Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

12 Innvandrerbefolkningen1, etter fem grupper av landbakgrunn2. Bydeler i Oslo. 1. januar 2008. Absolutte tall og prosent
Bydel Alle Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Norden Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Vest-Europa Prosent av folkemengda i bydelen Bakgrunn i Øst-Europa Prosent av folkemengda i bydelen Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia Prosent av folkemengda i bydelen Bakgrunn i Nord-Amerika3,Oseania Prosent av folkemengda i bydelen Folkemengden i alt
Hele Oslo  139 878 25,0 13 426 2,4 8 702 1,6 19 721 3,5 95 853 17,1 2 176 0,4  560 484
01 Gamle Oslo 13 324 33,7 1 078 2,7  567 1,4 1 547 3,9 9 984 25,3  148 0,4 39 500
02 Grünerløkka 11 478 27,2 1 358 3,2  601 1,4 1 875 4,5 7 468 17,7  176 0,4 42 129
03 Sagene 6 940 21,4  767 2,4  479 1,5 1 075 3,3 4 496 13,9  123 0,4 32 394
04 St. Hanshaugen 5 875 19,5 1 350 4,5  657 2,2 1 030 3,4 2 643 8,8  195 0,6 30 144
05 Frogner 9 038 19,0 2 275 4,8 1 604 3,4 1 543 3,2 3 158 6,6  458 1,0 47 618
06 Ullern 3 789 13,1  765 2,6  609 2,1  781 2,7 1 485 5,1  149 0,5 28 898
07 Vestre Aker 5 222 12,4 1 016 2,4  887 2,1 1 022 2,4 2 052 4,9  245 0,6 42 042
08 Nordre Aker 5 641 12,9  911 2,1  740 1,7 1 143 2,6 2 671 6,1  176 0,4 43 843
09 Bjerke 8 982 34,2  479 1,8  277 1,1 1 230 4,7 6 949 26,5 47 0,2 26 229
10 Grorud 9 659 37,9  320 1,3  184 0,7 1 065 4,2 8 052 31,6 38 0,1 25 461
11 Stovner 11 926 40,6  333 1,1  241 0,8  916 3,1 10 406 35,5 30 0,1 29 351
12 Alna 18 269 40,5  497 1,1  390 0,9 2 264 5,0 15 061 33,4 57 0,1 45 114
13 Østensjø 8 058 18,1  734 1,7  381 0,9 1 323 3,0 5 524 12,4 96 0,2 44 399
14 Nordstrand 5 381 12,0  837 1,9  573 1,3 1 127 2,5 2 705 6,0  139 0,3 44 802
15 Søndre Nordstrand 15 447 44,2  527 1,5  419 1,2 1 626 4,6 12 794 36,6 81 0,2 34 980
16 Sentrum  391 45,4 99 11,5 31 3,6  105 12,2  148 17,2 8 0,9  861
17 Marka 96 6,1 28 1,8 33 2,1 11 0,7 18 1,1 6 0,4 1 585
Uoppgitt, uten fast bosted  362 31,9 52 4,6 29 2,6 38 3,4  239 21,1 4 0,4 1 134
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget eventuelt mors eller fars sitt fødeland.
3  USA og Canda.

Standardtegn i tabeller