Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

8 Folkemengde, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og landbakgrunn1. 1. januar 2009
Landbakgrunn I alt Norsk statsborgerskap Utenlandsk statsborgerskap Prosent med norsk statsborgerskap
I alt 4 799 252 4 496 275  302 977 93,7
Norge 4 291 053 4 276 683 14 370 99,7
         
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt  508 199  219 592  288 607 43,2
Europa i alt  232 815 57 658  175 157 24,8
Danmark 19 284 4 383 14 901 22,7
Finland 6 654 1 093 5 561 16,4
Island 3 749  304 3 445 8,1
Sverige 28 730 3 214 25 516 11,2
Bulgaria 1 796  715 1 081 39,8
Estland 1 678  182 1 496 10,8
Frankrike 3 571  368 3 203 10,3
Kroatia 3 184 2 216  968 69,6
Italia 1 789  313 1 476 17,5
Latvia 1 857  149 1 708 8,0
Nederland 6 554  828 5 726 12,6
Polen 44 482 5 023 39 459 11,3
Romania 3 490  969 2 521 27,8
Litauen 7 562  166 7 396 2,2
Spania 1 953  357 1 596 18,3
Storbritannia 12 284 1 816 10 468 14,8
Russland 13 914 3 557 10 357 25,6
Sveits 1 158  176  982 15,2
Tyskland 20 916 3 014 17 902 14,4
Ukraina 2 268  587 1 681 25,9
Ungarn 2 095 1 208  887 57,7
Bosnia-Hercegovina 15 683 11 277 4 406 71,9
Makedonia 3 049 2 390  659 78,4
Slovakia 1 812  142 1 670 7,8
Tsjekkia 1 351  560  791 41,5
Serbia 2 508 1 421 1 087 56,7
Kosovo 12 531 9 367 3 164 74,8
Resten av Europa 6 913 1 863 5 050 26,9
         
Afrika i alt 61 191 32 616 28 575 53,3
Algerie 1 422  981  441 69,0
Burundi 1 025 98  927 9,6
Eritrea 4 127 2 133 1 994 51,7
Etiopia 4 420 2 079 2 341 47,0
Egypt  749  408  341 54,5
Gambia 1 339  978  361 73,0
Ghana 1 954 1 148  806 58,8
Kenya 1 187  609  578 51,3
Kongo 1 930  370 1 560 19,2
Liberia 1 017 29  988 2,9
Marokko 7 811 6 535 1 276 83,7
Nigeria 1 121  532  589 47,5
Rwanda  613  191  422 31,2
Somalia 23 633 12 527 11 106 53,0
Sudan 1 147  529  618 46,1
Sør-Afrika  726  274  452 37,7
Tanzania  698  231  467 33,1
Tunisia 1 027  687  340 66,9
Uganda  878  432  446 49,2
Resten av Afrika 4 367 1 845 2 522 42,2
         
Asia med Tyrkia i alt  186 355  118 389 67 966 63,5
Afghanistan 8 991 2 419 6 572 26,9
Bangladesh  736  429  307 58,3
Burma 2 618 50 2 568 1,9
Sri Lanka 13 436 11 009 2 427 81,9
Filippinene 12 262 6 091 6 171 49,7
Hongkong  825  643  182 77,9
India 9 349 5 674 3 675 60,7
Indonesia 1 061  234  827 22,1
Irak 24 505 13 262 11 243 54,1
Iran 15 666 11 557 4 109 73,8
Israel  553  265  288 47,9
Japan  713  147  566 20,6
Kina 6 699 3 415 3 284 51,0
Sør-Korea  736  232  504 31,5
Libanon 2 348 1 924  424 81,9
Det palestinske området 2 100  762 1 338 36,3
Nepal  460 64  396 13,9
Pakistan 30 161 24 316 5 845 80,6
Syria 1 872 1 300  572 69,4
Thailand 10 989 2 927 8 062 26,6
Tyrkia 15 436 11 840 3 596 76,7
Vietnam 19 726 17 944 1 782 91,0
Resten av Asia 5 113 1 885 3 228 36,9
         
Nord-Amerika2 i alt 8 943 1 960 6 983 21,9
USA 7 450 1 673 5 777 22,5
Canada 1 493  287 1 206 19,2
         
Sør-og Mellom-Amerika i alt 17 292 8 813 8 479 51,0
Brasil 2 478  466 2 012 18,8
Chile 7 452 5 153 2 299 69,1
Colombia 1 149  520  629 45,3
Peru  956  413  543 43,2
Cuba  689  259  430 37,6
Argentina  606  265  341 43,7
Mexico  684  223  461 32,6
Den dominikanske republikk  553  297  256 53,7
Resten av Sør- og Mellom-Amerika 2 725 1 217 1 508 44,7
         
Oseania i alt 1 603  156 1 447 9,7
Australia 1 125 92 1 033 8,2
Resten av Oceania  478 64  414 13,4
1  Eget, eventuelt mors eller fars fødeland for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Bare USA og Canada

Standardtegn i tabeller