Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

8 Folkemengde, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. 1. januar 2008
Landbakgrunn I alt Norsk
statsborgerskap
Utenlandsk
statsborgerskap
Prosent med norsk
statsborgerskap
I alt 4 737 171 4 470 911  266 260 94,4
Norge 4 277 557 4 262 888 14 669 99,7
         
Innvandrerbefolkningen i alt  459 614  208 023  251 591 45,3
Europa i alt  218 101 67 349  150 752 30,9
Danmark 19 220 4 483 14 737 23,3
Finland 6 528 1 092 5 436 16,7
Island 3 586  306 3 280 8,5
Sverige 26 244 3 256 22 988 12,4
Bulgaria 1 390  666  724 47,9
Estland 1 262  157 1 105 12,4
Frankrike 3 171  371 2 800 11,7
Kroatia 3 212 2 083 1 129 64,9
Italia 1 597  309 1 288 19,3
Latvia 1 338  146 1 192 10,9
Nederland 5 998  801 5 197 13,4
Polen 32 069 4 971 27 098 15,5
Romania 2 415  910 1 505 37,7
Litauen 5 119  134 4 985 2,6
Spania 1 789  354 1 435 19,8
Storbritannia 11 784 1 835 9 949 15,6
Russland 12 823 3 066 9 757 23,9
Sveits 1 075  173  902 16,1
Tyrkia 15 003 11 522 3 481 76,8
Tyskland 17 472 2 954 14 518 16,9
Ukraina 1 928  479 1 449 24,8
Ungarn 1 923 1 224  699 63,7
Bosnia-Hercegovina 15 649 11 123 4 526 71,1
Makedonia 2 947 2 341  606 79,4
Slovakia 1 324  133 1 191 10,0
Tsjekkia 1 209  564  645 46,7
Serbia 2 807 1 532 1 275 54,6
Kosovo 11 052 8 605 2 447 77,9
Resten av Europa 6 167 1 759 4 408 28,5
         
Afrika i alt 56 376 29 638 26 738 52,6
Algerie 1 366  935  431 68,4
Burundi  968 64  904 6,6
Eritrea 3 440 2 105 1 335 61,2
Etiopia 3 856 1 657 2 199 43,0
Egypt  673  372  301 55,3
Gambia 1 271  916  355 72,1
Ghana 1 809 1 070  739 59,1
Kenya 1 103  574  529 52,0
Kongo 1 656  288 1 368 17,4
Liberia 1 020 24  996 2,4
Marokko 7 553 6 266 1 287 83,0
Nigeria 1 002  491  511 49,0
Rwanda  546  141  405 25,8
Somalia 21 795 11 002 10 793 50,5
Sudan 1 018  468  550 46,0
Sør-Afrika  677  271  406 40,0
Tanzania  655  199  456 30,4
Tunisia  973  657  316 67,5
Uganda  822  417  405 50,7
Resten av Afrika 4 173 1 721 2 452 41,2
         
Asia med Tyrkia i alt  159 037  100 425 58 612 63,1
Afghanistan 8 012 1 501 6 511 18,7
Bangladesh  679  397  282 58,5
Burma 2 142 47 2 095 2,2
Sri Lanka 13 063 10 635 2 428 81,4
Filippinene 10 817 5 871 4 946 54,3
Hongkong  802  636  166 79,3
India 8 484 5 505 2 979 64,9
Indonesia  942  215  727 22,8
Irak 22 881 12 003 10 878 52,5
Iran 15 134 10 997 4 137 72,7
Israel  587  281  306 47,9
Japan  643  149  494 23,2
Kina 6 124 3 311 2 813 54,1
Sør-Korea  674  220  454 32,6
Libanon 2 248 1 828  420 81,3
Det palestinske 1 381  685  696 49,6
Nepal  366 48  318 13,1
Pakistan 29 134 23 073 6 061 79,2
Syria 1 692 1 170  522 69,1
Thailand 9 750 2 694 7 056 27,6
Vietnam 19 226 17 473 1 753 90,9
Resten av Asia 4 256 1 686 2 570 39,6
         
Nord-Amerika2 i alt 8 533 2 029 6 504 23,8
USA 7 171 1 745 5 426 24,3
Canada 1 362  284 1 078 20,9
         
Sør-og Mellom-Amerika i alt 16 118 8 426 7 692 52,3
Brasil 2 150  426 1 724 19,8
Chile 7 279 5 047 2 232 69,3
Colombia 1 048  460  588 43,9
Peru  896  383  513 42,7
Cuba  635  226  409 35,6
Argentina  564  265  299 47,0
Mexico  610  206  404 33,8
Den dominikanske republikk  526  273  253 51,9
Resten av Sør- og Mellom-Amerika 2 410 1 140 1 270 47,3
         
Oseania i alt 1 449  156 1 293 10,8
Australia 1 020 92  928 9,0
Resten av Oceania  429 64  365 14,9
1  Eget, eventuelt mors eller fars fødeland for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Bare USA og Canada.

Standardtegn i tabeller