4 0,3
10 Vest-Agder  170 377 17 685 9,6 12,8 28,1 8,3 31,1 3,2 6,7 0,3
11 Rogaland  427 947 48 991 9,1 15,2 30,6 9,0 29,3 2,8 3,6 0,5
12 Hordaland  477 175 42 374 8,0 12,6 29,0 11,2 30,8 2,1 5,9 0,4
14 Sogn og Fjordane  107 080 6 990 10,2 18,0 35,6 9,5 20,3 1,5 4,7 0,2
15 Møre og Romsdal  251 262 16 785 9,2 16,0 36,6 7,7 25,8 1,4 3,0 0,3
16 Sør-Trøndelag  290 547 22 815 9,9 12,1 26,5 10,9 34,6 1,9 3,8 0,3
17 Nord-Trøndelag  131 555 5 942 12,7 11,1 30,2 15,6 26,8 1,5 1,8 0,3
18 Nordland  236 271 11 938 14,9 10,9 25,9 13,8 30,5 1,4 2,3 0,2
19 Troms Romsa  156 494 9 860 18,4 14,5 23,7 15,5 22,9 2,0 2,5 0,4
20 Finnmark Finnmárku 72 856 5 762 26,4 6,5 34,1 10,2 20,9 0,5 1,3 0,2
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller