Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

3 Tre varianter av innvandringskategori1, fødeland og statsborgerskap etter landbakgrunn og kjønn. 1. januar 2009
Landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap/kjønn Folkemengde etter
Innvandringskategori Fødeland Statsborgerskap
Innvandringsbakgrunn2 Innvandrere og norskfødte med innvandrereforeldre3 Innvandrere4 Norskfødte med innvandrerforeldre
Begge kjønn            
Utlandet i alt  774 044  508 199  422 595 85 604  488 753  302 977
Norden  146 212 59 308 55 626 3 682 73 325 63 509
Vest-Europa  111 845 52 356 49 016 3 340 62 004 50 024
Øst-Europa  137 367  121 151  108 393 12 758  109 345 79 488
Afrika 74 600 61 191 46 395 14 796 49 099 26 957
Asia med Tyrkia  229 172  186 355  137 889 48 466  152 639 62 491
Nord-Amerika5 38 090 8 943 8 626  317 18 356 9 845
Sør- og Mellom-Amerika 32 967 17 292 15 087 2 205 21 735 7 387
Oseania 3 791 1 603 1 563 40 2 250 1 419
Statsløse - - - - - 1 788
Uoppgitt - - - - - 69
             
Menn            
Utlandet i alt  396 196  260 616  216 748 43 868  249 032  160 376
Norden 73 616 28 743 26 854 1 889 35 997 32 477
Vest-Europa 60 250 29 504 27 750 1 754 34 448 29 139
Øst-Europa 75 282 66 821 60 320 6 501 60 873 47 639
Afrika 39 655 32 713 25 141 7 572 26 593 14 220
Asia med Tyrkia  110 280 90 226 65 428 24 798 70 968 27 210
Nord-Amerika5 19 079 4 067 3 908  159 8 772 4 740
Sør- og Mellom-Amerika 15 976 7 593 6 419 1 174 10 099 2 915
Oseania 2 058  949  928 21 1 282  861
Statsløse - - - - - 1 136
Uoppgitt - - - - - 39
             
Kvinner            
Utlandet i alt  377 848  247 583  205 847 41 736  239 741  142 601
Norden 72 596 30 565 28 772 1 793 37 348 31 032
Vest-Europa 51 595 22 852 21 266 1 586 27 556 20 885
Øst-Europa 62 085 54 330 48 073 6 257 48 472 31 849
Afrika 34 945 28 478 21 254 7 224 22 506 12 737
Asia med Tyrkia  118 892 96 129 72 461 23 668 81 671 35 281
Nord-Amerika5 19 011 4 876 4 718  158 9 584 5 105
Sør- og Mellom-Amerika 16 991 9 699 8 668 1 031 11 636 4 472
Oseania 1 733  654  635 19  968  558
Statsløse - - - - -  652
Uoppgitt - - - - - 30
1  Generell definisjon: Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4  Eget, mor eller far sitt fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
5  USA og Canada

Standardtegn i tabeller