Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

3 Tre varianter av innvandringskategori1, fødeland og statsborgerskap, etter landbakgrunn og kjønn. 1. januar 2010
Landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap/kjønn Folkemengde etter
Innvandringskategori Fødeland Statsborgerskap
Innvandringsbakgrunn2 Innvandrere og norskfødte
med innvandrereforeldre3
Innvandrere4 Norskfødte med
innvandrerforeldre
Begge kjønn            
Utlandet i alt  826 394  552 313  459 346 92 967  526 800  333 873
EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand  402 518  210 725  197 963 12 762  240 577  204 666
Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand2  423 876  341 588  261 383 80 205  286 223  129 207
             
Norden  151 699 63 040 59 087 3 953 76 974 67 865
Vest-Europa  117 424 56 425 52 707 3 718 65 993 54 416
EU-land i Øst-Europa 82 090 73 511 69 245 4 266 69 877 65 748
Ikke EU-land i Øst-Europa 72 711 64 061 53 425 10 636 53 802 27 864
Afrika 81 080 67 169 50 769 16 400 53 579 29 319
Asia med Tyrkia  243 686  198 722  147 439 51 283  162 516 66 144
Nord-Amerika5 38 885 9 309 8 962  347 18 846 10 210
Sør- og Mellom-Amerika 34 797 18 355 16 035 2 320 22 804 7 842
Oseania 4 022 1 721 1 677 44 2 408 1 524
Statsløse - - - - - 2 860
Uoppgitt - - - - - 81
             
Menn            
Utlandet i alt  423 079  283 261  235 555 47 706  268 503  176 858
Norden 76 608 30 868 28 835 2 033 38 044 34 898
Vest-Europa 63 314 31 828 29 870 1 958 36 734 31 663
EU-land i Øst-Europa 50 457 45 970 43 799 2 171 44 159 42 956
Ikke EU-land i Øst-Europa 34 019 29 523 24 087 5 436 24 313 12 326
Afrika 42 894 35 701 27 314 8 387 28 820 15 288
Asia med Tyrkia  117 245 96 011 69 727 26 284 75 427 28 969
Nord-Amerika5 19 517 4 285 4 108  177 9 061 4 921
Sør- og Mellom-Amerika 16 818 8 039 6 802 1 237 10 551 3 101
Oseania 2 207 1 036 1 013 23 1 394  933
Statsløse - - - - - 1 756
Uoppgitt - - - - - 47
             
Kvinner            
Utlandet i alt  403 315  269 052  223 791 45 261  258 296  157 015
Norden 75 091 32 172 30 252 1 920 38 930 32 967
Vest-Europa 54 110 24 597 22 837 1 760 29 259 22 753
EU-land i Øst-Europa 31 633 27 541 25 446 2 095 25 718 22 792
Ikke EU-land i Øst-Europa 38 692 34 538 29 338 5 200 29 489 15 538
Afrika 38 186 31 468 23 455 8 013 24 759 14 031
Asia med Tyrkia  126 441  102 711 77 712 24 999 87 089 37 174
Nord-Amerika5 19 368 5 024 4 854  170 9 785 5 289
Sør- og Mellom-Amerika 17 979 10 316 9 233 1 083 12 253 4 741
Oseania 1 815  685  664 21 1 014  591
Statsløse - - - - - 1 104
Uoppgitt - - - - - 35
1  Generell definisjon: Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4  Eget, mor eller far sitt fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
5  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller