Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

14 Innvandrere1, etter tid bosatt i Norge/første innvandringsår og landbakgrunn2. 1. januar 2009
Landbakgrunn/sex I alt Botid i år (Første innflyttingsår)
25+ (1983-) 20-24 (1984-1988) 15-19 (1989-1993) 10-14 (1994-1998) 5-9 (1999-2003) 0-4 (2004-2008)
Begge kjønn, i alt  422 595 58 398 33 628 42 734 43 824 81 042  162 969
Norden i alt 55 626 17 299 4 406 3 731 7 884 8 111 14 195
Av dette              
Danmark 17 787 8 599 1 705 1 305 1 432 1 930 2 816
Sverige 27 468 5 451 1 785 1 821 4 565 4 400 9 446
Vest-Europa i alt 49 016 12 383 2 674 2 253 4 266 6 440 21 000
Av dette              
Frankrike 3 363  582  161  172  345  468 1 635
Nederland 5 946 1 345  308  291  580  756 2 666
Spania 1 830  467  135  102  174  252  700
Storbritannia 11 613 4 448  939  760 1 111 1 294 3 061
Tyskland 19 596 3 603  664  584 1 403 2 876 10 466
Øst-Europa i alt  108 393 4 456 2 878 11 348 10 732 16 609 62 370
Av dette              
Bosnia-Hercegovina 13 055  179 76 5 545 5 050 1 298  907
Kosovo 9 250 80  515 2 349 1 263 3 483 1 560
Kroatia 2 652  402 86  183  273 1 399  309
Litauen 7 259 16 3 28  112  614 6 486
Polen 42 471 1 419 1 272 1 270  854 1 496 36 160
Russland 12 759  110 32  420 1 467 4 560 6 170
Serbia4 2 024  394  122  185  255  389  679
Ukraina 2 148 16 6 67  165  628 1 266
Afrika i alt 46 395 2 980 2 959 4 865 4 890 13 151 17 550
Av dette              
Burundi  890 - - - 23  373  494
Eritrea 3 214  167  367  467  151  303 1 759
Etiopia 3 622 95  223  271  278 1 265 1 490
Ghana 1 467 36  216  253  191  282  489
Kenya 1 020 93 98  113  121  192  403
Kongo 1 686 25 30 44 53  411 1 123
Liberia  899 1 7 5 3  249  634
Marokko 4 762 1 125  645  828  628  851  685
Somalia 17 255 33  426 1 902 2 180 6 616 6 098
Asia med Tyrkia  137 889 16 335 16 591 18 427 13 845 32 953 39 738
Av dette              
Afghanistan 7 809 3 99  194  126 3 994 3 393
Burma 2 381 12 7 13 10  187 2 152
Filippinene 11 033  996 1 315 1 011  932 1 845 4 934
India 6 604 1 736  717  528  477  631 2 515
Irak 19 197 36  358 1 473 2 585 9 982 4 763
Iran 13 001  130 3 285 2 606 1 916 3 281 1 783
Kina 5 657  508  459  879  475  975 2 361
Pakistan 16 615 5 638 2 722 1 859 1 741 2 296 2 359
Sri Lanka 8 450  376 2 275 2 083 1 400 1 245 1 071
Thailand 10 647  288  456  814 1 031 2 810 5 248
Tyrkia 10 039 1 998 1 447 1 601 1 332 1 876 1 785
Vietnam 12 803 3 394 2 385 3 841  825 1 040 1 318
Nord-Amerika3 i alt 8 626 2 950  567  573  831 1 034 2 671
Av dette              
USA 7 178 2 585  482  500  676  852 2 083
Sør- og Mellom-Amerika i alt 15 087 1 753 3 496 1 474 1 243 2 519 4 602
Av dette              
Brasil 2 401  113  120  127  177  459 1 405
Chile 5 917  789 2 939  813  314  482  580
Colombia 1 047 82 91 72 87  317  398
Oseania i alt 1 563  242 57 63  133  225  843
Av dette              
Australia 1 102  151 34 49 71  163  634
Menn i alt  216 748 28 009 18 753 20 926 19 761 39 138 90 161
Norden 26 854 6 655 2 220 1 752 3 871 4 423 7 933
Vest-Europa 27 750 5 792 1 574 1 266 2 622 3 802 12 694
Øst-Europa 60 320 2 226 1 397 5 405 4 386 6 471 40 435
Afrika 25 141 1 910 2 081 2 927 2 305 6 907 9 011
Asia med Tyrkia 65 428 9 375 9 312 8 676 5 580 15 947 16 538
Nord-Amerika3 3 908 1 103  254  268  430  524 1 329
Sør- og Mellom-Amerika 6 419  856 1 887  598  480  916 1 682
Oseania  928 92 28 34 87  148  539
Kvinner i alt  205 847 30 389 14 875 21 808 24 063 41 904 72 808
Norden 28 772 10 644 2 186 1 979 4 013 3 688 6 262
Vest-Europa 21 266 6 591 1 100  987 1 644 2 638 8 306
Øst-Europa 48 073 2 230 1 481 5 943 6 346 10 138 21 935
Afrika 21 254 1 070  878 1 938 2 585 6 244 8 539
Asia med Tyrkia 72 461 6 960 7 279 9 751 8 265 17 006 23 200
Nord-Amerika3 4 718 1 847  313  305  401  510 1 342
Sør- og Mellom-Amerika 8 668  897 1 609  876  763 1 603 2 920
Oseania  635  150 29 29 46 77  304
1  Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.
2  Hovedsaklig eget, eventuelt foreldrenes fødeland dersom begge er født i utlandet og dette er ulikt personens eget.
3  USA og Canada.
4  Endring i landkoder, Serbia og Montenegro er delt i Serbia, Kosovo og Montenegro.

Standardtegn i tabeller