Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

9 Innvandrerbefolkningen1, etter landbakgrunn2 og fylke. 1. januar 2008
Fylke Folkemengde i alt Innvandrerbefolkningen. Absolutte tall
I alt Norden Vest-Europa Øst-Europa Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika3 Sør- og Mellom-Amerika Oseania
I alt 4 737 171  459 614 56 483 46 555  100 060 56 376  174 040 8 533 16 118 1 449
01 Østfold  265 458 25 949 3 721 1 673 8 039 2 483 9 205  294  502 32
02 Akershus  518 567 58 787 9 503 6 309 12 156 4 449 23 216 1 236 1 725  193
03 Oslo  560 484  139 878 13 426 8 702 19 721 25 128 66 114 1 768 4 611  408
04 Hedmark  189 289 9 973 1 974 1 085 2 593 1 122 2 787  154  242 16
05 Oppland  183 637 9 611 1 502 1 177 2 676 1 068 2 795  154  212 27
06 Buskerud  251 220 27 179 3 505 2 437 6 354 2 253 11 405  320  843 62
07 Vestfold  226 433 18 424 2 683 1 997 5 215 1 485 6 186  374  422 62
08 Telemark  166 731 12 343 1 583 1 402 2 975 1 817 3 820  183  536 27
09 Aust-Agder  106 130 7 345 1 063 1 096 1 917  574 2 216  251  208 20
10 Vest-Agder  165 944 14 889 1 498 1 784 3 985 1 115 4 772  591 1 112 32
11 Rogaland  412 687 38 748 3 739 6 099 10 401 3 547 12 119 1 251 1 383  209
12 Hordaland  462 674 33 158 2 895 4 357 7 812 3 788 11 082  818 2 253  153
14 Sogn og Fjordane  106 259 5 348  629 1 006 1 404  591 1 294 89  321 14
15 Møre og Romsdal  246 772 12 323 1 363 2 001 3 443 1 113 3 691  234  432 46
16 Sør-Trøndelag  282 993 18 558 1 981 2 318 4 529 2 056 6 518  370  726 60
17 Nord-Trøndelag  129 856 4 899  716  525 1 457  749 1 284 83 74 11
18 Nordland  234 996 9 577 1 600 1 026 2 270 1 220 2 997  178  246 40
19 Troms  154 642 8 063 1 710 1 252 1 720 1 288 1 699  160  206 28
20 Finnmark 72 399 4 562 1 392  309 1 393  530  840 25 64 9
                     
      Innvandrerbefolkningen. Prosent
I alt 4 737 171  459 614 12,3 10,1 21,8 12,3 37,9 1,9 3,5 0,3
01 Østfold  265 458 25 949 14,3 6,4 31,0 9,6 35,5 1,1 1,9 0,1
02 Akershus  518 567 58 787 16,2 10,7 20,7 7,6 39,5 2,1 2,9 0,3
03 Oslo  560 484  139 878 9,6 6,2 14,1 18,0 47,3 1,3 3,3 0,3
04 Hedmark  189 289 9 973 19,8 10,9 26,0 11,3 27,9 1,5 2,4 0,2
05 Oppland  183 637 9 611 15,6 12,2 27,8 11,1 29,1 1,6 2,2 0,3
06 Buskerud  251 220 27 179 12,9 9,0 23,4 8,3 42,0 1,2 3,1 0,2
07 Vestfold  226 433 18 424 14,6 10,8 28,3 8,1 33,6 2,0 2,3 0,3
08 Telemark  166 731 12 343 12,8 11,4 24,1 14,7 30,9 1,5 4,3 0,2
09 Aust-Agder  106 130 7 345 14,5 14,9 26,1 7,8 30,2 3,4 2,8 0,3
10 Vest-Agder  165 944 14 889 10,1 12,0 26,8 7,5 32,1 4,0 7,5 0,2
11 Rogaland  412 687 38 748 9,6 15,7 26,8 9,2 31,3 3,2 3,6 0,5
12 Hordaland  462 674 33 158 8,7 13,1 23,6 11,4 33,4 2,5 6,8 0,5
14 Sogn og Fjordane  106 259 5 348 11,8 18,8 26,3 11,1 24,2 1,7 6,0 0,3
15 Møre og Romsdal  246 772 12 323 11,1 16,2 27,9 9,0 30,0 1,9 3,5 0,4
16 Sør-Trøndelag  282 993 18 558 10,7 12,5 24,4 11,1 35,1 2,0 3,9 0,3
17 Nord-Trøndelag  129 856 4 899 14,6 10,7 29,7 15,3 26,2 1,7 1,5 0,2
18 Nordland  234 996 9 577 16,7 10,7 23,7 12,7 31,3 1,9 2,6 0,4
19 Troms  154 642 8 063 21,2 15,5 21,3 16,0 21,1 2,0 2,6 0,3
20 Finnmark 72 399 4 562 30,5 6,8 30,5 11,6 18,4 0,5 1,4 0,2
1  Personer med to utanlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland.
3  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller