Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

4 Personer med innvandringsbakgrunn, etter innvandringskategori og landbakgrunn. 1. januar 2010
Landbakgrunn Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Annen innvandringsbakgrunn
I alt Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre I alt Av dette norskfødte med én utenlandsfødt forelder
I alt  552 313  459 346 92 967  274 081  206 627
Europa  257 037  234 464 22 573  166 887  135 241
Danmark 19 298 17 774 1 524 33 711 28 936
Finland 6 665 6 163  502 6 782 6 328
Island 4 966 4 540  426 2 881 2 538
Sverige 31 193 29 763 1 430 43 781 32 149
Bulgaria 2 152 2 018  134  610  578
Estland 2 092 1 981  111  414  385
Frankrike 3 930 3 684  246 3 882 2 937
Kroatia 3 244 2 685  559  665  642
Italia 1 992 1 892  100 2 027 1 669
Latvia 2 856 2 710  146  399  364
Nederland 6 926 6 270  656 5 669 4 660
Polen 52 125 49 309 2 816 4 511 4 228
Portugal 1 079 1 011 68  691  601
Romania 4 533 4 235  298  996  831
Litauen 10 341 9 838  503  498  466
Spania 2 205 2 070  135 2 738 2 142
Storbritannia 12 843 12 140  703 22 475 17 816
Russland 14 873 13 470 1 403 2 657 2 302
Sveits 1 204 1 094  110 2 275 1 496
Tyskland 22 859 21 341 1 518 16 145 12 913
Ukraina 2 604 2 440  164  509  484
Ungarn 2 288 1 863  425 1 672 1 379
Bosnia-Hercegovina 15 918 13 103 2 815  878  872
Makedonia 3 117 2 168  949  468  458
Slovakia 2 142 2 045 97  186  179
Tsjekkia 1 464 1 315  149  805  760
Serbia 2 748 2 215  533  596  565
Kosovo 12 719 9 417 3 302  795  786
Resten av Europa 6 661 5 910  751 7 171 5 777
           
Afrika 67 169 50 769 16 400 13 911 10 863
Algerie 1 497 1 100  397  603  587
Burundi 1 119  951  168 33 31
Eritrea 5 789 4 759 1 030  353  226
Etiopia 5 156 4 219  937 1 258  422
Gambia 1 409 1 012  397  668  662
Ghana 2 034 1 504  530  438  415
Kenya 1 275 1 101  174  838  534
Kongo 2 050 1 759  291  224  148
Liberia 1 075  923  152  121 75
Marokko 8 058 4 861 3 197 1 951 1 902
Nigeria 1 247  983  264  534  502
Somalia 25 496 18 349 7 147  609  594
Sudan 1 318 1 052  266 97 86
Tunisia 1 106  839  267  687  662
Resten av Afrika 8 540 7 357 1 183 5 497 4 017
           
           
Asia med Tyrkia  198 722  147 439 51 283 44 964 29 459
Afghanistan 10 475 9 074 1 401 71 71
Burma 3 015 2 699  316 32 30
Sri Lanka 13 772 8 606 5 166 1 023  802
Filippinene 13 447 12 128 1 319 7 196 5 929
India 9 747 6 888 2 859 2 766 1 388
Indonesia 1 148 1 015  133  676  427
Irak 26 374 20 443 5 931  790  770
Iran 16 321 13 508 2 813 1 980 1 908
Kina 7 326 6 187 1 139 4 020 1 228
Libanon 2 397 1 630  767  578  533
Det Palestinsk område 2 939 2 702  237  175  168
Pakistan 31 061 17 098 13 963 3 504 3 425
Syria 2 010 1 404  606  170  164
Thailand 12 268 11 872  396 5 863 4 908
Vietnam 20 100 12 892 7 208 1 686 1 429
Tyrkia 15 998 10 378 5 620 2 608 2 529
Resten av Asia 10 324 8 915 1 409 11 826 3 750
           
Nord- og Mellom-Amerika 12 760 12 122  638 32 695 22 129
Canada 1 602 1 548 54 3 774 2 549
USA 7 707 7 414  293 25 802 17 258
Resten av Nord- og Mellom-Amerika 3 451 3 160  291 3 119 2 322
           
Sør-Amerika 14 904 12 875 2 029 13 323 7 346
Brasil 2 814 2 728 86 2 332 1 465
Chile 7 607 6 029 1 578 3 376 3 030
Colombia 1 216 1 100  116 4 355  638
Peru 1 054  953  101  802  584
Resten av Sør-Amerika 2 213 2 065  148 2 458 1 629
           
Oseania 1 721 1 677 44 2 301 1 589
Australia 1 220 1 197 23 1 666 1 088
Resten av Oseania  501  480 21  635  501

Standardtegn i tabeller