Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

7 Folkemengde, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn1.1970-2008. Absolutte tall og prosent
År I alt Utlandet2
I alt Norge Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Norden Vest-Europa ellers Øst-Europa Nord-Amerika, Oseania Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia
1.1.1970 3 874 133 3 814 937 59 196 26 548 15 190 5 806 8 103 3 549
1.1.1980 4 091 132 3 995 930 95 202 31 210 22 686 7 114 11 810 22 382
                 
1.1.1986 4 159 187 4 035 839  123 348 35 766 28 503 8 868 11 332 38 879
1.1.1987 4 175 521 4 044 379  131 142 37 880 28 797 9 374 11 320 43 771
1.1.1988 4 198 289 4 051 992  146 297 39 509 29 420 10 639 11 350 55 379
1.1.1989 4 220 686 4 060 393  160 293 40 037 29 972 11 878 11 292 67 114
1.1.1990 4 233 116 4 064 818  168 298 38 089 29 107 13 551 10 769 76 782
                 
1.1.1991 4 249 830 4 075 162  174 668 37 285 28 208 14 663 10 558 83 954
1.1.1992 4 273 634 4 090 640  182 994 37 589 28 000 15 926 10 552 90 927
1.1.1993 4 299 167 4 106 072  193 095 38 176 28 524 18 647 10 584 97 164
1.1.1994 4 324 815 4 119 217  205 598 39 060 28 581 26 321 10 338  101 298
1.1.1995 4 348 410 4 133 362  215 048 40 608 28 853 30 276 10 211  105 100
                 
1.1.1996 4 369 957 4 146 160  223 797 41 643 29 188 33 200 10 037  109 729
1.1.1997 4 392 714 4 160 522  232 192 43 696 29 491 34 486 9 879  114 640
1.1.1998 4 417 599 4 172 894  244 705 47 886 30 250 35 733 9 694  121 142
1.1.1999 4 445 329 4 184 587  260 742 52 338 31 795 37 430 9 787  129 392
1.1.2000 4 478 497 4 196 010  282 487 53 445 33 097 46 098 9 578  140 269
                 
1.1.2001 4 503 436 4 205 705  297 731 53 480 33 271 48 257 9 272  153 451
1.1.2002 4 524 066 4 213 362  310 704 53 466 33 961 49 677 9 159  164 441
1.1.2003 4 552 252 4 219 459  332 793 54 277 35 243 53 249 9 413  180 611
1.1.2004 4 577 457 4 228 517  348 940 53 940 35 906 56 339 9 456  193 299
1.1.2005 4 606 363 4 241 382  364 981 53 201 36 960 61 342 9 176  204 302
                 
1.1.2006 4 640 219 4 253 520  386 699 53 551 38 635 68 210 9 214  217 089
1.1.2007 4 681 134 4 265 816  415 318 54 467 41 464 79 622 9 537  230 228
1.1.2008 4 737 171 4 277 557  459 614 56 483 46 555  100 060 9 982  246 534
1.1.2009 4 799 252 4 291 053  508 199 59 308 52 356  121 151 10 546  264 838
                 
Prosent av totalbefolkningen                
1.1.1970  100,0 98,5 1,5 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1
1.1.1980  100,0 97,7 2,3 0,8 0,6 0,2 0,3 0,5
                 
1.1.1986  100,0 97,0 3,0 0,9 0,7 0,2 0,3 0,9
1.1.1987  100,0 96,9 3,1 0,9 0,7 0,2 0,3 1,0
1.1.1988  100,0 96,5 3,5 0,9 0,7 0,3 0,3 1,3
1.1.1989  100,0 96,2 3,8 0,9 0,7 0,3 0,3 1,6
1.1.1990  100,0 96,0 4,0 0,9 0,7 0,3 0,3 1,8
                 
1.1.1991  100,0 95,9 4,1 0,9 0,7 0,3 0,2 2,0
1.1.1992  100,0 95,7 4,3 0,9 0,7 0,4 0,2 2,1
1.1.1993  100,0 95,5 4,5 0,9 0,7 0,4 0,2 2,3
1.1.1994  100,0 95,2 4,8 0,9 0,7 0,6 0,2 2,3
1.1.1995  100,0 95,1 4,9 0,9 0,7 0,7 0,2 2,4
                 
1.1.1996  100,0 94,9 5,1 1,0 0,7 0,8 0,2 2,5
1.1.1997  100,0 94,7 5,3 1,0 0,7 0,8 0,2 2,6
1.1.1998  100,0 94,5 5,5 1,1 0,7 0,8 0,2 2,7
1.1.1999  100,0 94,1 5,9 1,2 0,7 0,8 0,2 2,9
1.1.2000  100,0 93,7 6,3 1,2 0,7 1,0 0,2 3,1
                 
1.1.2001  100,0 93,4 6,6 1,2 0,7 1,1 0,2 3,4
1.1.2002  100,0 93,1 6,9 1,2 0,8 1,1 0,2 3,6
1.1.2003  100,0 92,7 7,3 1,2 0,8 1,2 0,2 4,0
1.1.2004  100,0 92,4 7,6 1,2 0,8 1,2 0,2 4,2
1.1.2005  100,0 92,1 7,9 1,2 0,8 1,3 0,2 4,4
                 
1.1.2006  100,0 91,7 8,3 1,2 0,8 1,5 0,2 4,7
1.1.2007  100,0 91,1 8,9 1,2 0,9 1,7 0,2 4,9
1.1.2008  100,0 90,3 9,7 1,2 1,0 2,1 0,2 5,2
1.1.2009  100,0 89,4 10,6 1,2 1,1 2,5 0,2 5,5
                 
Prosent av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre                
1.1.1970 - -  100,0 44,8 25,7 9,8 13,7 6,0
1.1.1980 - -  100,0 32,8 23,8 7,5 12,4 23,5
1.1.1986 - -  100,0 29,0 23,1 7,2 9,2 31,5
1.1.1987 - -  100,0 28,9 22,0 7,1 8,6 33,4
1.1.1988 - -  100,0 27,0 20,1 7,3 7,8 37,9
1.1.1989 - -  100,0 25,0 18,7 7,4 7,0 41,9
1.1.1990 - -  100,0 22,6 17,3 8,1 6,4 45,6
                 
1.1.1991 - -  100,0 21,3 16,1 8,4 6,0 48,1
1.1.1992 - -  100,0 20,5 15,3 8,7 5,8 49,7
1.1.1993 - -  100,0 19,8 14,8 9,7 5,5 50,3
1.1.1994 - -  100,0 19,0 13,9 12,8 5,0 49,3
1.1.1995 - -  100,0 18,9 13,4 14,1 4,7 48,9
                 
1.1.1996 - -  100,0 18,6 13,0 14,8 4,5 49,0
1.1.1997 - -  100,0 18,8 12,7 14,9 4,3 49,4
1.1.1998 - -  100,0 19,6 12,4 14,6 4,0 49,5
1.1.1999 - -  100,0 20,1 12,2 14,4 3,8 49,6
1.1.2000 - -  100,0 18,9 11,7 16,3 3,4 49,7
                 
1.1.2001 - -  100,0 18,0 11,2 16,2 3,1 51,5
1.1.2002 - -  100,0 17,2 10,9 16,0 2,9 52,9
1.1.2003 - -  100,0 16,3 10,6 16,0 2,8 54,3
1.1.2004 - -  100,0 15,5 10,3 16,1 2,7 55,4
1.1.2005 - -  100,0 14,6 10,1 16,8 2,5 56,0
                 
1.1.2006 - -  100,0 13,8 10,0 17,6 2,4 56,1
1.1.2007 - -  100,0 13,1 10,0 19,2 2,3 55,4
1.1.2008 - -  100,0 12,3 10,1 21,8 2,2 53,6
1.1.2009 - -  100,0 11,7 10,3 23,8 2,1 52,1
1  Eget, eventuelt mors eller fars fødeland dersom det er utanlandsk, ellers Norge.
2  Personer med to utenlandsfødte foreldre.

Standardtegn i tabeller