Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

14 Førstegenerasjonsinnvandrere1, etter tid bosatt i Norge/første innvandringsår og landbakgrunn2. 1. januar 2008.
Landbakgrunn/sex I alt Botid i år
25 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
Begge kjønn, i alt  380 644 52 217 20 522 43 394 43 077 66 467  154 967
               
Norden i alt 52 972 16 221 3 832 4 182 5 325 9 651 13 761
Av dette              
Danmark 17 775 8 243 1 502 1 643 1 238 1 911 3 238
Sverige 25 081 5 046 1 415 1 860 2 832 5 630 8 298
               
Vest-Europa i alt 43 523 11 674 2 591 2 304 3 064 5 945 17 945
Av dette              
Frankrike 2 981  546  154  158  232  472 1 419
Nederland 5 422 1 281  270  270  450  712 2 439
Spania 1 677  440  103  125  140  213  656
Storbritannia 11 145 4 145  993  769  944 1 316 2 978
Tyskland 16 348 3 466  619  570  840 2 415 8 438
               
Øst-Europa i alt 89 022 3 863 1 736 4 648 16 379 12 740 49 656
Av dette              
Bosnia-Hercegovina 13 130  161 36  140 10 117 1 523 1 153
Kosovo 8 238 48 28 1 258 2 412 2 977 1 515
Kroatia 2 657  406 47  135  193 1 400  476
Litauen 4 951 18 1 12 64  317 4 539
Polen 30 636  977 1 154 1 422  969  979 25 135
Russland 11 869 95 35  162  991 2 701 7 885
Serbia4 2 302  397 65  191  321  395  933
Ukraina 1 840 17 5 30 98  370 1 320
               
Afrika i alt 43 036 2 551 1 465 5 101 3 871 9 235 20 813
Av dette              
Burundi  866 - - - 6 77  783
Eritrea 2 608  131  154  711  171  198 1 243
Etiopia 3 148 71 91  309  149  950 1 578
Ghana 1 362 23 72  305  192  280  490
Kenya  937 85 50  127  103  170  402
Kongo 1 478 17 13 48 37  160 1 203
Liberia  917 1 4 7 3 11  891
Marokko 4 636  982  403  936  570  894  851
Somalia 16 208 19 39 1 505 1 750 4 397 8 498
               
Asia med Tyrkia  128 409 13 239 9 380 22 676 12 677 25 612 44 825
Av dette              
Afghanistan 7 054 3 37  216 76 1 671 5 051
Filippinene 9 671  763  880 1 372  756 1 430 4 470
India 5 849 1 420  726  676  428  595 2 004
Irak 18 132 24 49  852 1 846 8 256 7 105
Iran 12 626  106  487 4 708 1 445 3 204 2 676
Kina 5 160  427  298  895  504  619 2 417
Pakistan 16 110 4 965 2 200 2 433 1 494 2 139 2 879
Sri Lanka 8 264  236  778 3 042 1 435 1 483 1 290
Thailand 9 448  182  307  716  939 1 714 5 590
Tyrkia 9 819 1 735  755 2 171 1 105 1 722 2 331
Vietnam 12 571 2 305 2 304 3 815 1 745  888 1 514
Burma 1 990 9 2 15 11 29 1 924
Nord-Amerika3 i alt 8 240 2 895  522  546  710 1 013 2 554
Av dette              
USA 6 918 2 546  446  478  584  842 2 022
               
Sør- og Mellom-Amerika i alt 14 027 1 536  952 3 874  959 2 096 4 610
Av dette              
Brasil 2 081  104 75  139  126  317 1 320
Chile 5 797  679  565 3 196  275  429  653
Colombia  953 73 45  106 59  272  398
               
Oseania i alt 1 415  238 44 63 92  175  803
Av dette              
Australia  998  147 29 45 56  119  602
               
Menn i alt  192 964 24 725 10 586 23 501 19 690 32 398 82 064
Norden 25 358 6 102 1 928 2 076 2 502 5 049 7 701
Vest-Europa 24 392 5 312 1 558 1 286 1 833 3 637 10 766
Øst-Europa 47 868 1 950  827 2 167 7 569 4 914 30 441
Afrika 23 466 1 654  942 3 368 1 930 4 711 10 861
Asia med Tyrkia 61 311 7 799 4 629 12 301 5 075 12 682 18 825
Nord-Amerika3 3 715 1 077  230  250  360  511 1 287
Sør- og Mellom-Amerika 6 013  743  450 2 021  361  775 1 663
Oseania  841 88 22 32 60  119  520
               
Kvinner i alt  187 680 27 492 9 936 19 893 23 387 34 069 72 903
Norden 27 614 10 119 1 904 2 106 2 823 4 602 6 060
Vest-Europa 19 131 6 362 1 033 1 018 1 231 2 308 7 179
Øst-Europa 41 154 1 913  909 2 481 8 810 7 826 19 215
Afrika 19 570  897  523 1 733 1 941 4 524 9 952
Asia med Tyrkia 67 098 5 440 4 751 10 375 7 602 12 930 26 000
Nord-Amerika3 4 525 1 818  292  296  350  502 1 267
Sør- og Mellom-Amerika 8 014  793  502 1 853  598 1 321 2 947
Oseania  574  150 22 31 32 56  283
1  Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.
2  Hovedsaklig eget, eventuelt foreldrenes fødeland dersom begge er født i utlandet og dette er ulikt personens eget.
3  USA og Canada.
4  Endring i landkoder, Serbia Montenegro er delt i Serbia, Kosovo og Montenegro.

Standardtegn i tabeller