Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfdte med innvandrerforeldre

1 Folkemengde 1. januar 2009 og 2010 og endringene i 2009, etter innvandringskategori og landbakgrunn. Absolutte tall
Landbakgrunn Folkemengde
1. januar 2009
Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflyttinger Folketilvekst1 Folkemengde 1. januar 2010
Befolkningen, i alt 4 799 252 61 807 41 449 20 358 65 186 26 549 38 637 58 995 4 858 199
Uten innvandringsbakgrunn 4 025 208 46 186 39 488 6 698 4 879 4 970 -91 6 607 4 031 805
Med innvandringsbakgrunn i alt  774 044 15 621 1 961 13 660 60 307 21 579 38 728 52 388  826 394
Innvandrere  422 595 23 1 387 -1 384 57 024 18 856 38 168 36 784  459 346
Norskfødte med innvandrerforeldre 85 604 8 012 63 7 949  522 1 134 -612 7 337 92 967
Utenlandsfødte med n norsk forelder 29 882 - 53 -53 1 386  433  953  900 30 766
Norskfødte med n utenlandsfødt forelder  199 687 7 602  423 7 179  800 1 030 -230 6 949  206 627
Født i utlandet og har norskfødte foreldre3 36 276 - 35 -35  575  126  449  414 36 688
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre  508 199 8 015 1 450 6 565 57 546 19 990 37 556 44 121  552 313
Øvrig befolkning 4 291 053 53 792 39 999 13 793 7 640 6 559 1 081 14 874 4 305 886
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn
I alt  508 199 8 015 1 450 6 565 57 546 19 990 37 556 44 121  552 313
Norden 59 308  365  407 -42 8 284 4 517 3 767 3 725 63 040
Vest-Europa utenom Norden 52 356  466  256  210 6 495 2 623 3 872 4 082 56 425
Øst-Europa  121 151 2 196  242 1 954 20 413 5 953 14 460 16 414  137 572
Asia med Tyrkia  186 355 2 965  301 2 664 13 640 3 911 9 729 12 393  198 722
Afrika 61 191 1 846 84 1 762 5 740 1 534 4 206 5 968 67 169
Sør- og Mellom-Amerika 17 292  128 28  100 1 535  574  961 1 061 18 355
Nord-Amerika 8 943 42  129 -87 1 119  672  447  360 9 309
Oseania 1 603 7 3 4  320  206  114  118 1 721
Utvalgte grupper
Polen 44 482  833 75  758 10 511 3 618 6 893 7 651 52 125
Pakistan 30 161  399 69  330  949  374  575  905 31 061
Sverige 28 730  217  147 70 5 101 2 720 2 381 2 451 31 193
Irak 24 505  646 32  614 1 627  363 1 264 1 878 26 374
Somalia 23 633  919 27  892 1 471  504  967 1 859 25 496
Tyskland 20 916  229 78  151 2 750  951 1 799 1 950 22 859
Vietnam 19 726  284 45  239  276  140  136  375 20 100
Danmark 19 284 59  211 -152 1 083  915  168 16 19 298
Bosnia-Hercegovina 15 683  190 61  129  222  113  109  238 15 918
Iran 15 666  160 17  143  706  191  515  658 16 321
Tyrkia 15 436  238 18  220  527  181  346  566 15 998
Sri Lanka 13 436  201 14  187  302  150  152  339 13 772
Russland 13 914  257 22  235 1 107  389  718  953 14 873
1  Differansen i folkemengde to påfølgende år vil som regel avvike fra summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Avviket i "befolkningsregnskapet" skyldes forsinket meldingsgang, annulleringer, korreksjoner mv.
2  Disse er personer som i ettertid har blitt omregistrert, de skulle kun vært fødselsregistrert.
3  Utenlandsk adopterte er med her.

Standardtegn i tabeller