Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfĝdte med innvandrerforeldre

10 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1 og kommune. 1. januar 2009. Absolutte tall og prosent
Kommune Folkemengde i alt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av folketallet
Alle EU/EØS,USA, Canada, Australia og New Zealand Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Alle EU/EØS,USA, Canada, Australia og New Zealand Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS
Hele landet 4 799 252  508 199  188 457  319 742 10,6 3,9 6,7
0101 Halden 28 389 2 698 1 053 1 645 9,5 3,7 5,8
0104 Moss 29 588 4 225 1 338 2 887 14,3 4,5 9,8
0105 Sarpsborg 51 723 6 030 1 905 4 125 11,7 3,7 8,0
0106 Fredrikstad 72 760 7 900 2 396 5 504 10,9 3,3 7,6
0111 Hvaler 3 998  138 96 42 3,5 2,4 1,1
0118 Aremark 1 420 45 25 20 3,2 1,8 1,4
0119 Marker 3 455  232  124  108 6,7 3,6 3,1
0121 Rømskog  671 34 29 5 5,1 4,3 0,7
0122 Trøgstad 5 047  276  163  113 5,5 3,2 2,2
0123 Spydeberg 5 148  333  163  170 6,5 3,2 3,3
0124 Askim 14 703 2 235  550 1 685 15,2 3,7 11,5
0125 Eidsberg 10 701 1 013  351  662 9,5 3,3 6,2
0127 Skiptvet 3 492  234  141 93 6,7 4,0 2,7
0128 Rakkestad 7 496  634  186  448 8,5 2,5 6,0
0135 Råde 6 790  390  243  147 5,7 3,6 2,2
0136 Rygge 14 105 1 310  570  740 9,3 4,0 5,2
0137 Våler 4 437  311  207  104 7,0 4,7 2,3
0138 Hobøl 4 661  432  236  196 9,3 5,1 4,2
0211 Vestby 14 095 1 440  603  837 10,2 4,3 5,9
0213 Ski 27 699 3 202 1 131 2 071 11,6 4,1 7,5
0214 Ås 15 863 2 265  867 1 398 14,3 5,5 8,8
0215 Frogn 14 435 1 192  693  499 8,3 4,8 3,5
0216 Nesodden 17 129 1 701 1 012  689 9,9 5,9 4,0
0217 Oppegård 24 612 2 612 1 132 1 480 10,6 4,6 6,0
0219 Bærum  109 700 15 589 7 542 8 047 14,2 6,9 7,3
0220 Asker 53 756 7 305 3 652 3 653 13,6 6,8 6,8
0221 Aurskog-Høland 14 158  797  512  285 5,6 3,6 2,0
0226 Sørum 14 942 1 425  719  706 9,5 4,8 4,7
0227 Fet 10 139  856  443  413 8,4 4,4 4,1
0228 Rælingen 15 345 2 211  626 1 585 14,4 4,1 10,3
0229 Enebakk 10 153  826  372  454 8,1 3,7 4,5
0230 Lørenskog 32 300 5 769 1 381 4 388 17,9 4,3 13,6
0231 Skedsmo 46 668 7 834 1 907 5 927 16,8 4,1 12,7
0233 Nittedal 20 555 2 158  902 1 256 10,5 4,4 6,1
0234 Gjerdrum 5 567  414  242  172 7,4 4,3 3,1
0235 Ullensaker 28 138 3 590 1 217 2 373 12,8 4,3 8,4
0236 Nes 18 629 1 098  487  611 5,9 2,6 3,3
0237 Eidsvoll 20 321 1 444  623  821 7,1 3,1 4,0
0238 Nannestad 10 800  945  421  524 8,8 3,9 4,9
0239 Hurdal 2 621  118 84 34 4,5 3,2 1,3
0301 Oslo  575 475  152 149 39 790  112 359 26,4 6,9 19,5
0402 Kongsvinger 17 326 1 528  511 1 017 8,8 2,9 5,9
0403 Hamar 28 211 2 234  829 1 405 7,9 2,9 5,0
0412 Ringsaker 32 402 1 492  776  716 4,6 2,4 2,2
0415 Løten 7 255  306  141  165 4,2 1,9 2,3
0417 Stange 18 982 1 065  502  563 5,6 2,6 3,0
0418 Nord-Odal 5 098  129 74 55 2,5 1,5 1,1
0419 Sør-Odal 7 795  245  164 81 3,1 2,1 1,0
0420 Eidskog 6 394  353  196  157 5,5 3,1 2,5
0423 Grue 5 080  237  101  136 4,7 2,0 2,7
0425 Åsnes 7 610  282  144  138 3,7 1,9 1,8
0426 Våler 3 869  131 91 40 3,4 2,4 1,0
0427 Elverum 19 687 1 218  414  804 6,2 2,1 4,1
0428 Trysil 6 749  414  280  134 6,1 4,1 2,0
0429 Åmot 4 280  221  137 84 5,2 3,2 2,0
0430 Stor-Elvdal 2 689  154 81 73 5,7 3,0 2,7
0432 Rendalen 2 014 43 28 15 2,1 1,4 0,7
0434 Engerdal 1 436 78 53 25 5,4 3,7 1,7
0436 Tolga 1 678  136 45 91 8,1 2,7 5,4
0437 Tynset 5 400  287  136  151 5,3 2,5 2,8
0438 Alvdal 2 399 81 40 41 3,4 1,7 1,7
0439 Folldal 1 671 48 20 28 2,9 1,2 1,7
0441 Os 2 046  120 75 45 5,9 3,7 2,2
0501 Lillehammer 26 104 2 105  857 1 248 8,1 3,3 4,8
0502 Gjøvik 28 611 2 461  743 1 718 8,6 2,6 6,0
0511 Dovre 2 772  113 72 41 4,1 2,6 1,5
0512 Lesja 2 170 89 68 21 4,1 3,1 1,0
0513 Skjåk 2 307 66 42 24 2,9 1,8 1,0
0514 Lom 2 406 78 59 19 3,2 2,5 0,8
0515 Vågå 3 707  105 44 61 2,8 1,2 1,6
0516 Nord-Fron 5 800  213 88  125 3,7 1,5 2,2
0517 Sel 6 015  170 62  108 2,8 1,0 1,8
0519 Sør-Fron 3 183  137 79 58 4,3 2,5 1,8
0520 Ringebu 4 537  291  234 57 6,4 5,2 1,3
0521 Øyer 4 917  348  184  164 7,1 3,7 3,3
0522 Gausdal 6 091  204  101  103 3,3 1,7 1,7
0528 Østre Toten 14 464  691  352  339 4,8 2,4 2,3
0529 Vestre Toten 12 714  537  195  342 4,2 1,5 2,7
0532 Jevnaker 6 251  341  165  176 5,5 2,6 2,8
0533 Lunner 8 552  452  206  246 5,3 2,4 2,9
0534 Gran 13 217  656  233  423 5,0 1,8 3,2
0536 Søndre Land 5 797  278  136  142 4,8 2,3 2,4
0538 Nordre Land 6 680  215  104  111 3,2 1,6 1,7
0540 Sør-Aurdal 3 204  139 83 56 4,3 2,6 1,7
0541 Etnedal 1 380 49 31 18 3,6 2,2 1,3
0542 Nord-Aurdal 6 451  415  220  195 6,4 3,4 3,0
0543 Vestre Slidre 2 194  143 80 63 6,5 3,6 2,9
0544 Øystre Slidre 3 181  188  119 69 5,9 3,7 2,2
0545 Vang 1 583  126 73 53 8,0 4,6 3,3
0602 Drammen 61 405 12 493 2 608 9 885 20,3 4,2 16,1
0604 Kongsberg 24 381 2 268 1 007 1 261 9,3 4,1 5,2
0605 Ringerike 28 645 2 244  935 1 309 7,8 3,3 4,6
0612 Hole 5 861  496  328  168 8,5 5,6 2,9
0615 Flå 1 011 72 29 43 7,1 2,9 4,3
0616 Nes 3 461  267  173 94 7,7 5,0 2,7
0617 Gol 4 516  493  189  304 10,9 4,2 6,7
0618 Hemsedal 1 995  242  199 43 12,1 10,0 2,2
0619 Ål 4 640  303  190  113 6,5 4,1 2,4
0620 Hol 4 430  487  362  125 11,0 8,2 2,8
0621 Sigdal 3 534  104 74 30 2,9 2,1 0,8
0622 Krødsherad 2 114 96 65 31 4,5 3,1 1,5
0623 Modum 12 872  798  362  436 6,2 2,8 3,4
0624 Øvre Eiker 16 350 1 189  598  591 7,3 3,7 3,6
0625 Nedre Eiker 22 332 2 803  885 1 918 12,6 4,0 8,6
0626 Lier 22 873 2 871 1 090 1 781 12,6 4,8 7,8
0627 Røyken 18 749 1 667  984  683 8,9 5,2 3,6
0628 Hurum 9 000  624  411  213 6,9 4,6 2,4
0631 Flesberg 2 544 93 69 24 3,7 2,7 0,9
0632 Rollag 1 418 52 31 21 3,7 2,2 1,5
0633 Nore og Uvdal 2 503 89 71 18 3,6 2,8 0,7
0701 Horten 25 471 2 454  864 1 590 9,6 3,4 6,2
0702 Holmestrand 9 964  776  409  367 7,8 4,1 3,7
0704 Tønsberg 38 914 3 669 1 692 1 977 9,4 4,3 5,1
0706 Sandefjord 42 654 4 479 1 697 2 782 10,5 4,0 6,5
0709 Larvik 42 124 3 707 1 383 2 324 8,8 3,3 5,5
0711 Svelvik 6 459  458  270  188 7,1 4,2 2,9
0713 Sande 8 214  636  332  304 7,7 4,0 3,7
0714 Hof 3 058  165  111 54 5,4 3,6 1,8
0716 Re 8 527  559  278  281 6,6 3,3 3,3
0719 Andebu 5 241  327  181  146 6,2 3,5 2,8
0720 Stokke 10 866 1 081  567  514 9,9 5,2 4,7
0722 Nøtterøy 20 600 1 760  778  982 8,5 3,8 4,8
0723 Tjøme 4 663  306  186  120 6,6 4,0 2,6
0728 Lardal 2 379  102 61 41 4,3 2,6 1,7
0805 Porsgrunn 34 377 2 853 1 003 1 850 8,3 2,9 5,4
0806 Skien 51 359 5 363 1 437 3 926 10,4 2,8 7,6
0807 Notodden 12 313  682  307  375 5,5 2,5 3,0
0811 Siljan 2 404  117 55 62 4,9 2,3 2,6
0814 Bamble 14 097  741  310  431 5,3 2,2 3,1
0815 Kragerø 10 620  705  344  361 6,6 3,2 3,4
0817 Drangedal 4 138  217  131 86 5,2 3,2 2,1
0819 Nome 6 557  486  176  310 7,4 2,7 4,7
0821 Bø 5 518  452  152  300 8,2 2,8 5,4
0822 Sauherad 4 274  279  103  176 6,5 2,4 4,1
0826 Tinn 6 010  494  192  302 8,2 3,2 5,0
0827 Hjartdal 1 613 40 27 13 2,5 1,7 0,8
0828 Seljord 2 925  135 69 66 4,6 2,4 2,3
0829 Kviteseid 2 546  130 83 47 5,1 3,3 1,8
0830 Nissedal 1 393 76 61 15 5,5 4,4 1,1
0831 Fyresdal 1 379  152  140 12 11,0 10,2 0,9
0833 Tokke 2 363  103 66 37 4,4 2,8 1,6
0834 Vinje 3 662  201  107 94 5,5 2,9 2,6
0901 Risør 6 889  469  240  229 6,8 3,5 3,3
0904 Grimstad 20 111 1 613  839  774 8,0 4,2 3,8
0906 Arendal 41 241 3 516 1 490 2 026 8,5 3,6 4,9
0911 Gjerstad 2 496  131 51 80 5,2 2,0 3,2
0912 Vegårshei 1 881  119 31 88 6,3 1,6 4,7
0914 Tvedestrand 5 939  399  213  186 6,7 3,6 3,1
0919 Froland 4 896  245  130  115 5,0 2,7 2,3
0926 Lillesand 9 329  649  291  358 7,0 3,1 3,8
0928 Birkenes 4 608  355  164  191 7,7 3,6 4,1
0929 Åmli 1 855  140 77 63 7,5 4,2 3,4
0935 Iveland 1 224 93 63 30 7,6 5,1 2,5
0937 Evje og Hornnes 3 408  348  134  214 10,2 3,9 6,3
0938 Bygland 1 225 62 34 28 5,1 2,8 2,3
0940 Valle 1 292 69 41 28 5,3 3,2 2,2
0941 Bykle  965  110 82 28 11,4 8,5 2,9
1001 Kristiansand 80 109 10 067 2 887 7 180 12,6 3,6 9,0
1002 Mandal 14 543 1 040  485  555 7,2 3,3 3,8
1003 Farsund 9 427  614  300  314 6,5 3,2 3,3
1004 Flekkefjord 8 975  752  425  327 8,4 4,7 3,6
1014 Vennesla 12 886  825  381  444 6,4 3,0 3,4
1017 Songdalen 5 804  553  198  355 9,5 3,4 6,1
1018 Søgne 10 417  710  364  346 6,8 3,5 3,3
1021 Marnardal 2 223  186  112 74 8,4 5,0 3,3
1026 Åseral  914 61 35 26 6,7 3,8 2,8
1027 Audnedal 1 630 53 43 10 3,3 2,6 0,6
1029 Lindesnes 4 620  375  207  168 8,1 4,5 3,6
1032 Lyngdal 7 636  605  219  386 7,9 2,9 5,1
1034 Hægebostad 1 620 90 59 31 5,6 3,6 1,9
1037 Kvinesdal 5 690  339  173  166 6,0 3,0 2,9
1046 Sirdal 1 739  121 74 47 7,0 4,3 2,7
1101 Eigersund 13 969 1 040  521  519 7,4 3,7 3,7
1102 Sandnes 63 431 7 872 3 042 4 830 12,4 4,8 7,6
1103 Stavanger  121 610 18 434 7 890 10 544 15,2 6,5 8,7
1106 Haugesund 33 665 3 747 1 807 1 940 11,1 5,4 5,8
1111 Sokndal 3 246 92 47 45 2,8 1,4 1,4
1112 Lund 3 111  189 74  115 6,1 2,4 3,7
1114 Bjerkreim 2 580  116 72 44 4,5 2,8 1,7
1119 Hå 15 949 1 234  598  636 7,7 3,7 4,0
1120 Klepp 16 350 1 245  646  599 7,6 4,0 3,7
1121 Time 15 836 1 097  473  624 6,9 3,0 3,9
1122 Gjesdal 9 969  662  368  294 6,6 3,7 2,9
1124 Sola 22 076 2 615 1 469 1 146 11,8 6,7 5,2
1127 Randaberg 9 867  757  428  329 7,7 4,3 3,3
1129 Forsand 1 134 48 36 12 4,2 3,2 1,1
1130 Strand 11 045  637  316  321 5,8 2,9 2,9
1133 Hjelmeland 2 701  270  160  110 10,0 5,9 4,1
1134 Suldal 3 833  229  153 76 6,0 4,0 2,0
1135 Sauda 4 730  187  130 57 4,0 2,7 1,2
1141 Finnøy 2 790  196  167 29 7,0 6,0 1,0
1142 Rennesøy 3 888  213  155 58 5,5 4,0 1,5
1144 Kvitsøy  542 32 27 5 5,9 5,0 0,9
1145 Bokn  811 28 26 2 3,5 3,2 0,2
1146 Tysvær 9 712  469  254  215 4,8 2,6 2,2
1149 Karmøy 39 354 2 377 1 243 1 134 6,0 3,2 2,9
1151 Utsira  214 13 6 7 6,1 2,8 3,3
1160 Vindafjord 8 161  473  349  124 5,8 4,3 1,5
1201 Bergen  252 051 26 489 9 951 16 538 10,5 3,9 6,6
1211 Etne 3 854  223  192 31 5,8 5,0 0,8
1216 Sveio 4 906  239  117  122 4,9 2,4 2,5
1219 Bømlo 11 085  626  293  333 5,6 2,6 3,0
1221 Stord 17 289 1 162  494  668 6,7 2,9 3,9
1222 Fitjar 2 908 71 44 27 2,4 1,5 0,9
1223 Tysnes 2 792  129  104 25 4,6 3,7 0,9
1224 Kvinnherad 13 112  535  214  321 4,1 1,6 2,4
1227 Jondal 1 022 21 16 5 2,1 1,6 0,5
1228 Odda 7 054  384  205  179 5,4 2,9 2,5
1231 Ullensvang 3 351  167 73 94 5,0 2,2 2,8
1232 Eidfjord  945 68 46 22 7,2 4,9 2,3
1233 Ulvik 1 095 78 49 29 7,1 4,5 2,6
1234 Granvin  950 48 31 17 5,1 3,3 1,8
1235 Voss 13 868  581  248  333 4,2 1,8 2,4
1238 Kvam 8 338  459  249  210 5,5 3,0 2,5
1241 Fusa 3 791  177  133 44 4,7 3,5 1,2
1242 Samnanger 2 379  110 54 56 4,6 2,3 2,4
1243 Os 16 437 1 018  529  489 6,2 3,2 3,0
1244 Austevoll 4 417  172  106 66 3,9 2,4 1,5
1245 Sund 5 899  434  202  232 7,4 3,4 3,9
1246 Fjell 21 507 1 225  582  643 5,7 2,7 3,0
1247 Askøy 24 432 1 273  711  562 5,2 2,9 2,3
1251 Vaksdal 4 110  159  104 55 3,9 2,5 1,3
1252 Modalen  351 7 4 3 2,0 1,1 0,9
1253 Osterøy 7 352  352  258 94 4,8 3,5 1,3
1256 Meland 6 478  283  165  118 4,4 2,5 1,8
1259 Øygarden 4 223  208 92  116 4,9 2,2 2,7
1260 Radøy 4 825  310  230 80 6,4 4,8 1,7
1263 Lindås 14 036  633  380  253 4,5 2,7 1,8
1264 Austrheim 2 576  132 90 42 5,1 3,5 1,6
1265 Fedje  596 25 22 3 4,2 3,7 0,5
1266 Masfjorden 1 652 25 20 5 1,5 1,2 0,3
1401 Flora 11 448  885  297  588 7,7 2,6 5,1
1411 Gulen 2 283 61 34 27 2,7 1,5 1,2
1412 Solund  876 59 46 13 6,7 5,3 1,5
1413 Hyllestad 1 474  110 94 16 7,5 6,4 1,1
1416 Høyanger 4 327  231 98  133 5,3 2,3 3,1
1417 Vik 2 780  151  106 45 5,4 3,8 1,6
1418 Balestrand 1 348  147  106 41 10,9 7,9 3,0
1419 Leikanger 2 156 60 44 16 2,8 2,0 0,7
1420 Sogndal 6 968  355  168  187 5,1 2,4 2,7
1421 Aurland 1 687 53 44 9 3,1 2,6 0,5
1422 Lærdal 2 199  138 92 46 6,3 4,2 2,1
1424 Årdal 5 600  367  226  141 6,6 4,0 2,5
1426 Luster 4 879  147 96 51 3,0 2,0 1,0
1428 Askvoll 3 031 98 63 35 3,2 2,1 1,2
1429 Fjaler 2 838  311  147  164 11,0 5,2 5,8
1430 Gaular 2 757 72 54 18 2,6 2,0 0,7
1431 Jølster 2 950 81 35 46 2,7 1,2 1,6
1432 Førde 11 838  633  274  359 5,3 2,3 3,0
1433 Naustdal 2 655 64 43 21 2,4 1,6 0,8
1438 Bremanger 3 899  303  199  104 7,8 5,1 2,7
1439 Vågsøy 5 989  355  151  204 5,9 2,5 3,4
1441 Selje 2 874  111 78 33 3,9 2,7 1,1
1443 Eid 5 861  270  130  140 4,6 2,2 2,4
1444 Hornindal 1 223 44 32 12 3,6 2,6 1,0
1445 Gloppen 5 673  206 95  111 3,6 1,7 2,0
1449 Stryn 6 844  664  460  204 9,7 6,7 3,0
1502 Molde 24 554 1 375  690  685 5,6 2,8 2,8
1504 Ålesund 42 317 2 765 1 340 1 425 6,5 3,2 3,4
1505 Kristiansund 22 937 1 521  640  881 6,6 2,8 3,8
1511 Vanylven 3 494 97 54 43 2,8 1,5 1,2
1514 Sande 2 541  177  136 41 7,0 5,4 1,6
1515 Herøy 8 349  387  131  256 4,6 1,6 3,1
1516 Ulstein 7 052  553  207  346 7,8 2,9 4,9
1517 Hareid 4 817  459  182  277 9,5 3,8 5,8
1519 Volda 8 509  454  188  266 5,3 2,2 3,1
1520 Ørsta 10 200  461  187  274 4,5 1,8 2,7
1523 Ørskog 2 142  182 93 89 8,5 4,3 4,2
1524 Norddal 1 769  116 97 19 6,6 5,5 1,1
1525 Stranda 4 533  364  237  127 8,0 5,2 2,8
1526 Stordal 1 001  111 82 29 11,1 8,2 2,9
1528 Sykkylven 7 565  585  312  273 7,7 4,1 3,6
1529 Skodje 3 901  225  135 90 5,8 3,5 2,3
1531 Sula 7 778  379  206  173 4,9 2,6 2,2
1532 Giske 6 873  332  182  150 4,8 2,6 2,2
1534 Haram 8 694  720  379  341 8,3 4,4 3,9
1535 Vestnes 6 478  360  247  113 5,6 3,8 1,7
1539 Rauma 7 376  356  261 95 4,8 3,5 1,3
1543 Nesset 3 076 98 59 39 3,2 1,9 1,3
1545 Midsund 1 922  133 69 64 6,9 3,6 3,3
1546 Sandøy 1 307  111 88 23 8,5 6,7 1,8
1547 Aukra 3 183  198  100 98 6,2 3,1 3,1
1548 Fræna 9 257  377  225  152 4,1 2,4 1,6
1551 Eide 3 316  104 41 63 3,1 1,2 1,9
1554 Averøy 5 444  260  168 92 4,8 3,1 1,7
1557 Gjemnes 2 618  137 63 74 5,2 2,4 2,8
1560 Tingvoll 3 062  196 99 97 6,4 3,2 3,2
1563 Sunndal 7 347  422  122  300 5,7 1,7 4,1
1566 Surnadal 6 000  131 69 62 2,2 1,2 1,0
1567 Rindal 2 041 16 13 3 0,8 0,6 0,1
1571 Halsa 1 647 48 33 15 2,9 2,0 0,9
1573 Smøla 2 119 80 62 18 3,8 2,9 0,8
1576 Aure 3 508  116 78 38 3,3 2,2 1,1
1601 Trondheim  168 257 15 479 5 317 10 162 9,2 3,2 6,0
1612 Hemne 4 225  150 47  103 3,6 1,1 2,4
1613 Snillfjord  988 35 31 4 3,5 3,1 0,4
1617 Hitra 4 145  303  231 72 7,3 5,6 1,7
1620 Frøya 4 215  421  344 77 10,0 8,2 1,8
1621 Ørland 5 033  159 96 63 3,2 1,9 1,3
1622 Agdenes 1 732 61 32 29 3,5 1,8 1,7
1624 Rissa 6 389  261  204 57 4,1 3,2 0,9
1627 Bjugn 4 540  126 69 57 2,8 1,5 1,3
1630 Åfjord 3 237 44 28 16 1,4 0,9 0,5
1632 Roan 1 010 17 11 6 1,7 1,1 0,6
1633 Osen 1 028 10 9 1 1,0 0,9 0,0
1634 Oppdal 6 629  325  141  184 4,9 2,1 2,8
1635 Rennebu 2 621 53 38 15 2,0 1,4 0,6
1636 Meldal 3 899 77 46 31 2,0 1,2 0,8
1638 Orkdal 11 160  553  244  309 5,0 2,2 2,8
1640 Røros 5 563  277  153  124 5,0 2,8 2,2
1644 Holtålen 2 064 59 41 18 2,9 2,0 0,9
1648 Midtre Gauldal 5 950  343  263 80 5,8 4,4 1,3
1653 Melhus 14 655  661  280  381 4,5 1,9 2,6
1657 Skaun 6 437  159 68 91 2,5 1,1 1,4
1662 Klæbu 5 634  232  124  108 4,1 2,2 1,9
1663 Malvik 12 457  595  375  220 4,8 3,0 1,8
1664 Selbu 4 004  129 80 49 3,2 2,0 1,2
1665 Tydal  857 26 21 5 3,0 2,5 0,6
1702 Steinkjer 20 868  790  328  462 3,8 1,6 2,2
1703 Namsos 12 723  643  194  449 5,1 1,5 3,5
1711 Meråker 2 476  131 59 72 5,3 2,4 2,9
1714 Stjørdal 20 960  836  269  567 4,0 1,3 2,7
1717 Frosta 2 487 65 37 28 2,6 1,5 1,1
1718 Leksvik 3 517  112 49 63 3,2 1,4 1,8
1719 Levanger 18 464  845  361  484 4,6 2,0 2,6
1721 Verdal 14 157  507  141  366 3,6 1,0 2,6
1723 Mosvik  836 15 13 2 1,8 1,6 0,2
1724 Verran2 2 924  485  464 21 16,6 15,9 0,7
1725 Namdalseid 1 720 54 33 21 3,1 1,9 1,2
1729 Inderøy 5 846  190  106 84 3,3 1,8 1,4
1736 Snåsa 2 176 51 40 11 2,3 1,8 0,5
1738 Lierne 1 461 64 63 1 4,4 4,3 0,1
1739 Røyrvik  499 17 13 4 3,4 2,6 0,8
1740 Namsskogan  924 31 20 11 3,4 2,2 1,2
1742 Grong 2 350 89 33 56 3,8 1,4 2,4
1743 Høylandet 1 274 18 14 4 1,4 1,1 0,3
1744 Overhalla 3 562 72 46 26 2,0 1,3 0,7
1748 Fosnes  680 21 19 2 3,1 2,8 0,3
1749 Flatanger 1 134 30 23 7 2,6 2,0 0,6
1750 Vikna 4 100  138 83 55 3,4 2,0 1,3
1751 Nærøy 4 988  141  100 41 2,8 2,0 0,8
1755 Leka  582 17 12 5 2,9 2,1 0,9
1804 Bodø 46 495 2 444  845 1 599 5,3 1,8 3,4
1805 Narvik 18 348 1 242  514  728 6,8 2,8 4,0
1811 Bindal 1 616 27 22 5 1,7 1,4 0,3
1812 Sømna 2 054 58 25 33 2,8 1,2 1,6
1813 Brønnøy 7 597  291  100  191 3,8 1,3 2,5
1815 Vega 1 288 17 10 7 1,3 0,8 0,5
1816 Vevelstad  501 18 14 4 3,6 2,8 0,8
1818 Herøy 1 652 51 22 29 3,1 1,3 1,8
1820 Alstahaug 7 208  385  135  250 5,3 1,9 3,5
1822 Leirfjord 2 088  103 29 74 4,9 1,4 3,5
1824 Vefsn 13 342  507  167  340 3,8 1,3 2,5
1825 Grane 1 500 37 20 17 2,5 1,3 1,1
1826 Hattfjelldal 1 438 51 28 23 3,5 1,9 1,6
1827 Dønna 1 432 56 27 29 3,9 1,9 2,0
1828 Nesna 1 786  133 64 69 7,4 3,6 3,9
1832 Hemnes 4 527  155 73 82 3,4 1,6 1,8
1833 Rana 25 281  925  393  532 3,7 1,6 2,1
1834 Lurøy 1 883 52 42 10 2,8 2,2 0,5
1835 Træna  455 32 25 7 7,0 5,5 1,5
1836 Rødøy 1 292 23 13 10 1,8 1,0 0,8
1837 Meløy 6 641  236  116  120 3,6 1,7 1,8
1838 Gildeskål 2 053 66 41 25 3,2 2,0 1,2
1839 Beiarn 1 137 10 8 2 0,9 0,7 0,0
1840 Saltdal 4 727  240 99  141 5,1 2,1 3,0
1841 Fauske 9 477  342  152  190 3,6 1,6 2,0
1845 Sørfold 2 021 22 11 11 1,1 0,5 0,5
1848 Steigen 2 665  130 73 57 4,9 2,7 2,1
1849 Hamarøy 1 754  120 65 55 6,8 3,7 3,1
1850 Tysfjord 2 046 52 36 16 2,5 1,8 0,8
1851 Lødingen 2 242  103 44 59 4,6 2,0 2,6
1852 Tjeldsund 1 333 25 9 16 1,9 0,7 1,2
1853 Evenes 1 345 37 19 18 2,8 1,4 1,3
1854 Ballangen 2 623  113 36 77 4,3 1,4 2,9
1856 Røst  606 27 13 14 4,5 2,1 2,3
1857 Værøy  738 66 49 17 8,9 6,6 2,3
1859 Flakstad 1 419 48 36 12 3,4 2,5 0,8
1860 Vestvågøy 10 706  464  195  269 4,3 1,8 2,5
1865 Vågan 8 976  568  216  352 6,3 2,4 3,9
1866 Hadsel 7 950  465 94  371 5,8 1,2 4,7
1867 Bø 2 838  135 48 87 4,8 1,7 3,1
1868 Øksnes 4 418  176 95 81 4,0 2,2 1,8
1870 Sortland 9 732  396 98  298 4,1 1,0 3,1
1871 Andøy 5 034  181 95 86 3,6 1,9 1,7
1874 Moskenes 1 116 65 56 9 5,8 5,0 0,8
1901 Harstad 23 126 1 142  456  686 4,9 2,0 3,0
1902 Tromsø 66 513 5 255 2 681 2 574 7,9 4,0 3,9
1911 Kvæfjord 3 032  155 49  106 5,1 1,6 3,5
1913 Skånland 2 841 89 53 36 3,1 1,9 1,3
1915 Bjarkøy  503 32 18 14 6,4 3,6 2,8
1917 Ibestad 1 440 62 29 33 4,3 2,0 2,3
1919 Gratangen 1 151 67 48 19 5,8 4,2 1,7
1920 Lavangen 1 023 19 6 13 1,9 0,6 1,3
1922 Bardu 3 981  225 86  139 5,7 2,2 3,5
1923 Salangen 2 203 99 16 83 4,5 0,7 3,8
1924 Målselv 6 490  137 99 38 2,1 1,5 0,6
1925 Sørreisa 3 360  115 64 51 3,4 1,9 1,5
1926 Dyrøy 1 216 34 13 21 2,8 1,1 1,7
1927 Tranøy 1 537 59 40 19 3,8 2,6 1,2
1928 Torsken  916 32 23 9 3,5 2,5 1,0
1929 Berg  942 49 40 9 5,2 4,2 1,0
1931 Lenvik 11 207  544  178  366 4,9 1,6 3,3
1933 Balsfjord 5 497  171  117 54 3,1 2,1 1,0
1936 Karlsøy 2 383  142 76 66 6,0 3,2 2,8
1938 Lyngen 3 166  119 44 75 3,8 1,4 2,4
1939 Storfjord 1 869 80 64 16 4,3 3,4 0,9
1940 Gáivuotna Kåfjord 2 236 54 40 14 2,4 1,8 0,6
1941 Skjervøy 2 897  131 74 57 4,5 2,6 2,0
1942 Nordreisa 4 694  113 53 60 2,4 1,1 1,3
1943 Kvænangen 1 330 30 19 11 2,3 1,4 0,8
2002 Vardø 2 144  144 81 63 6,7 3,8 2,9
2003 Vadsø 6 076  660  163  497 10,9 2,7 8,2
2004 Hammerfest 9 493  890  368  522 9,4 3,9 5,5
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 2 971  117 99 18 3,9 3,3 0,6
2012 Alta 18 488 1 003  447  556 5,4 2,4 3,0
2014 Loppa 1 087 35 22 13 3,2 2,0 1,2
2015 Hasvik  970 68 50 18 7,0 5,2 1,9
2017 Kvalsund 1 044 36 20 16 3,4 1,9 1,5
2018 Måsøy 1 309  113 84 29 8,6 6,4 2,2
2019 Nordkapp 3 180  179 91 88 5,6 2,9 2,8
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 4 000  167 77 90 4,2 1,9 2,3
2021 Kárásjohka Karasjok 2 786  144 95 49 5,2 3,4 1,8
2022 Lebesby 1 332 92 60 32 6,9 4,5 2,4
2023 Gamvik 1 025 69 50 19 6,7 4,9 1,9
2024 Berlevåg 1 061 52 28 24 4,9 2,6 2,3
2025 Deatnu Tana 2 951  214  135 79 7,3 4,6 2,7
2027 Unjárga Nesseby  878 42 22 20 4,8 2,5 2,3
2028 Båtsfjord 2 074  260  145  115 12,5 7,0 5,5
2030 Sør-Varanger 9 623  884  321  563 9,2 3,3 5,9
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  Tallet på innvandringer til 1724 Verran kan være feilregistreringer, slik at det er uvisst om de som har meldt flytting til kommunen fra utlandet og er registrert bosatte der, egentlig holder til i kommunen.

Standardtegn i tabeller