Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

12 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter fem grupper av landbakgrunn1. Bydeler i Oslo. 1. januar 2009. Absolutte tall og prosent
Bydel Alle Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Norden Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Vest-Europa Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Øst-Europa Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Nord-Amerika2, Oseania Prosent av folkemengden i bydelen Folkemengden i alt
Hele Oslo  152 149 26,4 14 585 2,5 9 953 1,7 23 799 4,1  101 384 17,6 2 428 0,4  575 475
01 Gamle Oslo 14 451 34,9 1 254 3,0  669 1,6 1 969 4,8 10 382 25,0  177 0,4 41 452
02 Grünerløkka 12 599 28,7 1 619 3,7  779 1,8 2 261 5,1 7 733 17,6  207 0,5 43 961
03 Sagene 7 736 23,0  860 2,6  559 1,7 1 344 4,0 4 849 14,4  124 0,4 33 631
04 St. Hanshaugen 6 666 21,1 1 551 4,9  773 2,5 1 280 4,1 2 835 9,0  227 0,7 31 550
05 Frogner 10 192 20,8 2 551 5,2 1 887 3,8 1 793 3,7 3 451 7,0  510 1,0 49 058
06 Ullern 4 185 14,0  752 2,5  707 2,4  925 3,1 1 630 5,5  171 0,6 29 839
07 Vestre Aker 5 763 13,5 1 068 2,5  952 2,2 1 276 3,0 2 217 5,2  250 0,6 42 756
08 Nordre Aker 6 551 14,6  935 2,1  907 2,0 1 401 3,1 3 083 6,8  225 0,5 45 024
09 Bjerke 9 697 36,1  479 1,8  283 1,1 1 446 5,4 7 441 27,7 48 0,2 26 863
10 Grorud 10 382 39,9  319 1,2  201 0,8 1 318 5,1 8 501 32,7 43 0,2 26 020
11 Stovner 12 739 43,0  347 1,2  243 0,8 1 083 3,7 11 036 37,2 30 0,1 29 651
12 Alna 19 546 42,5  527 1,1  419 0,9 2 660 5,8 15 879 34,5 61 0,1 46 029
13 Østensjø 8 721 19,4  724 1,6  422 0,9 1 615 3,6 5 855 13,0  105 0,2 45 042
14 Nordstrand 5 866 12,8  880 1,9  615 1,3 1 359 3,0 2 865 6,3  147 0,3 45 710
15 Søndre Nordstrand 16 072 45,6  512 1,5  438 1,2 1 859 5,3 13 179 37,4 84 0,2 35 258
16 Sentrum  485 53,6  120 13,3 42 4,6  144 15,9  167 18,5 12 1,3  905
17 Marka  127 7,9 37 2,3 36 2,2 30 1,9 19 1,2 5 0,3 1 615
Uoppgitt, uten fast bosted  371 33,4 50 4,5 21 1,9 36 3,2  262 23,6 2 0,2 1 111
1  Eget eventuelt mors eller fars sitt fødeland.
2  USA og Canda

Standardtegn i tabeller