Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

7 Folkemengde, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og landbakgrunn1. 1. januar 2010
Landbakgrunn I alt Norsk statsborgerskap Utenlandsk statsborgerskap Prosent med norsk statsborgerskap
I alt 4 858 199 4 524 326  333 873 93,1
Norge 4 305 886 4 291 749 14 137 99,7
         
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt  552 313  232 577  319 736 42,1
Europa i alt  257 037 59 791  197 246 23,3
Danmark 19 298 4 333 14 965 22,5
Finland 6 665 1 089 5 576 16,3
Island 4 966  318 4 648 6,4
Sverige 31 193 3 211 27 982 10,3
Bulgaria 2 152  729 1 423 33,9
Estland 2 092  202 1 890 9,7
Frankrike 3 930  381 3 549 9,7
Kroatia 3 244 2 301  943 70,9
Italia 1 992  317 1 675 15,9
Latvia 2 856  165 2 691 5,8
Nederland 6 926  840 6 086 12,1
Polen 52 125 5 074 47 051 9,7
Romania 4 533 1 001 3 532 22,1
Litauen 10 341  191 10 150 1,8
Spania 2 205  351 1 854 15,9
Storbritannia 12 843 1 817 11 026 14,1
Russland 14 873 4 159 10 714 28,0
Sveits 1 204  178 1 026 14,8
Tyskland 22 859 3 090 19 769 13,5
Ukraina 2 604  666 1 938 25,6
Ungarn 2 288 1 205 1 083 52,7
Bosnia-Hercegovina 15 918 11 559 4 359 72,6
Makedonia 3 117 2 444  673 78,4
Slovakia 2 142  147 1 995 6,9
Tsjekkia 1 464  555  909 37,9
Serbia 2 748 1 494 1 254 54,4
Kosovo 12 719 9 812 2 907 77,1
Resten av Europa 7 740 2 162 5 578 27,9
         
Afrika i alt 67 169 35 994 31 175 53,6
Algerie 1 497 1 052  445 70,3
Burundi 1 119  183  936 16,4
Eritrea 5 789 2 213 3 576 38,2
Etiopia 5 156 2 375 2 781 46,1
Egypt  806  425  381 52,7
Gambia 1 409 1 023  386 72,6
Ghana 2 034 1 207  827 59,3
Kenya 1 275  650  625 51,0
Kongo 2 050  455 1 595 22,2
Liberia 1 075 65 1 010 6,0
Marokko 8 058 6 776 1 282 84,1
Nigeria 1 247  553  694 44,3
Rwanda  653  225  428 34,5
Somalia 25 496 14 481 11 015 56,8
Sudan 1 318  571  747 43,3
Sør-Afrika  773  282  491 36,5
Tanzania  739  247  492 33,4
Tunisia 1 106  725  381 65,6
Uganda  903  472  431 52,3
Resten av Afrika 4 666 2 014 2 652 43,2
         
Asia med Tyrkia i alt  198 722  125 513 73 209 63,2
Afghanistan 10 475 3 308 7 167 31,6
Burma 3 015 83 2 932 2,8
Sri Lanka 13 772 11 409 2 363 82,8
Filippinene 13 447 6 549 6 898 48,7
India 9 747 5 882 3 865 60,3
Indonesia 1 148  291  857 25,3
Irak 26 374 14 840 11 534 56,3
Iran 16 321 12 417 3 904 76,1
Kina 7 326 3 617 3 709 49,4
Libanon 2 397 1 946  451 81,2
Det palestinske området 2 939  859 2 080 29,2
Pakistan 31 061 25 128 5 933 80,9
Syria 2 010 1 394  616 69,4
Thailand 12 268 3 411 8 857 27,8
Tyrkia 15 998 12 091 3 907 75,6
Vietnam 20 100 18 318 1 782 91,1
Resten av Asia 10 324 3 970 6 354 38,5
         
Nord-Amerika2 i alt 9 309 1 900 7 409 20,4
USA 7 707 1 618 6 089 21,0
Canada 1 602  282 1 320 17,6
         
Sør-og Mellom-Amerika i alt 18 355 9 222 9 133 50,2
Brasil 2 814  525 2 289 18,7
Chile 7 607 5 234 2 373 68,8
Colombia 1 216  572  644 47,0
Peru 1 054  441  613 41,8
Cuba  736  306  430 41,6
Argentina  649  273  376 42,1
Mexico  773  259  514 33,5
Den dominikanske republikk  609  335  274 55,0
Resten av Sør- og Mellom-Amerika 2 897 1 277 1 620 44,1
         
Oseania i alt 1 721  157 1 564 9,1
Australia 1 220 88 1 132 7,2
Resten av Oceania  501 69  432 13,8
1  Eget, eventuelt mors eller fars fødeland for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Bare USA og Canada.

Standardtegn i tabeller