Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

9 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1. Fylke. 1. januar 2009
Fylke Folkemengde i alt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Absolutte tall
I alt Norden Vest-Europa Øst-Europa Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika2 Sør- og Mellom-Amerika Oseania
I alt 4 799 252  508 199 59 308 52 356  121 151 61 191  186 355 8 943 17 292 1 603
01 Østfold  268 584 28 470 3 809 1 818 9 362 2 798 9 799  291  559 34
02 Akershus  527 625 64 791 9 753 6 806 14 510 4 980 25 414 1 275 1 848  205
03 Oslo  575 475  152 149 14 585 9 953 23 799 27 131 69 278 1 941 4 975  487
04 Hedmark  190 071 10 802 2 040 1 273 2 924 1 180 2 969  155  243 18
05 Oppland  184 288 10 610 1 529 1 363 3 171 1 116 3 015  167  223 26
06 Buskerud  254 634 29 751 3 642 2 672 7 545 2 462 12 159  329  883 59
07 Vestfold  229 134 20 479 2 802 2 213 6 213 1 635 6 703  389  442 82
08 Telemark  167 548 13 226 1 585 1 547 3 345 1 879 4 096  195  553 26
09 Aust-Agder  107 359 8 318 1 085 1 277 2 412  625 2 431  258  206 24
10 Vest-Agder  168 233 16 391 1 571 2 092 4 597 1 232 5 123  586 1 145 45
11 Rogaland  420 574 44 272 4 000 6 853 13 045 3 934 13 307 1 326 1 594  213
12 Hordaland  469 681 37 823 3 101 4 876 10 123 4 212 12 105  858 2 373  175
14 Sogn og Fjordane  106 457 5 976  632 1 196 1 828  590 1 289 97  328 16
15 Møre og Romsdal  248 727 14 406 1 436 2 419 4 678 1 147 3 976  243  457 50
16 Sør-Trøndelag  286 729 20 555 2 141 2 476 5 362 2 229 7 103  381  804 59
17 Nord-Trøndelag  130 708 5 362  728  611 1 605  804 1 421 84 92 17
18 Nordland  235 380 10 694 1 663 1 162 2 758 1 382 3 270  162  266 31
19 Troms  155 553 8 955 1 766 1 406 2 106 1 323 1 909  182  232 31
20 Finnmark 72 492 5 169 1 440  343 1 768  532  988 24 69 5
                     
    Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Prosent
I alt 4 799 252  508 199 11,7 10,3 23,8 12,0 36,7 1,8 3,4 0,3
01 Østfold  268 584 28 470 13,4 6,4 32,9 9,8 34,4 1,0 2,0 0,1
02 Akershus  527 625 64 791 15,1 10,5 22,4 7,7 39,2 2,0 2,9 0,3
03 Oslo  575 475  152 149 9,6 6,5 15,6 17,8 45,5 1,3 3,3 0,3
04 Hedmark  190 071 10 802 18,9 11,8 27,1 10,9 27,5 1,4 2,2 0,2
05 Oppland  184 288 10 610 14,4 12,8 29,9 10,5 28,4 1,6 2,1 0,2
06 Buskerud  254 634 29 751 12,2 9,0 25,4 8,3 40,9 1,1 3,0 0,2
07 Vestfold  229 134 20 479 13,7 10,8 30,3 8,0 32,7 1,9 2,2 0,4
08 Telemark  167 548 13 226 12,0 11,7 25,3 14,2 31,0 1,5 4,2 0,2
09 Aust-Agder  107 359 8 318 13,0 15,4 29,0 7,5 29,2 3,1 2,5 0,3
10 Vest-Agder  168 233 16 391 9,6 12,8 28,0 7,5 31,3 3,6 7,0 0,3
11 Rogaland  420 574 44 272 9,0 15,5 29,5 8,9 30,1 3,0 3,6 0,5
12 Hordaland  469 681 37 823 8,2 12,9 26,8 11,1 32,0 2,3 6,3 0,5
14 Sogn og Fjordane  106 457 5 976 10,6 20,0 30,6 9,9 21,6 1,6 5,5 0,3
15 Møre og Romsdal  248 727 14 406 10,0 16,8 32,5 8,0 27,6 1,7 3,2 0,3
16 Sør-Trøndelag  286 729 20 555 10,4 12,0 26,1 10,8 34,6 1,9 3,9 0,3
17 Nord-Trøndelag  130 708 5 362 13,6 11,4 29,9 15,0 26,5 1,6 1,7 0,3
18 Nordland  235 380 10 694 15,6 10,7 23,7 12,7 31,3 1,9 2,6 0,4
19 Troms  155 553 8 955 19,7 15,7 23,5 14,8 21,3 2,0 2,6 0,3
20 Finnmark 72 492 5 169 27,9 6,6 34,2 10,3 19,1 0,5 1,3 0,1
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  USA og Canada

Standardtegn i tabeller