Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

4 Tre varianter av innvandringskategori, fødeland og statsborgerskap. 1. januar 2008
Landbakgrunn/
fødeland/
statsborgarskap
Folkemengde etter
Innvandringskategori Fødeland Statsborgerskap
Innvandrings-
bakgrunn1
Førstegenerasjons-
innvandrerer3
Personer født
i Norge av to
utenlandsfødte
foreldre
Innvandrer-
befolkningen2
Utlandet i alt  716 967  380 644 78 970  459 614  445 360  265 084
Vestlige land4  286 746  106 150 6 870  113 020  146 179  114 545
Ikke-vestlige land, statsløse og uoppgitt  430 221  274 494 72 100  346 594  299 181  150 539
             
Utvalgte grupperinger            
EØS  292 968  136 855 8 701  145 556  137 544  139 579
EU  291 912  137 189 8 586  145 775  166 613  137 862
EFTA 9 556 4 217  461 4 678 4 212 4 835
EØS utenfor Norden  101 029 42 478 2 927 45 405 42 836 42 682
             
Tidl. Jugoslavia 39 275 28 708 7 341 36 049 28 533 9 652
Tidl. Sovjetunionen 28 930 23 393 1 514 24 907 23 359 19 974
1  Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4  Vest-Europa, og Nord-Amerika og Oseania.

Standardtegn i tabeller