Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

10 Innvandrerbefolkningen1, etter vestlig og ikke-vestlig landbakgrunn2 og kommune. 1. januar 2008. Absolutte tall og prosent
Kommune Folkemengde i alt Innvandrerbefolkningen Innvandrerbefolkningen i prosent av folketallet
Alle Vestlige land Ikke-vestlige land Alle Vestlige land Ikke-vestlige land
Hele landet 4 737 171  459 614  113 020  346 594 9,7 2,4 7,3
0101 Halden 28 092 2 527  809 1 718 9,0 2,9 6,1
0104 Moss 29 073 3 890  764 3 126 13,4 2,6 10,8
0105 Sarpsborg 51 053 5 367  971 4 396 10,5 1,9 8,6
0106 Fredrikstad 71 976 7 204 1 505 5 699 10,0 2,1 7,9
0111 Hvaler 3 961  135 82 53 3,4 2,1 1,3
0118 Aremark 1 429 52 24 28 3,6 1,7 2,0
0119 Marker 3 463  227  100  127 6,6 2,9 3,7
0121 Rømskog  649 26 22 4 4,0 3,4 0,6
0122 Trøgstad 5 039  265 95  170 5,3 1,9 3,4
0123 Spydeberg 5 073  305 94  211 6,0 1,9 4,2
0124 Askim 14 472 2 079  309 1 770 14,4 2,1 12,2
0125 Eidsberg 10 509  886  161  725 8,4 1,5 6,9
0127 Skiptvet 3 525  243 57  186 6,9 1,6 5,3
0128 Rakkestad 7 515  573 88  485 7,6 1,2 6,5
0135 Råde 6 825  352  117  235 5,2 1,7 3,4
0136 Rygge 13 914 1 181  289  892 8,5 2,1 6,4
0137 Våler 4 268  251 97  154 5,9 2,3 3,6
0138 Hobøl 4 622  386  136  250 8,4 2,9 5,4
0211 Vestby 13 825 1 313  467  846 9,5 3,4 6,1
0213 Ski 27 479 3 001  782 2 219 10,9 2,8 8,1
0214 Ås 15 324 2 076  590 1 486 13,5 3,9 9,7
0215 Frogn 14 245 1 086  489  597 7,6 3,4 4,2
0216 Nesodden 16 868 1 549  767  782 9,2 4,5 4,6
0217 Oppegård 24 201 2 363  800 1 563 9,8 3,3 6,5
0219 Bærum  108 144 14 293 4 922 9 371 13,2 4,6 8,7
0220 Asker 52 922 6 677 2 381 4 296 12,6 4,5 8,1
0221 Aurskog-Høland 13 995  698  277  421 5,0 2,0 3,0
0226 Sørum 14 279 1 123  353  770 7,9 2,5 5,4
0227 Fet 9 963  772  255  517 7,7 2,6 5,2
0228 Rælingen 15 112 2 041  365 1 676 13,5 2,4 11,1
0229 Enebakk 9 893  732  191  541 7,4 1,9 5,5
0230 Lørenskog 31 853 5 339  850 4 489 16,8 2,7 14,1
0231 Skedsmo 46 146 7 264 1 173 6 091 15,7 2,5 13,2
0233 Nittedal 20 256 1 927  611 1 316 9,5 3,0 6,5
0234 Gjerdrum 5 464  394  178  216 7,2 3,3 4,0
0235 Ullensaker 26 934 3 013  772 2 241 11,2 2,9 8,3
0236 Nes 18 510 1 001  318  683 5,4 1,7 3,7
0237 Eidsvoll 19 916 1 235  359  876 6,2 1,8 4,4
0238 Nannestad 10 657  795  279  516 7,5 2,6 4,8
0239 Hurdal 2 581 95 62 33 3,7 2,4 1,3
0301 Oslo  560 484  139 878 24 304  115 574 25,0 4,3 20,6
0402 Kongsvinger 17 361 1 470  378 1 092 8,5 2,2 6,3
0403 Hamar 27 976 2 106  514 1 592 7,5 1,8 5,7
0412 Ringsaker 32 144 1 313  443  870 4,1 1,4 2,7
0415 Løten 7 251  271 90  181 3,7 1,2 2,5
0417 Stange 18 821  956  313  643 5,1 1,7 3,4
0418 Nord-Odal 5 091  106 47 59 2,1 0,9 1,2
0419 Sør-Odal 7 787  221  106  115 2,8 1,4 1,5
0420 Eidskog 6 397  335  165  170 5,2 2,6 2,7
0423 Grue 5 078  222 74  148 4,4 1,5 2,9
0425 Åsnes 7 581  255  106  149 3,4 1,4 2,0
0426 Våler 3 869  113 72 41 2,9 1,9 1,1
0427 Elverum 19 465 1 128  288  840 5,8 1,5 4,3
0428 Trysil 6 741  368  225  143 5,5 3,3 2,1
0429 Åmot 4 329  208  104  104 4,8 2,4 2,4
0430 Stor-Elvdal 2 680  130 56 74 4,9 2,1 2,8
0432 Rendalen 2 029 47 24 23 2,3 1,2 1,1
0434 Engerdal 1 458 91 51 40 6,2 3,5 2,7
0436 Tolga 1 697  121 22 99 7,1 1,3 5,8
0437 Tynset 5 400  260 60  200 4,8 1,1 3,7
0438 Alvdal 2 413 80 31 49 3,3 1,3 2,0
0439 Folldal 1 674 58 10 48 3,5 0,6 2,9
0441 Os 2 047  114 50 64 5,6 2,4 3,1
0501 Lillehammer 25 776 1 916  604 1 312 7,4 2,3 5,1
0502 Gjøvik 28 301 2 250  426 1 824 8,0 1,5 6,4
0511 Dovre 2 778 84 32 52 3,0 1,2 1,9
0512 Lesja 2 168 74 30 44 3,4 1,4 2,0
0513 Skjåk 2 331 73 27 46 3,1 1,2 2,0
0514 Lom 2 407 56 41 15 2,3 1,7 0,6
0515 Vågå 3 717 89 30 59 2,4 0,8 1,6
0516 Nord-Fron 5 793  197 51  146 3,4 0,9 2,5
0517 Sel 6 005  150 45  105 2,5 0,7 1,7
0519 Sør-Fron 3 170  112 48 64 3,5 1,5 2,0
0520 Ringebu 4 532  261  122  139 5,8 2,7 3,1
0521 Øyer 4 929  317  112  205 6,4 2,3 4,2
0522 Gausdal 6 129  224 74  150 3,7 1,2 2,4
0528 Østre Toten 14 459  644  169  475 4,5 1,2 3,3
0529 Vestre Toten 12 635  483  134  349 3,8 1,1 2,8
0532 Jevnaker 6 256  321  121  200 5,1 1,9 3,2
0533 Lunner 8 598  422  144  278 4,9 1,7 3,2
0534 Gran 13 189  602  136  466 4,6 1,0 3,5
0536 Søndre Land 5 853  270  107  163 4,6 1,8 2,8
0538 Nordre Land 6 636  167 58  109 2,5 0,9 1,6
0540 Sør-Aurdal 3 176 90 39 51 2,8 1,2 1,6
0541 Etnedal 1 388 39 19 20 2,8 1,4 1,4
0542 Nord-Aurdal 6 436  375  120  255 5,8 1,9 4,0
0543 Vestre Slidre 2 217  139 60 79 6,3 2,7 3,6
0544 Øystre Slidre 3 176  147 73 74 4,6 2,3 2,3
0545 Vang 1 582  109 38 71 6,9 2,4 4,5
0602 Drammen 60 145 11 624 1 486 10 138 19,3 2,5 16,9
0604 Kongsberg 23 997 1 965  715 1 250 8,2 3,0 5,2
0605 Ringerike 28 523 2 055  569 1 486 7,2 2,0 5,2
0612 Hole 5 622  399  185  214 7,1 3,3 3,8
0615 Flå  974 52 18 34 5,3 1,8 3,5
0616 Nes 3 459  219 75  144 6,3 2,2 4,2
0617 Gol 4 439  430 97  333 9,7 2,2 7,5
0618 Hemsedal 1 968  225  127 98 11,4 6,5 5,0
0619 Ål 4 686  286 96  190 6,1 2,0 4,1
0620 Hol 4 438  432  254  178 9,7 5,7 4,0
0621 Sigdal 3 524 88 28 60 2,5 0,8 1,7
0622 Krødsherad 2 098 74 35 39 3,5 1,7 1,9
0623 Modum 12 695  730  218  512 5,8 1,7 4,0
0624 Øvre Eiker 16 132 1 020  361  659 6,3 2,2 4,1
0625 Nedre Eiker 22 092 2 557  486 2 071 11,6 2,2 9,4
0626 Lier 22 700 2 729  562 2 167 12,0 2,5 9,5
0627 Røyken 18 231 1 488  621  867 8,2 3,4 4,8
0628 Hurum 9 023  594  284  310 6,6 3,1 3,4
0631 Flesberg 2 521 82 50 32 3,3 2,0 1,3
0632 Rollag 1 419 56 19 37 3,9 1,3 2,6
0633 Nore og Uvdal 2 534 74 38 36 2,9 1,5 1,4
0701 Horten 25 098 2 158  589 1 569 8,6 2,3 6,3
0702 Holmestrand 9 860  700  193  507 7,1 2,0 5,1
0704 Tønsberg 38 393 3 362  879 2 483 8,8 2,3 6,5
0706 Sandefjord 42 333 4 049 1 047 3 002 9,6 2,5 7,1
0709 Larvik 41 723 3 340  765 2 575 8,0 1,8 6,2
0711 Svelvik 6 463  423  171  252 6,5 2,6 3,9
0713 Sande 7 999  564  206  358 7,1 2,6 4,5
0714 Hof 3 066  142 58 84 4,6 1,9 2,7
0716 Re 8 443  510  145  365 6,0 1,7 4,3
0719 Andebu 5 177  301  129  172 5,8 2,5 3,3
0720 Stokke 10 540  875  254  621 8,3 2,4 5,9
0722 Nøtterøy 20 410 1 625  505 1 120 8,0 2,5 5,5
0723 Tjøme 4 545  280  134  146 6,2 2,9 3,2
0728 Lardal 2 383 95 41 54 4,0 1,7 2,3
0805 Porsgrunn 34 186 2 722  681 2 041 8,0 2,0 6,0
0806 Skien 50 864 4 941  910 4 031 9,7 1,8 7,9
0807 Notodden 12 232  593  181  412 4,8 1,5 3,4
0811 Siljan 2 380  107 46 61 4,5 1,9 2,6
0814 Bamble 14 109  697  210  487 4,9 1,5 3,5
0815 Kragerø 10 614  658  244  414 6,2 2,3 3,9
0817 Drangedal 4 111  198 99 99 4,8 2,4 2,4
0819 Nome 6 601  476  104  372 7,2 1,6 5,6
0821 Bø 5 436  438  110  328 8,1 2,0 6,0
0822 Sauherad 4 266  262 77  185 6,1 1,8 4,3
0826 Tinn 6 066  492  148  344 8,1 2,4 5,7
0827 Hjartdal 1 619 38 16 22 2,3 1,0 1,4
0828 Seljord 2 930  128 42 86 4,4 1,4 2,9
0829 Kviteseid 2 563  117 58 59 4,6 2,3 2,3
0830 Nissedal 1 378 70 48 22 5,1 3,5 1,6
0831 Fyresdal 1 375  134  109 25 9,7 7,9 1,8
0833 Tokke 2 366 90 44 46 3,8 1,9 1,9
0834 Vinje 3 635  182 68  114 5,0 1,9 3,1
0901 Risør 6 888  405  140  265 5,9 2,0 3,8
0904 Grimstad 19 809 1 458  559  899 7,4 2,8 4,5
0906 Arendal 40 701 3 105  865 2 240 7,6 2,1 5,5
0911 Gjerstad 2 519  116 30 86 4,6 1,2 3,4
0912 Vegårshei 1 884  104 14 90 5,5 0,7 4,8
0914 Tvedestrand 5 874  309  110  199 5,3 1,9 3,4
0919 Froland 4 853  195 70  125 4,0 1,4 2,6
0926 Lillesand 9 238  614  231  383 6,6 2,5 4,1
0928 Birkenes 4 503  316  111  205 7,0 2,5 4,6
0929 Åmli 1 836  123 61 62 6,7 3,3 3,4
0935 Iveland 1 211 83 59 24 6,9 4,9 2,0
0937 Evje og Hornnes 3 327  305 89  216 9,2 2,7 6,5
0938 Bygland 1 242 66 17 49 5,3 1,4 3,9
0940 Valle 1 326 68 31 37 5,1 2,3 2,8
0941 Bykle  919 78 43 35 8,5 4,7 3,8
1001 Kristiansand 78 919 9 237 1 909 7 328 11,7 2,4 9,3
1002 Mandal 14 400  939  310  629 6,5 2,2 4,4
1003 Farsund 9 392  591  269  322 6,3 2,9 3,4
1004 Flekkefjord 8 910  703  270  433 7,9 3,0 4,9
1014 Vennesla 12 776  738  239  499 5,8 1,9 3,9
1017 Songdalen 5 728  498  132  366 8,7 2,3 6,4
1018 Søgne 10 050  592  204  388 5,9 2,0 3,9
1021 Marnardal 2 178  136 51 85 6,2 2,3 3,9
1026 Åseral  905 50 28 22 5,5 3,1 2,4
1027 Audnedal 1 613 60 23 37 3,7 1,4 2,3
1029 Lindesnes 4 557  327  142  185 7,2 3,1 4,1
1032 Lyngdal 7 533  545  146  399 7,2 1,9 5,3
1034 Hægebostad 1 597 74 17 57 4,6 1,1 3,6
1037 Kvinesdal 5 629  301  136  165 5,3 2,4 2,9
1046 Sirdal 1 757 98 29 69 5,6 1,7 3,9
1101 Eigersund 13 778  868  229  639 6,3 1,7 4,6
1102 Sandnes 62 037 6 828 1 518 5 310 11,0 2,4 8,6
1103 Stavanger  119 586 16 636 5 183 11 453 13,9 4,3 9,6
1106 Haugesund 32 956 3 326  688 2 638 10,1 2,1 8,0
1111 Sokndal 3 242 72 26 46 2,2 0,8 1,4
1112 Lund 3 112  190 61  129 6,1 2,0 4,1
1114 Bjerkreim 2 539 86 37 49 3,4 1,5 1,9
1119 Hå 15 438  969  174  795 6,3 1,1 5,1
1120 Klepp 15 839 1 010  274  736 6,4 1,7 4,6
1121 Time 15 459  924  239  685 6,0 1,5 4,4
1122 Gjesdal 9 729  554  217  337 5,7 2,2 3,5
1124 Sola 21 446 2 278  917 1 361 10,6 4,3 6,3
1127 Randaberg 9 622  637  250  387 6,6 2,6 4,0
1129 Forsand 1 116 30 19 11 2,7 1,7 1,0
1130 Strand 10 894  552  172  380 5,1 1,6 3,5
1133 Hjelmeland 2 678  237 95  142 8,8 3,5 5,3
1134 Suldal 3 823  204  109 95 5,3 2,9 2,5
1135 Sauda 4 734  154 79 75 3,3 1,7 1,6
1141 Finnøy 2 711  112 37 75 4,1 1,4 2,8
1142 Rennesøy 3 761  172 81 91 4,6 2,2 2,4
1144 Kvitsøy  538 30 23 7 5,6 4,3 1,3
1145 Bokn  823 24 19 5 2,9 2,3 0,6
1146 Tysvær 9 604  400  107  293 4,2 1,1 3,1
1149 Karmøy 38 926 2 052  602 1 450 5,3 1,5 3,7
1151 Utsira  212 10 4 6 4,7 1,9 2,8
1160 Vindafjord 8 084  393  138  255 4,9 1,7 3,2
1201 Bergen  247 746 23 682 5 447 18 235 9,6 2,2 7,4
1211 Etne 3 852  192 62  130 5,0 1,6 3,4
1216 Sveio 4 825  189 62  127 3,9 1,3 2,6
1219 Bømlo 10 998  523  154  369 4,8 1,4 3,4
1221 Stord 17 092  952  264  688 5,6 1,5 4,0
1222 Fitjar 2 912 66 24 42 2,3 0,8 1,4
1223 Tysnes 2 773  112 55 57 4,0 2,0 2,1
1224 Kvinnherad 13 063  430  141  289 3,3 1,1 2,2
1227 Jondal 1 047 12 8 4 1,1 0,8 0,4
1228 Odda 7 107  352 75  277 5,0 1,1 3,9
1231 Ullensvang 3 415  168 49  119 4,9 1,4 3,5
1232 Eidfjord  933 55 25 30 5,9 2,7 3,2
1233 Ulvik 1 107 57 31 26 5,1 2,8 2,3
1234 Granvin  964 33 15 18 3,4 1,6 1,9
1235 Voss 13 768  537  179  358 3,9 1,3 2,6
1238 Kvam 8 210  351  133  218 4,3 1,6 2,7
1241 Fusa 3 759  124 30 94 3,3 0,8 2,5
1242 Samnanger 2 396  104 27 77 4,3 1,1 3,2
1243 Os 16 055  874  213  661 5,4 1,3 4,1
1244 Austevoll 4 390  175 78 97 4,0 1,8 2,2
1245 Sund 5 795  367 88  279 6,3 1,5 4,8
1246 Fjell 21 207 1 097  290  807 5,2 1,4 3,8
1247 Askøy 23 705  977  288  689 4,1 1,2 2,9
1251 Vaksdal 4 106  123 42 81 3,0 1,0 2,0
1252 Modalen  360 7 2 5 1,9 0,6 1,4
1253 Osterøy 7 305  297 81  216 4,1 1,1 3,0
1256 Meland 6 233  221 61  160 3,5 1,0 2,6
1259 Øygarden 4 168  200 65  135 4,8 1,6 3,2
1260 Radøy 4 794  251 47  204 5,2 1,0 4,3
1263 Lindås 13 778  482  132  350 3,5 1,0 2,5
1264 Austrheim 2 569  107 22 85 4,2 0,9 3,3
1265 Fedje  596 20 16 4 3,4 2,7 0,7
1266 Masfjorden 1 646 21 17 4 1,3 1,0 0,2
1401 Flora 11 408  859  158  701 7,5 1,4 6,1
1411 Gulen 2 356 49 15 34 2,1 0,6 1,4
1412 Solund  874 42 16 26 4,8 1,8 3,0
1413 Hyllestad 1 505  110 34 76 7,3 2,3 5,0
1416 Høyanger 4 374  214 54  160 4,9 1,2 3,7
1417 Vik 2 809  146 57 89 5,2 2,0 3,2
1418 Balestrand 1 365  139 92 47 10,2 6,7 3,4
1419 Leikanger 2 179 63 16 47 2,9 0,7 2,2
1420 Sogndal 6 899  327  105  222 4,7 1,5 3,2
1421 Aurland 1 695 54 36 18 3,2 2,1 1,1
1422 Lærdal 2 169  124 64 60 5,7 3,0 2,8
1424 Årdal 5 562  311 73  238 5,6 1,3 4,3
1426 Luster 4 870  132 66 66 2,7 1,4 1,4
1428 Askvoll 3 065 83 41 42 2,7 1,3 1,4
1429 Fjaler 2 849  278  117  161 9,8 4,1 5,7
1430 Gaular 2 748 57 22 35 2,1 0,8 1,3
1431 Jølster 2 929 62 19 43 2,1 0,6 1,5
1432 Førde 11 650  572  142  430 4,9 1,2 3,7
1433 Naustdal 2 668 51 19 32 1,9 0,7 1,2
1438 Bremanger 3 894  221  110  111 5,7 2,8 2,9
1439 Vågsøy 5 998  337  100  237 5,6 1,7 4,0
1441 Selje 2 872 98 61 37 3,4 2,1 1,3
1443 Eid 5 854  242 92  150 4,1 1,6 2,6
1444 Hornindal 1 211 35 17 18 2,9 1,4 1,5
1445 Gloppen 5 687  188 65  123 3,3 1,1 2,2
1449 Stryn 6 769  554  147  407 8,2 2,2 6,0
1502 Molde 24 294 1 147  364  783 4,7 1,5 3,2
1504 Ålesund 41 833 2 487  669 1 818 5,9 1,6 4,3
Ugyldig 22 661 1 308  336  972 5,8 1,5 4,3
1511 Vanylven 3 530 87 42 45 2,5 1,2 1,3
1514 Sande 2 502  123 65 58 4,9 2,6 2,3
1515 Herøy 8 353  337 61  276 4,0 0,7 3,3
1516 Ulstein 6 946  464 90  374 6,7 1,3 5,4
1517 Hareid 4 741  369 55  314 7,8 1,2 6,6
1519 Volda 8 406  415  106  309 4,9 1,3 3,7
1520 Ørsta 10 163  410 90  320 4,0 0,9 3,1
1523 Ørskog 2 119  156 48  108 7,4 2,3 5,1
1524 Norddal 1 761 95 60 35 5,4 3,4 2,0
1525 Stranda 4 543  303 92  211 6,7 2,0 4,6
1526 Stordal  979 87 42 45 8,9 4,3 4,6
1528 Sykkylven 7 491  475  107  368 6,3 1,4 4,9
1529 Skodje 3 750  176 72  104 4,7 1,9 2,8
1531 Sula 7 626  318  109  209 4,2 1,4 2,7
1532 Giske 6 777  260  100  160 3,8 1,5 2,4
1534 Haram 8 617  585  158  427 6,8 1,8 5,0
1535 Vestnes 6 434  277  103  174 4,3 1,6 2,7
1539 Rauma 7 379  296  176  120 4,0 2,4 1,6
1543 Nesset 3 061 75 34 41 2,5 1,1 1,3
1545 Midsund 1 901  104 20 84 5,5 1,1 4,4
1546 Sandøy 1 281 84 26 58 6,6 2,0 4,5
1547 Aukra 3 174  166 33  133 5,2 1,0 4,2
1548 Fræna 9 189  318 90  228 3,5 1,0 2,5
1551 Eide 3 362  105 27 78 3,1 0,8 2,3
1554 Averøy 5 402  226 93  133 4,2 1,7 2,5
1557 Gjemnes 2 636  122 46 76 4,6 1,7 2,9
1560 Tingvoll 3 082  216  100  116 7,0 3,2 3,8
1563 Sunndal 7 357  395 79  316 5,4 1,1 4,3
1566 Surnadal 6 039  116 45 71 1,9 0,7 1,2
1567 Rindal 2 045 9 4 5 0,4 0,2 0,2
1571 Halsa 1 671 41 8 33 2,5 0,5 2,0
1573 Smøla 2 137 66 46 20 3,1 2,2 0,9
1576 Aure 3 530  105 48 57 3,0 1,4 1,6
1601 Trondheim  165 191 14 147 3 445 10 702 8,6 2,1 6,5
1612 Hemne 4 234  149 14  135 3,5 0,3 3,2
1613 Snillfjord 1 022 36 20 16 3,5 2,0 1,6
1617 Hitra 4 132  247 69  178 6,0 1,7 4,3
1620 Frøya 4 144  289 84  205 7,0 2,0 4,9
1621 Ørland 5 025  145 38  107 2,9 0,8 2,1
1622 Agdenes 1 758 57 18 39 3,2 1,0 2,2
1624 Rissa 6 366  212 83  129 3,3 1,3 2,0
1627 Bjugn 4 604  144 74 70 3,1 1,6 1,5
1630 Åfjord 3 232 33 15 18 1,0 0,5 0,6
1632 Roan 1 007 20 4 16 2,0 0,4 1,6
1633 Osen 1 041 7 7 - 0,7 0,7 0,0
1634 Oppdal 6 564  278 67  211 4,2 1,0 3,2
1635 Rennebu 2 594 44 26 18 1,7 1,0 0,7
1636 Meldal 3 871 74 25 49 1,9 0,6 1,3
1638 Orkdal 11 018  498  108  390 4,5 1,0 3,5
1640 Røros 5 620  274  126  148 4,9 2,2 2,6
1644 Holtålen 2 069 48 23 25 2,3 1,1 1,2
1648 Midtre Gauldal 5 910  253 28  225 4,3 0,5 3,8
1653 Melhus 14 457  562 98  464 3,9 0,7 3,2
1657 Skaun 6 326  161 49  112 2,5 0,8 1,8
1662 Klæbu 5 558  226 62  164 4,1 1,1 3,0
1663 Malvik 12 388  534  199  335 4,3 1,6 2,7
1664 Selbu 4 006 95 27 68 2,4 0,7 1,7
1665 Tydal  856 25 20 5 2,9 2,3 0,6
1702 Steinkjer 20 672  707  159  548 3,4 0,8 2,7
1703 Namsos 12 607  580  161  419 4,6 1,3 3,3
1711 Meråker 2 506  141 56 85 5,6 2,2 3,4
1714 Stjørdal 20 616  761  178  583 3,7 0,9 2,8
1717 Frosta 2 466 53 24 29 2,1 1,0 1,2
1718 Leksvik 3 484  103 31 72 3,0 0,9 2,1
1719 Levanger 18 355  792  219  573 4,3 1,2 3,1
1721 Verdal 14 094  478  103  375 3,4 0,7 2,7
1723 Mosvik  864 16 13 3 1,9 1,5 0,3
1724 Verran3 2 948  473 28  445 16,0 0,9 15,1
1725 Namdalseid 1 717 49 28 21 2,9 1,6 1,2
1729 Inderøy 5 836  183 48  135 3,1 0,8 2,3
1736 Snåsa 2 176 54 40 14 2,5 1,8 0,6
1738 Lierne 1 480 56 53 3 3,8 3,6 0,2
1739 Røyrvik  499 18 14 4 3,6 2,8 0,8
1740 Namsskogan  916 33 10 23 3,6 1,1 2,5
1742 Grong 2 377 81 27 54 3,4 1,1 2,3
1743 Høylandet 1 273 15 12 3 1,2 0,9 0,2
1744 Overhalla 3 507 45 15 30 1,3 0,4 0,9
1748 Fosnes  687 20 16 4 2,9 2,3 0,6
1749 Flatanger 1 138 21 11 10 1,8 1,0 0,9
1750 Vikna 4 034 93 30 63 2,3 0,7 1,6
1751 Nærøy 5 015  106 53 53 2,1 1,1 1,1
1755 Leka  589 21 6 15 3,6 1,0 2,5
1804 Bodø 46 049 2 204  568 1 636 4,8 1,2 3,6
1805 Narvik 18 384 1 204  352  852 6,5 1,9 4,6
1811 Bindal 1 631 26 12 14 1,6 0,7 0,9
1812 Sømna 2 056 50 14 36 2,4 0,7 1,8
1813 Brønnøy 7 535  257 53  204 3,4 0,7 2,7
1815 Vega 1 295 15 7 8 1,2 0,5 0,6
1816 Vevelstad  485 12 4 8 2,5 0,8 1,6
1818 Herøy 1 683 40 9 31 2,4 0,5 1,8
1820 Alstahaug 7 207  358 85  273 5,0 1,2 3,8
1822 Leirfjord 2 090 90 19 71 4,3 0,9 3,4
1824 Vefsn 13 424  537  163  374 4,0 1,2 2,8
1825 Grane 1 537 33 17 16 2,1 1,1 1,0
1826 Hattfjelldal 1 463 47 22 25 3,2 1,5 1,7
1827 Dønna 1 463 52 22 30 3,6 1,5 2,1
1828 Nesna 1 792  101 40 61 5,6 2,2 3,4
1832 Hemnes 4 478  113 44 69 2,5 1,0 1,5
1833 Rana 25 092  773  232  541 3,1 0,9 2,2
1834 Lurøy 1 899 33 19 14 1,7 1,0 0,7
1835 Træna  451 24 3 21 5,3 0,7 4,7
1836 Rødøy 1 314 21 9 12 1,6 0,7 0,9
1837 Meløy 6 622  182 68  114 2,7 1,0 1,7
1838 Gildeskål 2 046 56 23 33 2,7 1,1 1,6
1839 Beiarn 1 128 7 7 - 0,6 0,6 0,0
1840 Saltdal 4 710  243 77  166 5,2 1,6 3,5
1841 Fauske 9 480  306  112  194 3,2 1,2 2,0
1845 Sørfold 2 000 16 5 11 0,8 0,3 0,6
1848 Steigen 2 672  100 50 50 3,7 1,9 1,9
1849 Hamarøy 1 761  105 51 54 6,0 2,9 3,1
1850 Tysfjord 2 028 53 33 20 2,6 1,6 1,0
1851 Lødingen 2 279 82 35 47 3,6 1,5 2,1
1852 Tjeldsund 1 338 20 8 12 1,5 0,6 0,9
1853 Evenes 1 358 36 18 18 2,7 1,3 1,3
1854 Ballangen 2 652  134 32  102 5,1 1,2 3,8
1856 Røst  622 26 8 18 4,2 1,3 2,9
1857 Værøy  743 44 2 42 5,9 0,3 5,7
1859 Flakstad 1 441 39 29 10 2,7 2,0 0,7
1860 Vestvågøy 10 710  421  143  278 3,9 1,3 2,6
1865 Vågan 8 933  471  134  337 5,3 1,5 3,8
1866 Hadsel 7 970  423 63  360 5,3 0,8 4,5
1867 Bø 2 867  122 37 85 4,3 1,3 3,0
1868 Øksnes 4 424  132 67 65 3,0 1,5 1,5
1870 Sortland 9 678  351 72  279 3,6 0,7 2,9
1871 Andøy 5 078  171 55  116 3,4 1,1 2,3
1874 Moskenes 1 128 47 21 26 4,2 1,9 2,3
1901 Harstad 23 108 1 033  309  724 4,5 1,3 3,1
1902 Tromsø 65 286 4 686 1 981 2 705 7,2 3,0 4,1
1911 Kvæfjord 3 036  142 34  108 4,7 1,1 3,6
1913 Skånland 2 862 79 31 48 2,8 1,1 1,7
1915 Bjarkøy  509 30 15 15 5,9 2,9 2,9
1917 Ibestad 1 511 81 28 53 5,4 1,9 3,5
1919 Gratangen 1 168 73 32 41 6,3 2,7 3,5
1920 Lavangen 1 010 17 5 12 1,7 0,5 1,2
1922 Bardu 3 994  197 57  140 4,9 1,4 3,5
1923 Salangen 2 169 98 12 86 4,5 0,6 4,0
1924 Målselv 6 603  115 58 57 1,7 0,9 0,9
1925 Sørreisa 3 312  115 57 58 3,5 1,7 1,8
1926 Dyrøy 1 232 28 8 20 2,3 0,6 1,6
1927 Tranøy 1 579 52 29 23 3,3 1,8 1,5
1928 Torsken  937 33 20 13 3,5 2,1 1,4
1929 Berg  937 25 11 14 2,7 1,2 1,5
1931 Lenvik 11 160  502  120  382 4,5 1,1 3,4
1933 Balsfjord 5 529  150 87 63 2,7 1,6 1,1
1936 Karlsøy 2 404  128 38 90 5,3 1,6 3,7
1938 Lyngen 3 208  128 42 86 4,0 1,3 2,7
1939 Storfjord 1 893 81 66 15 4,3 3,5 0,8
1940 Gáivuotna Kåfjord 2 248 50 34 16 2,2 1,5 0,7
1941 Skjervøy 2 934 88 26 62 3,0 0,9 2,1
1942 Nordreisa 4 665  107 35 72 2,3 0,8 1,5
1943 Kvænangen 1 348 25 15 10 1,9 1,1 0,7
2002 Vardø 2 190  147 79 68 6,7 3,6 3,1
2003 Vadsø 6 062  588  139  449 9,7 2,3 7,4
2004 Hammerfest 9 407  778  206  572 8,3 2,2 6,1
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 2 947  109 88 21 3,7 3,0 0,7
2012 Alta 18 272  811  252  559 4,4 1,4 3,1
2014 Loppa 1 106 33 18 15 3,0 1,6 1,4
2015 Hasvik  998 51 34 17 5,1 3,4 1,7
2017 Kvalsund 1 101 32 16 16 2,9 1,5 1,5
2018 Måsøy 1 333 96 42 54 7,2 3,2 4,1
2019 Nordkapp 3 219  139 59 80 4,3 1,8 2,5
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 4 059  148 65 83 3,6 1,6 2,0
2021 Kárásjohka Karasjok 2 866  144 95 49 5,0 3,3 1,7
2022 Lebesby 1 304 80 51 29 6,1 3,9 2,2
2023 Gamvik 1 040 64 45 19 6,2 4,3 1,8
2024 Berlevåg 1 077 50 22 28 4,6 2,0 2,6
2025 Deatnu Tana 2 954  202  121 81 6,8 4,1 2,7
2027 Unjárga Nesseby  856 40 18 22 4,7 2,1 2,6
2028 Båtsfjord 2 090  247  114  133 11,8 5,5 6,4
2030 Sør-Varanger 9 518  803  271  532 8,4 2,8 5,6
1  Personer med to utanlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland.
3  Tallet på innvandringer til 1724 Verran kan være feilregistreringer, slik at det er uvisst om de som har meldt flytting til kommunen fra utlandet og er registrert bosatte der, egentlig holder til i kommunen.

Standardtegn i tabeller