Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

4 Tre varianter av innvandringskategori, fødeland og statsborgerskap. 1. januar 2009
Landbakgrunn/ fødeland/ statsborgerskap Folkemengde etter
Innvandringskategori Fødeland Statsborgerskap
Innvandringsbakgrunn1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre3 Innvandrere2 Norskfødte med innvandrerforeldre
Utlandet i alt  774 044  508 199  422 595 85 604  488 7534  302 977
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand  376 0484  188 5554  177 7224 10 8334  219 6174  181 6324
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS  397 9964  319 6444  244 8734 74 7714  269 1364  121 3454
             
Utvalgte grupperinger            
EØS  321 774  170 742  160 572 10 170  191 070  165 820
EU  322 037  172 279  162 354 9 925  192 547  165 332
EFTA 9 948 4 927 4 442  485 5 530 5 063
EØS utenfor Norden  108 286 51 115 47 882 3 233 42 836 48 934
             
Tidl. Jugoslavia 40 895 37 477 29 548 7 929 29 324 9 946
Tidl. Sovjetunionen 34 735 30 266 28 274 1 992 28 706 24 441
1  Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.
3  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
4  Tallene er rettet 5. mai 2009 kl. 15.00.

Standardtegn i tabeller