Statistisk sentralbyrå

Innvandrere og norskfdte med innvandrerforeldre

1 Folkemengde 1. januar 2008 og 2009 og endringene i 2008, etter innvandringskategori og landbakgrunn. Absolutte tall
Landbakgrunn Folkemengde 1. januar 2008 Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflyttinger Folketilvekst1 Folkemengde 1. januar 2009
Befolkningen, i alt 4 737 171 60 497 41 712 18 785 66 961 23 615 43 346 62 131 4 799 252
Uten innvandringsbakgrunn 4 020 204 46 278 39 803 6 475 4 658 5 621 -963 5 512 4 025 208
Med innvandringsbakgrunn i alt  716 967 14 219 1 909 12 310 62 303 17 994 44 309 56 619  774 044
Innvandrere  380 644 29 1 387 -1 378 59 219 15 532 43 687 42 309  422 595
Norskfødte med innvandrerforeldre 78 970 6 801 46 6 755  484  880 -396 6 359 85 604
Utenlandsfødte med n norsk forelder 28 968 - 67 -67 1 324  381  943  876 29 882
Norskfødte med n utenlandsfødt forelder  192 637 7 409  364 7 045  732 1 056 -324 6 721  199 687
Født i utlandet og har norskfødte foreldre3 35 748 - 45 -45  544  145  399  354 36 276
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre4  459 614 6 810 1 433 5 377 59 703 16 412 43 291 48 668  508 199
Øvrig befolkning 4 277 557 53 687 40 279 13 408 7 258 7 203 55 13 463 4 291 053
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn5
I alt  459 614 6 810 1 433 5 377 59 703 16 412 43 291 48 668  508 199
Norden 56 483  322  443 -121 7 113 4 114 2 999 2 878 59 308
Vest-Europa utenom Norden 46 555  361  279 82 8 278 2 496 5 782 5 864 52 356
Øst-Europa  100 060 1 711  225 1 486 24 110 4 333 19 777 21 263  121 151
Asia med Tyrkia  174 040 2 802  241 2 561 12 658 3 084 9 574 12 135  186 355
Afrika 56 376 1 479 77 1 402 4 563 1 187 3 376 4 778 61 191
Sør- og Mellom-Amerika 16 118  101 30 71 1 555  438 1 117 1 188 17 292
Nord-Amerika 8 533 23  133 -110 1 104  577  527  417 8 943
Oseania 1 449 11 5 6  322  183  139  145 1 603
Utvalgte grupper
Polen 32 069  592 45  547 14 448 2 546 11 902 12 449 44 482
Pakistan 29 134  441 49  392  882  286  596  988 30 161
Sverige 26 244  167  170 -3 4 890 2 377 2 513 2 510 28 730
Irak 22 881  564 19  545 1 389  267 1 122 1 667 24 505
Somalia 21 795  783 17  766 1 400  360 1 040 1 806 23 633
Vietnam 19 226  270 30  240  384  140  244  484 19 726
Danmark 19 220 72  220 -148 1 155  929  226 78 19 284
Tyskland 17 472  202 82  120 4 180  856 3 324 3 444 20 916
Bosnia-Hercegovina 15 649  194 49  145  309 87  222  367 15 683
Iran 15 134  148 30  118  578  178  400  518 15 666
Tyrkia 15 003  235 14  221  425  199  226  447 15 436
Sri Lanka 13 063  218 10  208  372  202  170  378 13 436
Russland 12 823  223 19  204 1 262  213 1 049 1 253 13 914
Storbritannia 11 784 43  114 -71 1 138  544  594  523 12 284
1  Differansen i folkemengde to påfølgende år vil som regel avvike fra summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Avviket i "befolkningsregnskapet" skyldes forsinket meldingsgang, annulleringer, korreksjoner mv.
2  Disse er personer som i ettertid har blitt omregistrert, de skulle kun vært fødselsregistrert.
3  Utenlandsk adopterte er med her
4  Sum av kategoriene 'Førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn' og 'Født i Norge av to utenlandsfødte foreldre'
5  Endringer på variabelen landbakgrunn ble gjennomført pga. kvalitetsforbedring. Dette kan føre til et større avvik i folketilvekst for enkelte land.

Standardtegn i tabeller